Informatyczne techniki zarządzania

Informatyczne techniki zarządzania

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA studia - kierunek studiów

Czy informatykę i zarządzanie da się połączyć, tworząc przy tym innowacyjny kierunek studiów, który zapewni ciekawe i przyszłościowe wykształcenie? Coraz częściej pracodawcy szukają takich kandydatów, którzy będą wykwalifikowani nie tylko w jednej dziedzinie, np. zarządzania. By móc znaleźć satysfakcjonującą pracę, potrzebne jest większe spektrum umiejętności. Kierunkiem, który gwarantuje rozwój na dwóch najbardziej popularnych płaszczyznach zawodowych są właśnie informatyczne techniki zarządzania. To studia interdyscyplinarne, czyli dotyczące kilku różnych dziedzin naukowych. Wybierając ten kierunek, studenci rozwiną podstawowe kompetencje z zakresu zarządzania oraz nauczą się wykorzystywać techniki i systemy informatyczne potrzebne przy realizacji zadań, wyznaczonych przez dane przedsiębiorstwo. Atrakcyjność tego kierunku polega na połączeniu ze sobą dwóch wyjątkowo popularnych ścieżek edukacyjnych, wybieranych przez studentów i docenianych na rynku pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Podstawowym celem kształcenia na tym kierunku jest łącznie teorii z praktyką, tak by przyszli absolwenci dysponowali całym spektrum umiejętności. Zajęcia praktyczne – podparte teoretyczną wiedzą – stanowią zatem trzon nauki. Studenci zetkną się z przedmiotami najbardziej charakterystycznymi dla zarządzania, czyli będą to przykładowo zarządzanie ekonomiczno-finansowe, administrowanie nieruchomościami, czy zasobami ludzkimi. Nauka z tego zakresu oparta będzie na realizacji projektów związanych z najbardziej popularnymi metodami zarządczymi. Program nauki przemyślany jest w ten sposób, by studenci równolegle poznawali działanie zaawansowanych systemów informatycznych, wykorzystywanych w działaniu gospodarki elektronicznej. Podczas całego toku kształcenia organizowane będą projekty edukacyjne realizowane we współpracy z firmami zewnętrznymi, ponieważ to niepowtarzalna szansa na wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności poza środowiskiem akademickim, także w czasie trwania nauki.

 

Praca po studiach

Abiturient kierunku informatyczne techniki zarządzania przygotowany jest do pracy na różnorodnych stanowiskach we wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach. Wszechstronność wykształcenia i doświadczenie pozyskane w czasie nauki sprawiają, że absolwenci mogą ubiegać się o zajmowanie stanowisk kierowniczych wysokiego i średniego szczebla instytucji w zróżnicowanych sektorach gospodarczych. Osoby o kwalifikacjach z zakresu zarządzania, które dysponują dodatkowo profesjonalnym wykształceniem informatycznym stanowią wyjątkowo atrakcyjnych kandydatów na rynku pracy. Abiturienci na zajmowanych stanowiskach mogą z powodzeniem wykorzystywać wiedzę IT w otoczeniu biznesowym, nawiązywać współpracę z różnymi działami przedsiębiorstw, podnosząc rangę danej organizacji. Każdy absolwent tego kierunku może dowolnie zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego, tak by w sposób najbardziej wszechstronny rozwijać umiejętności, pozyskane podczas lat nauki.

Co zdawać na maturze?

Podczas procesu rekrutacji najczęściej brane są pod uwagę przedmioty takie jak matematyka, geografia, WOS, informatyka, język angielski.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   CZĘSTO WYBIERANE

   Miasto
   SORTOWANIE:

   SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Informatyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

   • podstawowe techniki zarządzania
   • gospodarowanie nieruchomościami
   • podstawy ekonomii
   • planowanie przestrzenne
   • zarządzanie nieruchomościami, projektami, zasobami ludzkimi
   • zarządzanie ekonomiczno-finansowe
   • metody organizacji
   • analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa
   • techniki i systemy informatyczne
   • technologię blockchain
   • znajomość inwestycji kryptowalutowych
   • mechanizmy gospodarki elektronicznej

   Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

   • branża IT
   • biura analiz ekonomicznych
   • organizacje pożytku publicznego
   • sektor administracji
   • różnego rodzaju instytucje, korporacje, urzędy

   W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

   Komentarze (0)