Dodaj do ulubionych

Artes liberales studia - kierunek studiów

Studia na kierunku artes liberales to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Artes liberales to studia stworzone z myślą o humanistach, którzy chcieliby otrzymać wszechstronne wykształcenie z pogranicza różnorodnych nauk – literatury, historii sztuki, historii czy filozofii. W trakcie studiów będą nie tylko poznawać, lecz również dyskutować, analizować i interpretować różnorodne teksty kultury i zastanawiać się nad rolą, jaką odgrywają we współczesnym świecie.

Warto podkreślić, że absolwenci kierunku takiego jak artes liberales są kreatywni, otwarci i komunikatywni. Wiedza, którą posiadają, pozwoli im na znalezienie zatrudnienia w różnorodnych ośrodkach i instytucjach kultury czy też agencjach marketingowych i reklamowych, które w codziennej pracy szukają inspiracji w różnorodnych zdobyczach kulturowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku artes liberales: 

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARTES LIBERALES

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku artes liberales

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując artes liberales

Program studiów i przedmioty

Ale czym właściwie są artes liberales? Były to nauki stanowiące podstawę wykształcenia w starożytności i średniowieczu, a współcześnie tym pojęciem są określane nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe czerpiące inspirację z przedmiotów nauczanych w poprzednich wiekach.

Uczyć Cię będą specjaliści różnych dziedzin – od archeologii, poprzez literaturoznawców aż po politologów, historyków sztuki i prawników. Na pewno na nudę nie będziesz mógł narzekać!

Jeżeli zatem jesteś zainteresowany tym nurtem, a nauczanie w starożytności i średniowieczu od zawsze było Twoją pasją to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • myśli obywatelskiej,
 • dzieje widowisk do społeczeństwa spektaklu,
 • pamięci i tożsamości regionów kulturowych,
 • ekologii kultury,
 • filozofii, nauk ścisłych i przyrodniczych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARTES LIBERALES?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku artes liberales możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz wiedzieć jaki wpływ mają starożytne malowidła na kino 3D? Pomysłodawcy kierunku zapewniają, że poznasz odpowiedź na to i wiele innych pytań. To na pewno gratka, dla osób interesujących się kulturą, filozofią czy historią sztuki.

Jeśli zaliczasz się do tego grona i chciałbyś zgłębić swoją wiedzę z tych dziedzin to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować artes liberales

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek artes liberales:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARTES LIBERALES STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku artes liberales na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARTES LIBERALES STUDIA I STOPNIA

ARTES LIBERALES STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku artes liberales na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
87
II stopnia:
37
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek artes liberales na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
58,01
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku artes liberales

Absolwent kierunku artes liberales dysponuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzą o umyśle, języku i reprezentacji poznawczej, a także wiedzą na poziomie zaawansowanym  na temat składników, przejawów i ograniczeń kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka.
Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności. Zna podstawowe kategorie kultury i twórczości artystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Potrafi interpretować dzieła sztuki w różnorakich kulturowych kontekstach.
Posiada podstawową wiedzę o instytucjach (prawnych, ekonomicznych i innych) organizujących funkcjonowanie społeczeństwa i określających podmiotowość jednostki, zna i rozumie ich historyczną ewolucję oraz potrafi dostrzegać i analizować ich związki z kulturą. 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARTES LIBERALES

Komentarze (0)