TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE

TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE

TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Historia motoryzacji sięga aż XVIII wieku, kiedy to do obiegu został wprowadzony pierwszy pojazd napędzany silnikiem. W Polsce , na większą skalę, samochody zaczęły pojawiać się przed I Wojną Światową, a ich liczba sukcesywnie rosła. Na przestrzeni lat, budowa pojazdów ewoluowała i rozwinęła się w znacznym stopniu.

Jako że jest to temat niezwykle złożony, który wymaga dużej wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz umiejętności technologicznych, to wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy doskonale orientowaliby się w zastosowaniu technologi motoryzacyjnych. Jeżeli więc jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach technologicznych i motoryzacyjnych i chciałbyś związać z nimi swoją przyszłość zawodową, to studia na kierunku tworzywa i technologie motoryzacyjne powinny być twoim wyborem!

 

Czego nauczysz się na kierunku tworzywa i technologie motoryzacyjne?

Jako że kierunek tworzywa i technologie motoryzacyjne charakteryzuje się niezwykłą interdyscyplinarnością i bogatą ofertą kształcenie, to jako student będziesz miał szansę zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru różnorodnych nauk ścisłych i technologicznych. W programie studiów przewidziano wiele interesujących i niezwykle rozwijających wykładów i warsztatów praktycznych dzięki, którym ugruntujesz swoją wiedzę matematyczną i informatyczną oraz dowiesz się więcej na temat inżynierii materiałowej i wszystkim powiązanych z nią aspektów.

Ponadto, zaznajomisz się z procesem projektowania tworzyw motoryzacyjnych i poznasz techniki i metody ich wytwarzania. Podczas kursu, nauczysz się korzystać z najnowszych narzędzi informatycznych, które usprawnią twoją pracę i uczynią ją bardziej efektywną. Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz w czasie obowiązkowych, czterotygodniowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w zakładach przemysłowych związanych z motoryzacją.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu tych niezwykle perspektywicznych studiów na kierunku tworzywa i materiały motoryzacyjne będziesz miał gruntowną wiedzę z obszaru nauk ścisłych i technologicznych, dzięki czemu zyskasz szansę na zyskanie ciekawej i atrakcyjnej pracy związanej z twoim wykształceniem. Jako absolwent będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w zakładach produkcyjnych z branży motoryzacyjnej.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik biur projektowych i konstrukcyjnych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z laboratoriami badawczymi i ośrodkami naukowymi, a nawet specjalistycznymi wydawnictwami. Zdobyte podczas studiów umiejętności wykorzystasz jako pracownik szerokiej branży motoryzacyjnej. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zdobyć wykształcenie, dzięki któremu zwiększysz swoje perspektywy zawodowe.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego przyszłościowego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii, fizyki, geografii lub informatyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Tworzywa i technologie motoryzacyjne stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE:

 • wiedza matematyczna
 • wiedza informatyczna
 • wiedza z zakresu inżynierii materiałowej
 • znajomość nowoczesnych metod badawczych
 • umiejętność projektowania tworzyw motoryzacyjnych
 • umiejętności konstrukcyjne
 • znajomość nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej

Jak wyglądają studia na kierunku tworzywa i technologie motoryzacyjne?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i zaocznymi. Kierunek tworzywa i technologie motoryzacyjne można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy chcieliby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek tworzywa i technologie motoryzacyjne będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w tym z elektrotechniki, matematyki, inżynierii materiałowej oraz informatyki. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów z zakresu powyższej tematyki, między innymi takich jak:

 • Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
 • Metody badań materiałów i konstrukcji
 • Podstawy inżynierii materiałowej
 • Tworzywa na formy jednorazowe

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na powyższym kierunku technicznym będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci wykształcą szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się oni projektowania i wytwarzania komponentów motoryzacyjnych. Ponadto poznają zasady komputerowego projektowania CAD oraz wykonywania grafiki komputerowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE STUDIA NIESTACJONARNE

TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku tworzywa i technologie motoryzacyjne będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera. Osoby, które zdecydują się na wybór studiów drugiego stopnia, na naukę poświęcą półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku tworzywa i technologie motoryzacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE STUDIA II STOPNIA

TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE STUDIA I STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku tworzywa i technologie motoryzacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
75
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek tworzywa i technologie motoryzacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
400-499
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE:

 • biura projektowe
 • branża motoryzacyjna
 • kierownik do spraw transportu
 • kierownik do spraw logistyki
 • ośrodki naukowe
 • laboratoria badawcze
 • własna działalność gospodarcza
 • inżynier nadzoru
 • inżynier do spraw jakości

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE

Komentarze (0)