Dodaj do ulubionych

BIOMONITORING studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biomonitoring to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Biomonitoring to studia, które stanowią aktywną odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Dziś bowiem szczególnie ważna jest rzetelna ocena stanu środowiska, która opierać się będzie na wykorzystaniu nowoczesnych metod biologicznych. W trakcie nauki studenci nauczą się więc, jak opracowywać prognozy i ostrzeżenia dla niebezpiecznych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Tego typu analizy wykonywane są na podstawie analizy biowskaźników pobieranych ze środowiska.

Kompetencje zdobyte przez studentów umożliwią im po zakończeniu nauki aktywny rozwój zawodowy. Czekać na nich będzie praca w laboratoriach diagnostycznych czy ośrodkach badawczych i instytucjach naukowych. Swoją karierę mogą rozwijać również w placówkach zajmujących się ekologią i instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska.

 

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku biomonitoring powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, biologii, chemii, geografii, matematyki lub fizyki

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMONITORING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE BIOMONITORING JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Pomorska w Słupsku

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Pokaż więcej

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomonitoring

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU BIOMONITORING:

Czego nauczysz się na studiach na kierunku biomonitoring?
Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru wielu dziedzin bezpośrednio związanych z ekologią i środowiskiem naturalnym. Jako student będziesz uczestniczył w zajęciach oscylujących tematycznie wokół zagadnień dotyczących organizmów żywych, ekosystemów oraz populacji.
Co więcej, w trakcie studiów zdobędziesz także umiejętności praktyczne. Poznasz różnorodne metody biologiczne, które są powszechnie wykorzystywane w badaniu środowiska naturalnego. Nauczysz się także analizowania wskaźników ekologicznych oraz tworzenia raportów i ekspertyz środowiskowych
Wykształcenie tych zdolności, z pewnością zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym.Ponadto, dowiesz się więcej o gatunkach roślin i zwierząt oraz ich funkcjonowania w ekosystemie, a także zaznajomisz się ze specyfiką zmian zachodzących w przyrodzie.
W programie studiów przewidziano organizacje wyjazdów naukowych, licznych konferencji i wymian studenckich. Dzięki tak bogatej ofercie kształcenia będziesz miał szansę nieustannie rozwijać swoje pasje i zdobywać cenne doświadczenie.

 

Absolwent powinien posiadać:
 • wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych
 • znajomość procesów zachodzących w przyrodzie
 • umiejętność dokonywania analiz wskaźników ekologicznych
 • znajomość różnorodnych gatunków roślin i zwierząt
 • umiejętność wykonywania raportów i ekspertyz środowiskowych
 • znajomość języka obcego na poziomie B2

Jak wyglądają studia na kierunku biomonitoring?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek biomonitoring będzie realizował program z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych i ścisłych, dzięki czemu uzyskasz wszechstronne wykształcenie z tych obszarów tematycznych.

 

Studia na kierunku biomonitoring możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy studiami stacjonarnymi, a zaocznymi. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku biomonitoring będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć i wykładów. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • chemiczne podstawy biomonitoringu
 • podstawy geomonitoringu
 • Państwowy Monitoring Środowiska

 

W czasie studiów dowiesz się więcej na teamty związane z ekologią i ochroną środowiska oraz zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych. Ponadto, poznasz różnorodne procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ zachowań człowieka na środowisko naturalne.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku biomonitoring wykształcisz wiele cennych i istotnych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim, nauczysz się stosowania zaawansowanych metod biologicznych w celu oceny stanu środowiska naturalnego.

Jako student, dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać analizę wskaźników ekologicznych oraz wykonywać różnego rodzaju raporty środowiskowe czy ekspertyzy. Studenci będą mieli okazję korzystać z bogatej oferty wyjazdów naukowo-badawczych czy warsztatów praktycznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie, ekologia jest bardzo popularnym i niezwykle istotnym tematem. Coraz więcej ludzi decyduje się na życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i wybiera rozwiązania przyjazne przyrodzie i całemu ekosystemowi.
Przekrój zachowań proekologicznych jest niezwykle szeroki i obejmuje wiele aspektów codziennego życia. Biomonitoring to kierunek, który zajmuje się kształceniem specjalistów z zakresu monitorowania środowiska naturalnego za pomocą organizmów żywych oraz innych aspektów związanych z przyrodą. 
Już tak proste czynności jak używania papierowych toreb czy stosowanie żarówek energooszczędnych, potrafią mieć realny wpływ na naszą planetę. Jednak część społeczeństwa decyduje się iść o krok dalej i zająć się ochroną przyrody zawodowo. Jeżeli jesteś osobą, której nie jest obojętny stan środowiska i chciałbyś związać swoją przyszłość z ekologią to powstały studia idealne dla Ciebie.
 
5. Gdzie studiować biomonitoring
Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biomonitoring:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku biomonitoring trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku biomonitoring będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku biomonitoring na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU KIERUNKU BIOMONITORING:

Jaka praca po studiach?
Po ukończeniu studiów będziesz miał gruntowną wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz funkcjonowania całego ekosystemu. Dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom praktycznych, będziesz mail szansę na ciekawą pracę w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów z obszaru tej dziedziny
Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w służbach ochrony środowiska, między innymi w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska lub w jednostkach administracji państwowej, które zajmują się tym tematem.Jako absolwent odnajdziesz się także jako naukowiec w laboratoriach oraz ośrodkach naukowo-badawczych.
Równie chętnie zatrudnią Cię firmy, których przedmiotem działalności jest dokonywanie ekspertyz środowiskowych czy opracowywanie planów ochrony przyrody. Dzięki znajomości języka obcego na poziomie B2 będziesz miał możliwość rozpoczęcia kariery międzynarodowej.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i podyplomowych i zdobywać dalsze wykształcenie kierunkowe.
 
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • służbach ochrony środowiska
 • laboratoriach
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • firmach, zajmujących się wykonywaniem ekspertyz środowiskowych
 • organizacjach ekologicznych
 • firmach międzynarodowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING

Komentarze (0)