EUROPEAN STUDIES studia - kierunek studiów

Coraz większa popularność kierunków takich jak european studies uwarunkowana jest wysoką świadomością o symbiozie zachodzącej pomiędzy poszczególnymi gospodarkami Europy. Realia współczesnego świata oduczyły nas lokalnego myślenia i wprowadziły daleko idącą globalizację. Każda nowoczesna instytucja i organizacja musi brać pod uwagę międzynarodowe standardy, jeżeli chce być doceniona na aktualnym rynku gospodarczym. Nie mogą być to działania intuicyjne, lecz muszą być one podparte fachowymi umiejętnościami i profesjonalną wiedzą z zakresu europeistyki. Właśnie dlatego european studies mają interdyscyplinarny charakter, tak by wiedza przyszłych abiturientów była maksymalnie rozległa i w przyszłości pozwoliła na stabilne zatrudnienie w różnorakich instytucjach i organizacjach. Jeżeli interesują cię aspekty związane z najnowszymi problemami politycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi, to najprawdopodobniej będą to studia odpowiednie dla ciebie.

Podczas trwania całego cyklu kształcenia studenci tego kierunku będą rozwijać nie tylko swoje umiejętności praktyczne, ale i teoretyczne. Wiedza, jaką otrzymają przyszli absolwenci, dotyczy aspektów związanych z politologią, socjologią, prawem i ekonomią. Oprócz tych podstawowych przedmiotów studenci zapoznają się z podstawowymi kwestiami kulturotwórczymi w Europie oraz szczegółowo omawiać będą kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kontynentu. Wyjątkowo ważnym elementem kształcenia jest szczegółowa analiza funkcjonowania Unii Europejskiej w perspektywie globalnej – część zajęć została opracowana tak, by studenci zapoznali się z działaniem najważniejszych światowych gospodarek i potrafili dokonywać ich rzetelnych analiz ekonomicznych. European studies mają przede wszystkim interdyscyplinarny charakter, a ich naczelny cel kształcenia odnosi się do umiejętności wykorzystywania różnych dyscyplin naukowych do rozwiązywania problemów.

Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bowiem aktualny rynek pracy oferuje rozmaite możliwości rozwoju zawodowego dla osób z wszechstronnym wykształceniem z zakresu europeistyki. Międzynarodowe korporacje, instytucje rządowe i organizacje pożytku publicznego – w tego typu miejscach wciąż brakuje specjalistów z rozległą wiedzą gospodarczą, ekonomiczną i polityczną. Osoby kończące ten kierunek mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach takich jak ONZ, Amnesty International, czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Abiturient european studies, dzięki rozbudowanej wiedzy z wszystkich tych dziedzin, stanowi wyjątkowo atrakcyjnego kandydata na stanowiska kierownicze wysokiego i niskiego szczebla w przedsiębiorstwach o bogatych profilach działalności. Istnieje także wiele innych możliwości na rozwój swojej kariery – biura doradztwa finansowego, urzędy, kancelarie prawnicze, biura analiz ekonomicznych, czy także media. Wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci european studies pozwala na rozpoczęcie świadomej działalności gospodarczej z zakresu pomocy społecznej, czy polityki publicznej.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji na kierunek european studies najczęściej brane są pod uwagę przedmioty takie jak WOS, historia, geografia, język angielski, matematyka, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EUROPEAN STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • podstawy prawa
 • historię integracji europejskiej
 • podstawy ekonomii, socjologii i socjoekonomii
 • podstawy ekonomicznego prawa europejskiego
 • analizę zmian zachodzących w Unii Europejskiej
 • znajomość międzynarodowych relacji politycznych
 • historię cywilizacji europejskiej
 • analizę europejskich czynników kulturotwórczych
 • porównanie relacji Europa – arena międzynarodowa

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • instytucje Unii Europejskiej (np. Parlament Europejski, Trybunał Europejski)
 • organizacje międzynarodowe (np. ONZ, WHO)
 • organizacje pozarządowe (np. Amnesty International, PAH)
 • organizacje samorządowe i centralne (np. Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
 • biura analiz ekonomicznych
 • media
 • kancelarie

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EUROPEAN STUDIES

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEAN STUDIES

Komentarze (0)