PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dodaj do ulubionych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo zamówień publicznych to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego kierunku powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Prawo zamówień publicznych stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe na kierunku prawo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo zamówień publicznych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku prawo zamówień publicznych?

Jako student tego niezwykle interesującego i prestiżowego kierunku będziesz miał szansę rozwinąć swoją wiedzę z obszaru kilku dziedzin bezpośrednio powiązanych z prawem zamówień publicznych.
W bogatym programie kształcenia przewidziano wiele interesujących wykładów oraz warsztatów praktycznych, dzięki którym będziesz mógł dowiedzieć się wielu nowych i istotnych rzeczy oraz zyskać cenne kwalifikacje zawodowe.
W trakcie studiów nauczysz się przygotowywać przetargi, nadzorować je oraz sporządzać e-zamówienia. Co więcej, zapoznasz się z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zamówień publicznych oraz nauczysz się, w jaki sposób zarządzać ryzykiem i skutecznie prowadzić negocjacje.
Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wybitnych naukowców, profesorów oraz praktyków tej branży, którzy podzielą się z tobą swoim wieloletnim doświadczeniem oraz bogatą wiedzą, co niewątpliwie zaprocentuje w twojej przyszłej karierze naukowej.
Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.
 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość prawa finansowego
 • znajomość prawa budowlanego
 • wiedza z zakresu finansów publicznych
 • znajomość podstaw prawa cywilnego
 • znajomość języka obcego
 • znajomość zasad udzielania zamówień publicznych
 • umiejętność zarządzania ryzykiem w zamówieniach publicznych
 • umiejętność negocjowania
 • umiejętność tworzenia dokumentacji przetargowej
 • umiejętność realizacji przetargów elektronicznych

Jak wyglądają studia na kierunku prawo zamówień publicznych?

 

1. Tryb i typ studiów

Kierunek prawo zamówień publicznych możesz realizować na studiach niestacjonarnych bądź podyplomowych. Kształcenie w tym zakresie uzupełnia wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz praw i obowiązków zamawiających i wykonawców. Zajęcia na studiach niestacjonarnych i podyplomowych odbywają się w weekendy. Oba tryby są płatne.

 

Studia na kierunku Prawo zamówień publicznych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie zajęć znajdziesz przedmioty odnoszące się stricte do prawa lub do zamówień publicznych. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład: zarządzanie jednostkami sektora publicznego, europejskie prawo zamówień publicznych, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń w postępowaniu cywilnym, kontrola zamówień publicznych, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne.

Zajęcia są zarówno obligatoryjne, jak i obieralne, a ich realizacja przyczynia się nie tylko do zdobycia potrzebnej wiedzy, ale i bardzo użytecznych umiejętności.

Studenci rozwijają umiejętności kierownicze i komunikacyjne, a także zdolności analityczne, interpretacyjne, wnioskowania. Absolwenci zajmują się przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne.

Mogą także przygotować oferty i uczestniczyć w procesach wykonywania zamówień. Istotą jest dążenie do przejrzystego postępowania w sprawach związanych z ustawowymi wymaganiami gospodarowania finansami publicznymi. Studenci uczą się, w jaki sposób mają być skuteczni w trakcie realizowanej procedury.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Zamówienia publiczne to jeden z elementów finansów publicznych, którego przedmiotem działalności jest nadzorowanie procedur wydawania środków publicznych i całego procesu związanego z przetargiem.
Jako że jest to niezwykle ważna dziedzina, to z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, czego efektem jest powstawanie nowych, perspektywicznych kierunków studiów przygotowujących do pracy w tej prężnie rozwijającej się branży.
Idealnym przykładem jest niezwykle interesujący i dopasowany do potrzeb współczesnego rynku pracy kierunek, prawo zamówień publicznych.
Jego program skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych ekonomią, gospodarką oraz prawem publicznym i finansowym, którzy chcieliby rozwijać się w tym kierunku i związać z nim swoją zawodową przyszłość. Jeżeli wiec ten opis idealnie do ciebie pasuje, to powinieneś rozważyć wybór studiów na kierunku prawo zamówień publicznych.
 
4. Gdzie studiować Prawo zamówień publicznych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo zamówień publicznych:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo zamówień publicznych?

Studia na kierunku Prawo zamówień publicznych trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jeszcze do niedawna kierunek prawo zamówień publicznych mogłeś/aś realizować jedynie jako uzupełnienie wiedzy na studiach podyplomowych. Aktualnie kierunek ten oferowany jest również w ramach drugiego stopnia, to znaczy w formie studiów magisterskich. Trwają one dwa lata, czyli cztery semestry, a finalizacją kształcenia jest tytuł magistra. Studia drugiego stopnia stanowią poszerzenie wiedzy studiów pierwszego stopnia, które możesz realizować na kierunkach pokrewnych prawu, zarządzaniu i tym podobne.

Czas trwania studiów na kierunku prawo zamówień publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo zamówień publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
80
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo zamówień publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO TYM KIERUNKU, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu tych niezwykle interesujących i rozwijających studiów będziesz miał wszechstronne wykształcenie, cenne kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę z obszaru znajomości prawa i specyfiki zamówień publicznych, co umożliwi Ci znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy.
Jako absolwent będziesz kompleksowo przygotowany do znalezienia zatrudnienia w firmach i instytucjach, kontrolujących zamówienia publiczne.
Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik administracji publicznej lub specjalista odpowiedzialny za nadzorowanie przetargów.
Co więcej, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji możesz zostać radcą prawnym, specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Dodatkowo, znajomość języka angielskiego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w oddziałach światowych firm i korporacji, jak i  poza granicami kraju.
 
Absolwent kierunku prawo zamówień publicznych znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • instytucje kontrolujące zamówienia publiczne
 • radca prawny
 • specjalista do spraw zamówień publicznych
 • branża finansowa
 • koordynator do spraw przetargów i administracji
 • pecjalista do spraw dofinansowania projektów
 • biuro zamówień publicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Komentarze (0)