INFOTRONIKA studia - kierunek studiów

Na rynku pracy wciąż poszukiwani są specjaliści z wykształceniem technicznym, którzy sprawnie poruszają się w dziedzinach naukowych takich jak: informatyka, elektrotechnika, automatyka i robotyka. Kierunek infotronika obejmuje te dyscypliny naukowe i kształci przyszłych profesjonalistów z rozległą wiedzą i umiejętnościami technicznymi. Współczesny rynek pracy wciąż należy do profesjonalistów z branży informatycznej i elektrotechnicznej, to właśnie na te osoby czekają najlepiej opłacane miejsca zawodowego rozwoju. Studia te są zadedykowane dla osób, które nigdy nie bały się wyzwań stawianych przez królową nauk – matematykę, które nie boją się logicznego myślenia, wykorzystywanego do realizacji twórczych projektów z obszaru programowania i robotyki. Jeżeli czujesz, że jesteś osobą spełniającą te kryteria, to te studia będą dla ciebie idealne.

Program kształcenia podczas całego cyklu nauki obejmuje specjalistyczne przedmioty z zakresu poznania zjawisk i procesów fizycznych takich jak np. elektryka, czy elektromagnetyka. Studenci zapoznają się z różnorodnymi metodami matematycznymi, technicznymi, analitycznymi i stymulującymi, które zostaną przekute w umiejętności modelowania złożonych systemów technicznych. Każdy, kto zdecyduje się na wybranie tego kierunku studiów, zetknie się klasyfikacją różnych środowisk programistycznych oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w sterowaniu i zarządzaniu. Oprócz tego podstawę wykształcenia stanowić będą kompetencje odnoszące się do różnorodnych typów sensorów oraz skupionych i rozproszonych systemów sensorycznych, tak by móc w przyszłości wiedzę tę wykorzystywać w różnych dziedzinach robotyki, automatyki i systemach monitorujących oraz zabezpieczających. Po zakończeniu edukacji na tym kierunku absolwenci będą dysponować najnowszą wiedzą z zakresu najnowszych technologii wytwarzania, produkcji i serwisowania urządzeń i systemów technicznych.

Wiedza i umiejętności pozyskane w trakcie lat nauki sprawią, że abiturienci infotroniki będą mogli liczyć na atrakcyjne zatrudnienie w sektorze przemysłowym, w którym wciąż poszukiwani są specjaliści nie tylko z rozległą wiedzą, ale także umiejętnościami technicznymi. Ten kierunek zapewnia swoim absolwentom i jedno i drugie, ponieważ abiturienci podczas edukacji wciąż poznają praktyczne aspekty wykorzystywania poznanej wiedzy, uczą się tworzenia i realizacji projektów całych systemów, urządzeń, ale i pojedynczych elementów technicznych, badają, programują i obsługują eksperymentalne „złożone systemy techniczne”. Wszystkie te aspekty sprawiają, że absolwent infotroniki przygotowany jest do pracy w firmach projektowych, instytucjach zajmujących się wprowadzeniem technologicznych innowacji, czy instytucjach badawczych.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Podczas procesu rekrutacji na ten kierunek najczęściej brane są pod uwagę przedmioty takie jak matematyka, fizyka, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFOTRONIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Inżynierskie - techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • planowanie przeprowadzanie eksperymentów z zakresu „złożonych systemów technicznych”
 • klasy, rodzaje, typy sensorów
 • rodzaje materiałów konstrukcyjnych
 • znajomość nowych trendów związanych z technikami i technologiami wytwórczymi
 • metody matematyczne, analityczne, symulacyjne
 • oprogramowanie i metody wykorzystywane przy tworzeniu sztucznej inteligencji
 • programowanie, funkcjonowanie, monitorowanie „złożonych systemów technicznych”
 • procesy fizyczne zachodzące w „złożonych systemach technicznych”

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • biura projektowe
 • instytucje zajmujące się eksploatacją „złożonych systemów technicznych”
 • sektor cyfryzacji
 • organizacje badawcze

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFOTRONIKA

Komentarze (0)