FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną to interdyscyplinarne studia, które pozwolą zdobyć wykształcenie z pogranicza nauk literaturoznawczych, językoznawczych czy społecznych. Studenci w trakcie kształcenia dbają przede wszystkim o rozwój kompetencji lingwistycznych – głownie z języka hiszpańskiego oraz hispanoamerykańskiego.

W programie dydaktycznym tego kierunku odnaleźć można również przedmioty pozwalające na rozwój umiejętności z traduktologii oraz dydaktyki języka hiszpańskiego. Absolwenci po zakończeniu kształcenia są między innymi do pełnienia zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach nauczania w ramach polskiego systemu oświatowego – jeśli wybiorą zawodowy blok pedagogiczny.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na to, że są to studia drugiego stopnia, kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów licencjackich. Jeżeli jesteś absolwentem innego kierunku niż filologia hiszpańska, musisz okazać certyfikat potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ STUDIUJĄC FILOLOGIĘ HISZPAŃSKĄ Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ:

Czego nauczysz się studiując filologię hiszpańską z amerykanistyką filologiczną? 

Przede wszystkim, podczas studiów będziesz rozwijał swoje kompetencję z zakresu dwóch języków: hiszpańskiego i angielskiego. Pogłębisz swoją wiedzę językoznawczą z zakresu gramatyki i historii. Ponadto, wykładowcy przekażą Ci wiedzę, także z innych dziedzin.

Dowiesz się jak wygląda szeroko rozumiana kultura hiszpańska i codzienność ludzi mieszkających na terenach hiszpańskojęzycznych. Dostaniesz szansę obcowania z najwybitniejszymi dziełami literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej i poznasz metody ich analizowania i interpretowania. Co więcej, zdobędziesz umiejętności z zakresu translatoryki i nauczysz się przekładu tekstów literackich.

W trakcie studiów będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji. Jeżeli zdecydujesz się na językoznawczo-traduktologiczną, zdobędziesz informacje z obszaru językoznawstwa hiszpańśkiego. Pogłębisz swoje kompetencje z zakresu gramatyki, stylistyki oraz leksykologii, a zdobyte wiadomości wykorzystasz podczas pisania pracy dyplomowej.
Natomiast druga ścieżka naukowa, literaturoznawczo-kulturoznawcza, kładzie nacisk na poszerzanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii i Iberoameryki. W ramach wybranej specjalności, pod opieką promotora napiszesz pracę magisterską. 

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości języka hiszpańskiego i angielskiego na poziomie C2
 • wiedzy z zakresu kultury, historii i literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej
 • umiejętność dokonywania przekładów literackich
 • wiedzy językoznawczej

Jak wyglądają studia na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczą możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami humanistycznymi i filologicznymi.

 

2. Program studiów

Jako student, już na początku swojej drogi naukowej będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, w ramach której będziesz chciał się dalej kształcić. W programie przewidziano specjalizacje językoznawczo-traduktologiczną oraz literaturoznawczo-kulturoznawczą.

W zależności od tego, na jaki moduł się zdecydujesz, w planie zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Aktualne problemy literatury hiszpańskiej
 • Dydaktyka języka hiszpańskiego
 • Język angielski w USA
 • Podstawy psycholingwistyki

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów filologicznych, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim, skupisz się na doskonaleniu kompetencji językowych i praktycznej nauce języka angielskiego oraz hiszpańskiego.

Ponadto będziesz miał okazję dowiedzieć się, w jaki sposób dokonywać przekładów ustnych oraz pisemnych w obrębie języka hiszpańskiego oraz polskiego. W ramach licznych warsztatów, zyskasz także umiejętności dydaktyczne oraz pedagogiczne, które z powodzeniem wykorzystasz w zawodzie nauczyciela języka hiszpańskiego.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Hiszpański i angielski to jedne z najpopularniejszych języków świata. Jako swoich języków ojczystych, używa ich ludność na całej kuli ziemskiej. W swojej ofercie mają je wszystkie szkoły językowe, a język angielski poznają już dzieci w wieku przedszkolnym. Nic więc dziwnego, że zarówno filologia hiszpańska, jak i anglistyka od wielu lat są jednymi z chętniej wybieranych kierunków studiów.
Wiele młodych ludzi decyduje się na jednoczesne studiowanie dwóch kierunków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka obcego  jest niezwykle pożądaną cechą na rynku pracy. Jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstał innowacyjny i niezwykle przyszłościowy kierunek, pozwalający rozwijać swoje kompetencje z zakresu dwóch języków, filologia hiszpańska z amerykanistyką.
Jeśli chcesz biegle posługiwać się angielskim i hiszpańskim, a do tego lepiej poznać kulturę Półwyspu Iberyjskiego, to powinieneś zdecydować się na te studia. 
 
5. Gdzie studiować filologię hiszpańską z amerykanistyką filologiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO STUDIACH FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ:

Jaka praca po studiach?

Jako absolwent tego niezwykle ciekawego kierunku będziesz miał szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego i kulturowego. Opanujesz te dwa języki na poziomie C2, co umożliwi Ci podjęcie pracy we wszystkich instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów w tej dziedzinie.
Umiejętność dokonywania tłumaczeń, pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych lub wydawnictwach, zajmujących się przekładem literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej.
Ponadto, będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, zajmujących się promowaniem kultury hiszpańskiej. Po przejściu odpowiedniego przeszkolenia pedagogicznego, zdobędziesz kwalifikacje do pracy w edukacji. Biegłe władanie dwoma językami obcymi, umożliwi Ci rozpoczęcie kariery także poza granicami naszego kraju.
 
Absolwent znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak:
 • biura tłumaczeniowe
 • wydawnictwa
 • instytucje kulturalne
 • edukacja
 • szkoły językowe
 • branża turystyczna

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

Komentarze (0)