Comparative heritage studies

Comparative heritage studies

COMPARATIVE HERITAGE STUDIES studia - kierunek studiów

Fuzja mieszania się kultur, zacierania granic między nimi, osiąga właśnie swoje apogeum, to multikulturalizm w szczytowej formie. Możliwości nieograniczonego podróżowania, wyjazdy edukacyjne, chęć poznania tego, co jeszcze niepoznane i coraz bardziej popularne bycie obywatelem już nawet nie tyle Europy, co świata sprawia, że różnice kulturowe zaczynają być niedostrzegalne. Dziś coraz rzadziej mówi się o egzotyce i oriencie, bowiem obszary te przestały nieść ze sobą tajemnicę, wynikającą z niemożności poznania. Jednak, by być w pełni świadomym obywatelem świata potrzebna jest przede wszystkim wysoko rozwinięta wiedza na temat kultury i dziedzictwa narodowego, a także umiejętne jej lokowanie wśród innych kręgów kulturowych. Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i jednym z kierunków, które pozwolą na rozwój wiedzy o kulturze i dziedzictwie są comparative heritage studies, czyli porównawcze studia nad dziedzictwem.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunek ten został zadedykowany dla abiturientów studiów licencjackich. Podczas dwuletniego toku kształcenia studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat wszelkich aspektów kulturowych i czynników, które je scalają bądź różnicują. W trakcie nauki słuchacze otrzymają specjalistyczne wykształcenie, odnoszące się do wielu aspektów dziedzictwa kulturowego, ponieważ obszary badawcze obejmować będą dziedziny związane z literaturą, malarstwem, teatrem, sztukami audiowizualnymi, muzyką i architekturą. Zajęcia nie będą odbywać się wyłącznie w murach uczelni, gdyż bardzo ważną część kształcenia stanowi odwoływanie się do przestrzeni miejskiej i jej dziedzictwa kulturowego. Studia te mają mieć przede wszystkim charakter porównawczy, wpisany w tytuł tego kierunku i ich naczelnym celem jest zwracanie uwagi na wieloetniczny, wielokulturowy i wielojęzyczny charakter dziedzictwa kulturowego. Przedmioty zaproponowane dla słuchaczy będą posiadać charakter nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny. Studenci nauczą się jak skutecznie identyfikować i klasyfikować praktyki (zarówno te społeczne jak i polityczne) przyczyniające się do poznania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Kolejnym istotnym elementem edukacji jest pozyskiwanie wiedzy na temat tego, jak zarządzać dziedzictwem kulturowym i jak wykorzystywać te umiejętności w przestrzeni publicznej.

 

Praca po studiach

Studenci po zakończeniu cyklu kształcenia przystąpią do obrony egzaminu magisterskiego, a pozyskana wiedza i umiejętności sprawią, że mogą liczyć oni na zatrudnienie w różnorakich placówkach kulturowych – nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Abiturienci comparative heritage studies odnajdą się w pracy wymagającej kreatywności, spontaniczności, rozwiniętego zmysłu artystycznego i estetycznego. Ich wyspecjalizowana wiedza z zakresu kultury i sztuki sprawi, że będą oni mogli podjąć pracę jako animatorzy kultury w muzeach, galeriach sztuki, placówkach archiwalno-badawczych, zajmujących się analizą dziedzictwa, ale także w wydawnictwach, bibliotekach, czy organach naukowych. Dodatkowo w trakcie cyklu kształcenia studenci dostaną szansę na intensywny rozwój umiejętności językowych, co pozwoli im na pracę w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Comparative heritage studies to kierunek dedykowany jest dla abiturientów studiów licencjackich, którzy ukończyli studia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Dodatkowo kandydaci przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej znajomość języka angielskiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COMPARATIVE HERITAGE STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU COMPARATIVE HERITAGE STUDIES

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • występowanie dziedzictwa kulturowego w literaturze, sztuce, muzyce, teatrze, architekturze
 • informacje na temat dziedzictwa kulturowego w przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci
 • analizę dziedzictwa kulturowego w aspekcie cyfrowym, wizualnym i porównawczo-przekładowym
 • dynamikę kształtowania się dziedzictwa kulturowego we współczesnym świecie
 • aspekty symbolicznego i materialnego wymiaru dziedzictwa
 • analizę identyfikacji dziedzictwa kulturowego
 • ochronę mienia kultury
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i edukację na jego temat

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COMPARATIVE HERITAGE STUDIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

COMPARATIVE HERITAGE STUDIES STUDIA II STOPNIA

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • muzea
 • wydawnictwa
 • galerie sztuki
 • biblioteki
 • archiwa
 • wszelkie instytucje krajowe i międzynarodowe zajmujące się dziedzictwem kulturowym
 • organizacje pozarządowe
 • placówki archiwalno-badawcze, naukowe i dyplomatyczne

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPARATIVE HERITAGE STUDIES

Komentarze (0)