Dodaj do ulubionych

CRIMINAL JUSTICE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku criminal justice to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Criminal justice to kierunek, którego program kształcenia realizowany jest w języku angielskim. Oznacza to więc, że jego studenci zadbają o rozwój kompetencji lingwistycznych oraz wzbogacą słownictwo branżowe. W trakcie nauki zostanie im przekazana interdyscyplinarna z pogranicza prawa, kryminologii oraz innych nauk społecznych.

Studenci zostaną zapoznani z różnymi wymiarami przestępczością, a także zrozumieją relacje zachodzące między nią a prawem. W siatce programowej znalazły się zarówno wykłady pozwalające na analizę różnych odmian prawa, jak i laboratoria kryminalistyczne. Absolwenci kierunku criminal justice będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w międzynarodowych instytucjach i organach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Warunkiem przyjęcia na studia jest:a)posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CRIMINAL JUSTICE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Criminal justice stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku criminal justice

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Czego nauczysz się na kierunku criminal justice?

Program studiów i przedmioty

Program studiów obejmuje przede wszystkim wiedzę z zakresu szeroko pojętej przestępczości – od zagadnień związanych z prawem, po metody jej zapobiegania oaz rodzaje.

Dużą część zajęć zajmują wykłady, ponieważ znaczna część wiedzy to wiedza teoretyczna, która wpierw wymaga przyswojenia aby zrozumieć wszystkie procesy zachodzące w aktach prawnych, a także poznać ewentualnie motywy działań przestępczych.

Umiejętności praktyczne rozwijane są u studentów przez różnego rodzaju ćwiczenia oraz laboratoria, na przykład kryminalistyczne, które pozwalają nabyć odpowiednie kwalifikacje.

Istotna jest również nauka pracy w grupie, na której często opiera się późniejsza praca absolwenta. Prowadzenie studiów w języku angielskim pozwala na opanowanie go w stopniu, który umożliwia późniejszą prace poza granicami Polski, a także naukę dodatkowego języka nowożytnego.

 

 • poznasz prawo karne procesowe i materialne
 • dowiesz jak zapobiegać przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym
 • poznasz zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki
 • zrozumiesz relację między prawem oraz przestępczością
 • poznasz i zrozumiesz międzynarodowy aspekt przestępczości
 • poznasz przestępczość od podszewki – jej wymiar prawny, kulturowy, społeczny, historyczny oraz ekonomiczny, jakie są jej techniki i rodzaje
 • dowiesz się jak korzystać ze statystyk, jak je interpretować i analizować
 • poznasz problem cyberprzestępstw

Jak wyglądają studia na kierunku criminal justice?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek criminal justice jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku ciminal justice możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z naukami prawnymi i społecznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku criminal justice zdobędziesz specjalistyczną wiedzę prawniczą oraz dowiesz się więcej na temat niezwykle interesującej dyscypliny, jaką jest kryminologia.

W planie zajęć przewidziano wiele ciekawych przedmiotów z zakresu powyższej tematyki. Oto wybrane z nich:

 

 • Crimigration
 • Critical Thinking and Argumentation
 • Human Rights in Criminal Justice Contex
 • Introduction to Criminology

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student tego niezwykle przyszłościowego kierunku zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim poznasz regulacje prawa karnego i procesowego i nauczysz się ich zastosowania w praktyce.

Ponadto, nauczysz się podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie różnorodnym rodzajom przestępczości. Studenci dowiedzą się również w jaki sposób analizować problemy kryminologiczne. Jako że zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe, co zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Detektyw Monk, Poirot, NCIS czy CSI? Jeśli zawsze chciałeś lub chciałaś zobaczyć jak wygląda praca swoich ulubionych bohaterów (a może i stać się jednym z nich) z seriali kryminalnych, to studia na kierunku criminal justice to studia zdecydowanie dla Ciebie!

Jest to kierunek prowadzony w języku angielskim, który kształci swoich studentów z zakresu kryminologii, prawa karnego oraz kryminalistyki, tak aby później było to użyteczne w przyszłej pracy.

Ukończenie ich pozwala nie tylko na późniejsze zapobieganie działań przestępczych, ale również na pracy dochodzeniowej w wypadku, gdy już one zaszły.

 

5. Gdzie studiować criminal justice

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek criminal justice:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CRIMINAL JUSTICE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku criminal justice trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku criminal justice będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku criminal justice na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CRIMINAL JUSTICE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek criminal justice na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:a)posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku criminal justice na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
150
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek criminal justice na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca po kierunku criminal justice?

Praca po studiach

Studia na kierunku criminal justice przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach, które zapewniają bezpieczeństwo publiczne.

Są to zarówno organy policyjne czy zajmujące się ochroną ludzi i/lub mienia, jak i organy wymiaru sprawiedliwości na każdym stopniu – od areny międzynarodowej (Unia Europejska, organizacje międzynarodowe), przez instytucje rządowe po szczebel lokalny, w zakresie analizy, dochodzeń oraz prewencji.

Absolwenci mogą również zająć się pracą w systemie więziennictwa, zarówno w ośrodkach takich jak zakłady karne - areszty oraz więzienia, jak i przy pracach nad nowymi sposobami karania przestępców.

Często również banki poszukują specjalistów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi – rozpoznawaniem sygnałów świadczących o nielegalnych działaniach na kontach oraz przeprowadzania dochodzeń wewnętrznych w ich sprawie.

Absolwent kierunku criminal justice znajdzie zatrudnienie jak/wo:

 • organizacjach i instytucjach na arenie międzynarodowej (np. Unia Europejska, NATO)
 • instytucjach rządowych, wojewódzkich i samorządowych
 • zakładach karnych - więzienia i areszty
 • policji
 • agencjach ochrony
 • prywatnych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym
 • agencjach detektywistycznych
 • bankach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CRIMINAL JUSTICE

Komentarze (0)