UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dla kogo ten kierunek

Ukraina to państwo leżące w Europie Wschodniej, jednocześnie będąc jednym z naszych najbliższych sąsiadów. Początków stosunków polsko-ukraińskich należy upatrywać już w bardzo odległych czasach, a na przestrzeni lat uległy one zacieśnieniu. Współcześnie Polska prowadzi z Ukrainą współpracę gospodarczą i kulturową. Co więcej, z roku na rok w naszym kraju pojawia coraz więcej ludności napływowej z tamtych terenów. Obywatele ukraińscy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy lub aby zdobyć wykształcenie i rozpocząć tutaj nowe życie.

W związku z tego typu tendencją, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale znających język, kulturę oraz sytuację polityczną i gospodarczą Ukrainy. Jeżeli więc jesteś osobą, która lubi poznawać nowe kultury i jednocześnie chciałbyś zdobyć wykształcenie idealnie dopasowane do potrzeb współczesnego rynku pracy, to powinieneś wybrać studia na tym niezwykle perspektywicznym kierunku.

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim?

W czasie studiów nauczysz się wielu nowych rzeczy związanych z kulturą, sztuką i językiem Ukrainy. Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia, na których ugruntujesz swoje zdolności językowe i zaznajomisz się z historią i gramatyką języka ukraińskiego, a także zyskasz cenne kompetencje komunikacyjne. Ponadto, nauczysz się angielskiego, z którego uzyskasz poziom zaawansowany. W programie studiów przewidziano także wykłady i warsztaty, które przybliżą Ci kulturę, obyczaje i historię Ukrainy.

Podczas dwuletniego kursu magisterskiego będziesz miał także szansę obcować z najwybitniejszymi dziełami kultury i literatury tych obszarów oraz nauczysz się zasad ich interpretacji i odpowiedniej analizy. Co więcej, wszyscy studenci będą mogli brać udział w konferencjach naukowych, wymianach studenckich czy wyjazdach zagranicznych. Uzyskaną podczas studiów wiedzę wykorzystasz w trakcie praktyk studenckich, które realizujesz w wybranym przez siebie miejscu.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent ukranistyki z językiem angielskim będziesz posiadał wszechstronne wykształcenie językoznawcze, kulturoznawcze i literaturoznawcze oraz gruntowną wiedzę, dzięki której zyskasz duże szanse na zdobycie interesującej i atrakcyjnej pracy. Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach kultury, skupionych na promowaniu kultury ukraińskiej.

Co więcej, idealnie odnajdziesz się we wszelkich firmach, korporacjach i instytucjach zajmujących się prowadzeniem współpracy z Ukrainą. Po uzyskaniu odpowiedniego przygotowania pedagogicznego znajdziesz zatrudnienie w oświacie i szkołach językowych, jako nauczyciel języka ukraińskiego lub angielskiego. Równie ciekawym rozwiązaniem może być związanie swojej przyszłości z wydawnictwami, redakcjami czasopism, czy mediami, a swoje kompetencje mógłbyś wykorzystać podczas pracy w branży turystycznej. Doskonała znajomość języka ukraińskiego i angielskiego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w oddziałach światowych firm i korporacji, jak i poza granicami kraju.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem ukrainistyki z językiem angielskim, w procesie rekrutacji musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą znać język ukraiński na poziomie C1 oraz angielski na poziomie B2.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Ukrainistyka z językiem angielskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

 • znajomość języka ukraińskiego
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość kultury i tradycji ukraińskiej
 • znajomość historii Ukrainy
 • znajomość literatury i sztuki ukraińskiej
 • umiejętności translatorskie
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na kierunek ukrainistyka z językiem angielskim zdobędą wszechstronne wykształcenie filologiczne

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Taka opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci powyższego kierunku będą mieli okazję zdobyć wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą. Ponadto poznają historię, kulturę, język oraz literaturę Ukrainy. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Literatura ukraińska między Wschodem a Zachodem
 • Wstęp do przekładoznawstwa
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Nauka języka ukraińskiego – język turystyki
 • Literatura ukraińska XX w.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku ukrainistyka z językiem angielskim, przede wszystkim skupią się na praktycznej nauce języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego oraz ich praktycznego wykorzystania w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu dokonywania tłumacze ustnych i pisemnych w obrębie dwóch języków obcych i języka polskiego. e. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka analizy konkretnych tekstów z kanonu literatury ukraińskiej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA I STOPNIA

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ukrainistyka z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ukrainistyka z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,40
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

 • branża turystyczna
 • oświata
 • szkoły językowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • instytucje kultury
 • media
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • organizacje pozarządowe
 • administracja publiczna
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Komentarze (0)