BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE studia – kierunek studiów

W związku z popularnym nastawieniem na ekologię we wszystkich dziedzinach naszego życia, w ostatnim czasie również w budownictwie nastał nurt ukierunkowany na stawianie konstrukcji mających jak najlepszy wpływ na środowisko i nie ingerujące w nie  w negatywny sposób. Coraz częściej budowane są domy pasywne, w zakresie gospodarki przestrzennej miasta dokładają starań o zachowanie balansu między terenami zielonymi a budynkami, nawet w tak dużych konstrukcjach jak biurowce wykorzystywane są technologie pozwalające na ograniczenie emisji CO2 czy zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. W Polsce jest to wciąż świeża dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów z niej rośnie. Dlatego właśnie warto wybrać studia na kierunku budownictwo zrównoważone (nazywane również z angielskiego sustainable building engineeering), które pozwolą zdobyć Ci wiedzę i umiejętności właśnie z tego zakresu.

 

Program studiów i przedmioty

Trzonem wiedzy na kierunku budownictwo zrównoważone jest, jak sama nazwa wskazuje, budownictwo, jednak pozwala on na zdobycie kwalifikacji związanych z architekturą, inżynierią środowiska czy gospodarką przestrzenną. Jest to bardzo szeroki kierunek, obejmujący zarówno informacje z zakresu metod stawiania konstrukcji budowlany, a także z fizyki, metod obliczeniowych, obsługiwania programów do wspomagania projektowania (np. AutoCAD) czy znajomości materiałów. Absolwent tego kierunku będzie wszechstronnie wykształcony, co pozwala na zajęcie się projektowaniem i wykonaniem i budowli mieszkalnych, i przemysłowych.

 

 

Praca po studiach

Praca dla absolwentów budownictwa zrównoważonego podobna jest do tej, którą podjąć mogą absolwenci tradycyjnego budownictwa. Przede wszystkim dotyczy ona biur projektowych oraz wykonawczych konstrukcji, ale także w instytucjach rządowych, samorządowych bądź międzynarodowych. Już w trakcie studiów można znaleźć pierwszą pracę, która pomaga wdrożyć w przyszłe zajęcie i poznać branżę od środka. Istotna jest również możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, które pozwalają na budowę między innymi infrastruktury drogowej i kolejowej oraz na sprawowanie nadzoru budowlanego. Wielu absolwentów otwiera również własne działalności gospodarcze zajmujące się projektami lub wykonaniem.

WAŻNE TEMATY

Co uwzględnić przy rekrutacji na studia?

Przede wszystkim kandydat powinien zdać maturę rozszerzoną z fizyki, informatyki oraz matematyki z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ to one są najczęściej brane pod uwagę przy procesie rekrutacyjnym na ten kierunek. Dodatkowo są to studia prowadzone tylko w języku angielskim, dlatego wymagana jest również udokumentowana znajomość tego języka (certyfikat na poziomie B2/C1 bądź matura zdawana po angielsku).

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku budownictwo

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Czego nauczą Cię studia na kierunku budownictwo zrównoważone?

 • teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu budownictwa
 • umiejętności pracy w grupie oraz zarządzania nią
 • tworzenia projektów i wdrażania je w życie
 • wiedzy z zakresu mechaniki, fizyki, chemii budowlanej oraz materiałoznawstwa
 • tworzenia i czytania dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi standardami
 • czytania artykułów z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony środowiska
 • najnowszych trendów, standardów oraz praktyk związanych z zrównoważonym budownictwem
 • jakie wyzwania stoją przed współczesnym budownictwem
 • oceny technologii oraz materiałów budowlanych
 • wiedzy z zakresu BHP
 • umiejętności prezentowania oraz publicznych przemówień

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE STUDIA I STOPNIA

Jaka praca po kierunku budownictwo zrównoważone?

 • praca w biurach projektowych
 • inspektor nadzoru budowlanego (po zdobyciu dodatkowych uprawnień)
 • praca w instytucjach rządowych, samorządowych oraz międzynarodowych
 • własna działalność gospodarcza
 • praca wykonawczą projektów
 • działalność w instytucjach, stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się promowaniem budownictwa zrównoważonego
 • praca administracyjna

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Komentarze (0)