Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Dodaj do ulubionych

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Biomonioring i biotechnologie ekologiczne to studia, które zapewniają interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza nauk ścisłych niezbędnych do podejmowania zrównoważonych działań na rzecz ochrony środowiska. W trakcie kształcenia studenci poznają więc zagadnienia związane z biologicznymi metodami oceny stanu środowiska. Czekają na nich nie tylko wykłady, lecz również ćwiczenia laboratoryjne czy też zajęcia terenowe.

Umiejętność zbierania materiałów, wykonywania analiz oraz formułowania wniosków z badań biomonitoringowych sprawia, że absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w instytucjach, fundacjach czy organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska. Czekać na nich będą także laboratoria oraz ośrodki badawcze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biomonitoring

Program studiów i przedmioty

Ale czym właściwie jest biomonitoring i co na co będzie kładziony nacisk podczas studiów?

Monitoring biologiczny to nic innego niż ocenianie i badanie zmian zachodzących w ekosystemach oraz skuteczne stosowanie metod ochrony przyrody. Co więcej skupisz się na pomiarach zanieczyszczeń wód i powietrza za pomocą bioidentyfikatorów.

Do tego będzie potrzebna Ci wiedza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Poznasz również różne problemy dotyczące ochrony środowiska oraz metody im zapobiegające. Powinieneś być także osobą zainteresowaną pracą w terenie, na dużych obszarach, takich jak parki krajobrazowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
 • umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • analizy biowskaźników – analizy metody jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska,
 • podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.

Jak wyglądają studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne jest obecnie dostępny jedynie w trybie stacjonarnym. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzianch ustalonych przez władze konkretnej uczelni wyższej.

 

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk biologicznych i przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne będą mieli okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 

 • Podstawy geomonitoringu
 • GIS i teledetekcja
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Państwowy Monitoring Środowiska

 

Ponadto, dowiesz się więcej na temat ochrony środowiska naturalnego oraz szeroko pojętej ekologii. Dodatkowo, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk o organizmach, przyrodzie i całym ekosystemie. Jako student zdobędziesz także cenne informacje dotyczące ekobiznesu czy mikrobiologii środowiska.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczysz się przeprowadzania badań laboratoryjnych i formułowania wniosków z badań biomoniotringowych.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób oceniać stan środowiska naturalnego i przeciwdziałać czynnikom zagrażającym przyrodzie. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych warsztatów i wyjazdów terenowych, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeżeli szukasz kierunku stworzonego specjalnie na potrzeby zmieniającego się europejskiego rynku to biomonitoring jest na pewną propozycją, którą warto przemyśleć.

Został on bowiem wprowadzony ze względu na przynależność Polski do Unii Europejskiej, w której to biomonitoring jest standardową metoda oceny środowiska.

 

5. Gdzie studiować biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biomonitoring

Praca po studiach

Czym może zająć się absolwent biomonitoringu? Przede wszystkim możesz starać się o posadę w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, która zajmuje się realizacją państwowego monitoringu środowiska. Ponadto możesz znaleźć pracę w laboratoriach badawczych lub diagnostycznych.

Nie chcesz studiować standardowego kierunku takiego jak biologia i chemia? Chcesz wyróżnić się na rynku pracy i energicznym krokiem wejść w życie zawodowe? Biomonitoring to unikatowy kierunek, po którym Twoje umiejętności na pewno zostaną dostrzeżone przez pracodawców.

 
Absolwent kierunku biomonitoring znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik służb ochrony środowiska - Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska,
 • pracownik laboratorium badań środowiska,
 • pracownik parków krajobrazowych i narodowych,
 • pracownik firm konsultingowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • pracownik administracji państwowej zajmującej się ochroną środowiska.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Komentarze (0)