Comparative heritage studies

Comparative heritage studies

Dodaj do ulubionych

COMPARATIVE HERITAGE STUDIES studia - kierunek studiów

Studia na kierunku comparative heritage studies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku comparative heritage studies
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku comparative heritage studies rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 11 września 2022 r. | comparative heritage studies - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności comparative heritage studies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | comparative heritage studies - uczelnie >

Opis kierunku

Comparative heritage studies to kierunek, dzięki któremu uzyskać można rozbudowaną wiedzę z pogranicza nauk ogólnohumanistycznych. Studenci w trakcie kształcenia uczą się aktywnego analizowania różnorodnych tekstów kultury, a także badają dziedzictwo kulturowe, które obecne jest w literaturze, sztuce czy nawet architekturze! W programie kształcenia tego kierunku znalazło się szereg wykładów, a także konwersatoriów umożliwiających merytoryczną dyskusję.

 

Praca po studiach

Gdzie zatrudnienie znajdą absolwenci comparative heritage studies? W instytucjach kultury, wydawnictwach, muzeach czy placówkach badawczych. Studia prowadzone są w języku angielskim, więc ich ukończenie może wiązać się z pracą w międzynarodowym środowisku.

Co zdawać na maturze?

Comparative heritage studies to kierunek dedykowany jest dla absolwentów studiów licencjackich, którzy ukończyli studia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Dodatkowo kandydaci przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej znajomość języka angielskiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COMPARATIVE HERITAGE STUDIES

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Comparative heritage studies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Comparative heritage studies - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COMPARATIVE HERITAGE STUDIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

COMPARATIVE HERITAGE STUDIES STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku comparative heritage studies

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

Program studiów i przedmioty

Kierunek ten został zadedykowany dla absolwentów studiów licencjackich. Podczas dwuletniego toku kształcenia studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat wszelkich aspektów kulturowych i czynników, które je scalają bądź różnicują.

W trakcie nauki słuchacze otrzymają specjalistyczne wykształcenie, odnoszące się do wielu aspektów dziedzictwa kulturowego, ponieważ obszary badawcze obejmować będą dziedziny związane z literaturą, malarstwem, teatrem, sztukami audiowizualnymi, muzyką i architekturą.

Zajęcia nie będą odbywać się wyłącznie w murach uczelni, gdyż bardzo ważną część kształcenia stanowi odwoływanie się do przestrzeni miejskiej i jej dziedzictwa kulturowego.

Studia te mają mieć przede wszystkim charakter porównawczy, wpisany w tytuł tego kierunku i ich naczelnym celem jest zwracanie uwagi na wieloetniczny, wielokulturowy i wielojęzyczny charakter dziedzictwa kulturowego.

Przedmioty zaproponowane dla słuchaczy będą posiadać charakter nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny. Studenci nauczą się jak skutecznie identyfikować i klasyfikować praktyki (zarówno te społeczne jak i polityczne) przyczyniające się do poznania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kolejnym istotnym elementem edukacji jest pozyskiwanie wiedzy na temat tego, jak zarządzać dziedzictwem kulturowym i jak wykorzystywać te umiejętności w przestrzeni publicznej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • występowania dziedzictwa kulturowego w literaturze, sztuce, muzyce, teatrze, architekturze
 • informacji na temat dziedzictwa kulturowego w przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci
 • analizy dziedzictwa kulturowego w aspekcie cyfrowym, wizualnym i porównawczo-przekładowym
 • dynamiki kształtowania się dziedzictwa kulturowego we współczesnym świecie
 • aspektów symbolicznego i materialnego wymiaru dziedzictwa
 • analizy identyfikacji dziedzictwa kulturowego
 • ochrony mienia kultury
 • zarządzania dziedzictwem kulturowym i edukację na jego temat

Jak wyglądają studia na kierunku comparative heritage studies?

Fuzja mieszania się kultur, zacierania granic między nimi, osiąga właśnie swoje apogeum, to multikulturalizm w szczytowej formie. Możliwości nieograniczonego podróżowania, wyjazdy edukacyjne, chęć poznania tego, co jeszcze niepoznane i coraz bardziej popularne bycie obywatelem już nawet nie tyle Europy, co świata sprawia, że różnice kulturowe zaczynają być niedostrzegalne.

Dziś coraz rzadziej mówi się o egzotyce i oriencie, bowiem obszary te przestały nieść ze sobą tajemnicę, wynikającą z niemożności poznania. Jednak, by być w pełni świadomym obywatelem świata potrzebna jest przede wszystkim wysoko rozwinięta wiedza na temat kultury i dziedzictwa narodowego, a także umiejętne jej lokowanie wśród innych kręgów kulturowych.

Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i jednym z kierunków, które pozwolą na rozwój wiedzy o kulturze i dziedzictwie są comparative heritage studies, czyli porównawcze studia nad dziedzictwem.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek comparative heritage studies jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku comparative heritage studies możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższym kierunku będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami filologicznym i humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku comparative heritage studies będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce czy innych przestrzeniach artystycznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele inetersujących przedmiotów związanych z powyższym obszarem tematycznym. Oto wybrane z nich:

 

 • Theory of Culture
 • Introduction to Digital Humanities
 • History of Polish Literature and Culture in Comparative Perspective
 • Cultural History of Comparative Literature

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku comparative heritage studies wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizowania wszelkich społecznych, kulturowych i politycznych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, zdobędziesz kompetencje z obszaru zarządzania kulturą, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako że studia będą w całości prowadzone w języku angielskim, to rozwiniesz zdolności językowe, co zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Gdzie studiować comparative heritage science

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek comparative heritage science:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku comparative heritage studies trwają 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek comparative heritage studies można realizować tylko na drugim stopniu kształcenia. W tym przypadku na naukę będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie uzyskasz tytuł magistra.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

Praca po studiach

Studenci po zakończeniu cyklu kształcenia przystąpią do obrony egzaminu magisterskiego, a pozyskana wiedza i umiejętności sprawią, że mogą liczyć oni na zatrudnienie w różnorakich placówkach kulturowych – nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.

Absolwenci comparative heritage studies odnajdą się w pracy wymagającej kreatywności, spontaniczności, rozwiniętego zmysłu artystycznego i estetycznego.

Ich wyspecjalizowana wiedza z zakresu kultury i sztuki sprawi, że będą oni mogli podjąć pracę jako animatorzy kultury w muzeach, galeriach sztuki, placówkach archiwalno-badawczych, zajmujących się analizą dziedzictwa, ale także w wydawnictwach, bibliotekach, czy organach naukowych.

Dodatkowo w trakcie cyklu kształcenia studenci dostaną szansę na intensywny rozwój umiejętności językowych, co pozwoli im na pracę w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku.

Absolwent kierunku comparative heritage studies znajdzie zatrudnienie jako/w:

 • muzeach
 • wydawnictwach
 • galeriach sztuki
 • bibliotekach
 • archiwach
 • wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym
 • organizacjach pozarządowych
 • placówkach archiwalno-badawczych, naukowych i dyplomatycznych

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPARATIVE HERITAGE STUDIES

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia