Analityka i kreatywność społeczna

Analityka i kreatywność społeczna

Analityka i kreatywność społeczna

Studia na kierunku analityka i kreatywność społeczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na analitykę i kreatywność społeczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru .

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Analityka i kreatywność społeczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku analityka i kreatywność społeczna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka i kreatywność społeczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując analitykę i kretywność społeczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • socjologii, psychologii, filozofii czy antropologii, demografii i zarządzania zasobami ludzkimi,
  • mikro i makrostruktur, prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych,
  • analiz uzyskanych danych, w tym analiz statystycznych, prowadzenia analitycznych projektów badawczych,
  • umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych,
  • psychologia twórczości i inwentyki.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka i kreatywność społeczna?

 

1. Tryb i typ studiów

Uczelnie wyższe w Polsce starają się zaoferować studentom i przyszłym kandydatom taką ofertę edukacyjną, która sprosta nie tylko wymaganiom współczesnego rynku pracy na arenie międzynarodowej, ale również odpowie na zainteresowania przyszłych specjalistów. Kierunki humanistyczne i społeczne są każdego roku bardzo chętnie wybierane przez szerokie grono kandydatów, dlatego analityka i kreatywność społeczna cieszy się niesłabnącą popularnością.

Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie tych studiów, zyskasz okazję do zapoznania się z podstawami antropologii, zarządzania zasobami ludzkimi, demografii, socjologii oraz psychologii.

Dzięki tym dziedzinom zrozumiesz pojęcie kreatywności i genezę jej występowania w społeczeństwie, zyskasz cenne umiejętności analityczne, dzięki którym wszelkie dane statystyczne i demograficzne przestaną być dla ciebie tajemnicą, a ponadto zrozumiesz najważniejsze mechanizmy, leżące u podstaw ludzkich emocji, uczuć i zachowań.

 

Studia na kierunku analityka i kreatywność społeczna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 

  • studia stacjonarne

 

Jeżeli zdecydujesz się na studiowanie analityki i kreatywności społecznej w trybie stacjonarnym, staniesz przed obowiązkiem uczęszczania na zajęcia i wykłady, które odbywają się przez pięć dni roboczych każdego tygodnia, najczęściej w godzinach porannych, rzadziej popołudniowych.

Jako że studia w trybie dziennym są najczęściej przedmiotem zainteresowania znacznie szerszej grupy kandydatów, przed aplikacją zadbaj o właściwe przygotowanie do nadchodzącego egzaminu maturalnego, aby osiągnąć możliwie wysokie wyniki. Szczegółowe informacje na temat aktualnych procedur przebiegu kształcenia i organizacji studiów znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Szukasz innowacyjnego kierunku, który łączy Twoje zainteresowania związane z psychologią, socjologią i zarządzaniem oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców? Jeżeli świetnie odnajdujesz się w relacjach międzyludzkich, a w przyszłości chciałbyś zająć się doradztwem zawodowym, zostać liderem lub managerem to jest to kierunek dla Ciebie.

 

3. Gdzie studiować analitykę i kreatywność społeczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka i kreatywność społeczna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku analityka i kreatywność społeczna?

Studia na kierunku analityka i kreatywność społeczna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku analityka i kreatywność społeczna trwają trzy lata. Po ukończeniu sześciu semestrów nauki, studenci przystępują do obrony pracy licencjackiej, która umożliwia im uzyskanie wyższego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Następnie mogą oni rozpocząć karierą zawodową lub podjąć dalsze kształcenie na wybranych studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów na kierunku analityka i kreatywność społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka i kreatywność społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka i kreatywność społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka i kreatywność społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka i kreatywność społeczna

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się podczas tych studiów? Przede wszystkim nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności interpersonalnych. Oznacza to dużą liczbę godzin ćwiczeń, podczas których poznasz struktury społeczne, nauczysz się dostrzegać oraz rozwiązywań problemy społeczne.

Negocjowanie czy mediacje nie będą stanowić dla Ciebie żadnego kłopotu. Co więcej poznasz strategie doradcze, dzięki czemu w przyszłości będziesz mógł podjąć pracę jako doradca zawodowy. Ponadto, będziesz przygotowany do założenia własnej firmy.

 

Absolwent kierunku analityka i kreatywność społeczna znajdzie zatrudnienie jako:
  • coach, trener lub doradca zawodowy,
  • pracownik do spraw promocji,
  • pracownik w firmie zajmującej się kapitałem ludzkim.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Komentarze (0)