TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA

TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA

Dodaj do ulubionych

TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle interesującego kierunku, w procesie rekrutacji powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru podobnych nauk.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia?

Ze względu na interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy charakter studiów będziesz miał szansę dowiedzieć się wieku nowych rzeczy i dogłębnie zaznajomić się z wieloma dziedzinami nauki, składającymi się na tę niezwykle bogatą i ciekawą dyscypliną jaką jest telemedycyna.

W trakcie licznych, ciekawych i rozwijających wykładów i warsztatów dowiesz się więcej na temat nauk prawnych i społecznych. Co więcej, zaznajomisz się z podstawami marketingu i zarządzania podmiotami medycznymi oraz pracownikami służby zdrowia. Ponadto, nauczysz się korzystać z nowoczesnych programów i narzędzi informatycznych, stosowanych w branży medycznej.

Oprócz wiedzy kierunkowej rozwiniesz także swoje zdolności językowe z angielskiego, co niewątpliwie zwiększy twoje szanse na karierę międzynarodową. Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu pracy, dzięki czemu uzyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza ekonomiczna
 • wiedza społeczna
 • wiedza medyczna
 • znajomość nowoczesnych technologii informatycznych
 • znajomość prawa
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wied

Jak wyglądają studia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia?

 

1. Tryb i typ studiów

Jeżeli zależy ci na kompleksowym i szerokim wykształceniu, to studia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia mogą przynieść ci sporo satysfakcji. Mają one bowiem charakter uzupełniający. Mają one również formę nauki niestacjonarnej. W praktyce oznacza to, że program kształcenia realizować będziesz podczas weekendowych zjazdów naukowych. Taki tryb nauki pozwoli ci chociażby na równoległy rozwój zawodowy. Pamiętaj jednak, że studia niestacjonarne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Studia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zastanawiasz się zapewne, jaki profil mają studia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Obejmuje on przede wszystkim obszar nauk prawnych i społecznych. Musisz pamiętać, że jest to przede wszystkim forma udzielania porad medycznych na odległość.

Oznacza to w praktyce, że szczegółowo będziesz musiał zapoznać się także z zagadnieniami kręgu medycznegoCzas twojego kształcenia pozwoli ci także na zapoznanie z podstawami marketingu i zarządzania podmiotami medycznymi, czy pracowników służby zdrowia.

Do twoich podstawowych kompetencji będzie należało korzystanie z innowacyjnych programów, które każdego dnia wykorzystywane są w branży medycznej. Możesz mieć pewność, że ten interdyscyplinarny charakter kierunku wyposaży cię w nowe kompetencje, które zostaną docenione na aktualnym rynku zatrudnienia.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to nowoczesny i niezwykle perspektywiczny kierunek dopasowany do potrzeb zmieniającego się świata i współczesnego rynku pracy.

W dobie informatyzacji niemal każdego aspektu życia i rozwoju nowoczesnej technologii w nawet tak złożonej i skomplikowanej dziedzinie, jaką jest medycyna może zostać zastosowana cyfryzacja.

Telemedycyna, inaczej nazywana medycyną na odległość jest formą usług medycznych, łączącą w sobie elementy informatyki, medycyny i telekomunikacji, której celem jest przeprowadzanie diagnozy na odległość.

Jeżeli więc jesteś osobą o wielu zainteresowaniach naukowych i chciałbyś rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie, to studia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

4. Gdzie studiować Telemedycynę i projekty w ochronie zdrowia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku telemedycna i projekty w ochronie zdrowia?

Studia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia II stopnia na kierunku telemedycyna trwać będą dwa lata, co łatwo można przełożyć na cztery semestry aktywnego kształcenia. Będzie to czas, podczas którego zdobędziesz dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, które wpłyną pozytywnie na jakość świadczonych przez ciebie usług. Przygotujesz się także do obrony pracy dyplomowej, dzięki której otrzymasz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tych niezwykle prestiżowych i perspektywicznych studiów będziesz miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z telemedycyną.

Po ukończeniu nauki będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowiska kierowniczego w podmiotach służby zdrowia. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w zawodzie analityka rynku medycznego, czy audytor w podmiotach ochrony zdrowia.

Dzięki znajomości rynku finansowego możesz także zawodowo zajmować się przeprowadzaniem kontroli finansowych w różnego rodzaju placówkach medycznych. Co więcej, znajdziesz zatrudnienie w branży IT, jako specjalista do spraw bezpieczeństwa danych lub wdrażania systemów telemedycznych.

Bardzo dobra znajomość ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalność naukową na polskich, jak i zagranicznych uczelniach wyższych.

 

Absolwent kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • stanowiska kierownicze i menadżerskie w podmiotach medycznych
 • służba zdrowia
 • branża IT
 • analityk rynku medycznego
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa danych
 • specjalista do spraw wdrażania systemów telemedycznych
 • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA

Komentarze (0)