FINANSE I CONTROLLING studia - kierunek studiów

Od wielu lat studia z zakresu ekonomii cieszą się niemalejącą popularnością, bowiem nieustający rozwój gospodarczy sprawia, że różnego rodzaju instytucje i przedsiębiorstwa poszukują finansowych analityków i specjalistów. Jednak wraz ze zmieniającymi się gospodarkami, przekształceniom muszą podlegać profile kształcenia przyszłych absolwentów. Teraz same kwalifikacje z zakresu ekonomii i finansów to zbyt mało, by sylwetka potencjalnego pracownika była atrakcyjna na aktualnym rynku pracy. Studia na kierunku finanse i controlling pozwalają na rzetelne wykształcenie ekonomiczne. Drugim najważniejszym elementem kształcenia jest właśnie umiejętność planowania oraz ustalania celów finansowych danego przedsiębiorstwa. Controlling uważany jest za jedną z nowych funkcji zarządzania, ponieważ łączy w sobie zagadnienia związane z analizą, przy jednoczesnym zasilaniu w informacje na temat rozwoju danej instytucji. Zatem jeśli interesują cię zagadnienia związane z ekonomią, statystykami, uważasz matematykę za królową nauk i chcesz jednocześnie zgłębiać najnowsze metody zarządzania, by w przyszłości uzyskać rozwojowe zatrudnienie, to te studia są właśnie dla ciebie.

Przyszli absolwenci podczas trwania studiów uzyskają profesjonalną wiedzę z zakresu teorii zarządzania przedsiębiorstwami i poznają najnowsze techniki planowania przy organizacji pracy danej instytucji. By móc swoją wiedzą wykorzystywać na polu zawodowym muszą zapoznać się oni z gospodarczym prawem międzynarodowym, ponieważ współcześnie każda, nawet najmniejsza gospodarka, wchodzi w sieć interakcji nie tylko na arenie lokalnej. Podstawą kształcenia na tym kierunku jest rozpoznawania podstawowych doktryn gospodarczych, posiadanie wiedzy na temat uwarunkowań i różnic biznesowych danych regionów, a także umiejętne wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce. Student, kończąc edukację, dysponować będzie rozległą wiedzą z zakresu metod statystycznych oraz ekonometrycznych. Sprawne analiza gospodarcza danego przedsiębiorstwa musi opierać się na znajomości najważniejszych przepisów, dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, które regulować będą działanie organizacji wybranych sektorów.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku finanse i controlling są wyjątkowo różnorodne. Abiturienci mogą ubiegać się o pracę w różnorodnych korporacjach i instytucjach międzynarodowych, w których potrzebni są nie tylko analitycy ekonomiczni i finansowi, ale także osoby zajmujące się zarządzaniem i planowaniem celów finansowych przedsiębiorstwa. Absolwent tego kierunku przygotowany jest do pracy na stanowiskach kierowniczych wysokiego i średniego szczebla, może podjąć pracę we wszelkiego rodzaju biurach analiz gospodarczych, biurach podatkowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się doradztwem finansowym, czy w sektorze administracji publicznej. Wykwalifikowani ekonomiści i finansiści, którzy dysponują dodatkową wiedzą na temat controllingu stają się poważną konkurencją na aktualnym rynku pracy.

WAŻNE TEMATY

Wymagania rekrutacyjne:

Studia na kierunku finanse i controlling są zadedykowane dla osób po studiach licencjackich. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen ze studiów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE I CONTROLLING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • podstawy ekonometrii, statystyki, matematyki analitycznej
 • podstawy ekonomii i socjologii
 • teorię organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • doktryny gospodarcze na arenie międzynarodowej
 • pojęcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • współczesny dorobek psychologii biznesu
 • metody statystyczne i ekonometryczne
 • narzędzia informatyczne do gromadzenia i analizy danych finansowych
 • podstawowe dyrektywy UE w zakresie prawa gospodarczego

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • stanowiska specjalistyczne w systemie zarządzania
 • doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym
 • prowadzenie własnej działalności
 • urzędy pracy
 • biura analizy finansowej
 • biura podatkowe

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FINANSE I CONTROLLING

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I CONTROLLING

Komentarze (0)