Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Dodaj do ulubionych

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA studia - kierunek studiów

Studia na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Finanse, bankowość, ubezpieczenia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

Program studiów i przedmioty

W trakcie trwania nauki studenci zetkną się ze specjalistycznymi przedmiotami teoretycznymi, które pozwolą na swobodne poruszanie się w sektorze finansowym. Matematyka, mikro- i makroekonomia, statystyka, podstawy rachunkowości, rachunek prawdopodobieństwa, czy analiza gospodarcza to tylko nieznaczna część przedmiotów, które będą mieć dla studentów zasadnicze znaczenie z zakresu finansów.

Oprócz tego przyszli absolwenci zapoznają się szczegółowo z nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym rynkiem ubezpieczeniowym, funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi oraz z organizacją rynku ubezpieczeniowego.

Każda z osób studiujących będzie musiała zgłębić podstawy polityki społecznej i gospodarczej, by móc w pełni zrozumieć funkcjonowanie instytucji finansowej na tle międzynarodowym. Wyjątkowo istotnym aspektem studiów, który pozwoli na rozwój doświadczenia, są praktyki zawodowe, organizowane podczas całego toku edukacji.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw ekonomii
 • rozpoznawania różnych systemów gospodarczych
 • zasad i koncepcji ekonomicznych
 • atrybutów przedsiębiorstw prywatnych i publicznych
 • aparatów matematycznych wykorzystywanych w bankowości i sektorze ubezpieczeń
 • standardowych metod statystycznych i informatycznych wykorzystywanych przy analizie ekonomicznej

Jak wyglądają studia na kierunku finanse, bankowość i ubezpieczenia?

 

1. Typ i tryb studiów

Finanse, bankowość i ubezpieczenia to kierunek realizujący program z obszaru nauk ekonomicznych. Studenci, którzy chcieliby zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu tej dziedziny będą mogli zrealizować studia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym

W przypadku pierwszej opcji, zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia niestacjonarne, na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Choć program kształcenia na kierunku finanse, bankowość i ubezpieczenia oscyluje głównie wokół zagadnień ekonomicznych, to studenci będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę także z nauk ścisłych czy politycznych i gospdarczych.

W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • podstawy finansów
 • bankowość
 • polityka społeczna
 • podstawy makroekonomii
 • matematyka

Jako student dowiesz się więcej na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz poznasz specyfikę poszczególnych rynków finansowych. Ponadto, pogłębisz swoją wiedzę z zakresu prawa gospdarczego i nauczysz się stosować jego regulacje w praktyce.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku finanse, bankowość i ubezpieczenia zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, przede wszystkim z zakresu finansów i rachunkowości. Program kształcenia zakłada realizacje warsztatów, na których nauczysz się podstaw matematyki finansowej i dokonywania analizy ekonomicznej.

Ponadto, wykształcisz kompetencje z obszaru zarządzania i poznasz techniki zarządzania finansami, projektami oraz innymi aspektami biznesu. Wszyscy studenci rozwiną także swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię biznesową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Polskie uczelnie starają się nadążyć za aktualną tendencją panującą na rynku pracy i oferują dla swoich kandydatów jak najbardziej zróżnicowane kierunki, zapewniające wszechstronne wykształcenie. Finanse, bankowość, ubezpieczenia to kierunek, który pozwala na uzyskanie rozbudowanych kwalifikacji z zakresu tych trzech dziedzin, które – mimo różnic – łączą się płynnie ze sobą.

Aby zostać zauważonym i docenionym na arenie zawodowej warto dysponować wszechstronną wiedzą z dyscypliny, którą się reprezentuje. Finanse odnoszą się do ogółu zjawisk pieniężnych zachodzących w danym społeczeństwie, bankowość specjalizuje się w nauce o przedsiębiorstwach bankowych, a ubezpieczenia nawiązują do bezpośrednich świadczeń wykonywanych w sektorze finansowym i bankowym.

Jeżeli chciałbyś zapewnić sobie wszechstronne wykształcenie z tych zakresów i masz świadomość, że ten intensywny czas nauki zapewni ci przyszłościowe zatrudnienie, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.

 

5. Gdzie studiować finanse, bankowość, ubezpieczenia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek finanse, bankowość, ubezpieczenia:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA STUDIA NIESTACJONARNE

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek finanse, bankowość i ubezpieczenia można realizować jedynie na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek finanse, bankowość, ubezpieczenia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
120
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek finanse, bankowość, ubezpieczenia na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
83
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

Praca po studiach

Absolwenci kierunku finanse, bankowość i ubezpieczenia dzięki wszechstronnym kwalifikacjom przygotowani są do pracy na zróżnicowanych stanowiskach jako specjaliści w sektorze ekonomicznym.

Wykonywanie analiz i raportów finansowych, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, tworzenie planów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz podmiotów indywidualnych, interpretacja aktualnych zjawisk gospodarczych – to tylko niewielki zakres umiejętności, jakie posiadać będą absolwenci tego kierunku.

Wszystkie te elementy sprawiają, że studenci decydujący się na podjęcie tych studiów staną się w przyszłości idealnymi pracownikami sektoru bankowego i ubezpieczeniowego, będą mogli realizować się zawodowo jako eksperci z zakresu finansów publicznych.

Każda z osób, która zakończy naukę, będzie mogła starać się o zatrudnienie w różnego rodzaju biurach analiz ekonomicznych, organizacjach doradztwa finansowego, czy przedsiębiorstwach i instytucjach o rozbudowanych profilach działalności.

 

Absolwent kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • instytucje zajmujące się doradztwem finansowym
 • biura analiz ekonomicznych
 • sektor bankowy
 • sektor ubezpieczeniowy
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje pożytku publicznego
 • specjalistyczne stanowiska w sektorze zarządzania

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

Komentarze (0)