ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | zarządzanie ryzykiem finansowym - terminy rekrutacji >

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tych prestiżowych studiów magisterskich musisz posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich oraz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rynki finansowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku rynki finansowe

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym?

W trakcie tych niezwykle prestiżowych i perspektywicznych studiów będziesz miał szansę ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru wszystkich najważniejszych aspektów powiązanych z zarządzaniem i rachunkowością oraz zaznajomisz się z pokrewnymi dziedzinami wiedzy.
Jako student będziesz uczęszczał na liczne, rozwijające wykłady i warsztaty, na których dowiesz się więcej na temat różnych strategi zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem nadzorowania ryzyka finansowego.
Ponadto, nauczysz się korzystać z nowoczesnych technologi i narzędzi informatycznych, które wpłyną na efektywność i skuteczność twojej pracy.
W ofercie studiów przewidziano także lektorat z wybranego przez siebie języka obcego, którego ukończenie zwiększy twoje szanse na karierę międzynarodową. Oprócz wiedzy teoretycznej, uzyskasz kompetencje praktyczne i kwalifikacje , uczestnicząc w dwuletnim stażu zawodowym, co niewątpliwie zaprocentuje podczas twojej przyszłej kariery zawodowej.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:
 • wiedza z zakresu rachunkowości
 • wiedza z zakresu finansów
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • znajomość różnych strategi zarządzania
 • znajomość języka obcego
 • znajomość podstaw marketingu
 • znajomość prawa finansowego
 • umiejętność analizy i oceny dokumentacji finansowych
 • umiejętność komunikacji z klientem
 • znajomość nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie ryzykiem finansowym jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać wiele istotnych umiejętności praktycznych. Jego atrakcyjność wynika z połączenia nauk o nowoczesnym zarządzaniu z dziedzinami takimi jak finanse, czy ekonomia.
Na studiach największy nacisk kładziony jest na zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji bankowej oraz organizacją pracy wybranych działów, między innymi kredytowego, oceny ryzyka czy organizacji sprzedaży. Pod tymi zagadnieniami kryją się poszczególne, liczne elementy takie jak: rozmowy z klientami, analiza i ocena dokumentacji, czy nowoczesne narzędzia informatyczne.   
Zarządzanie ryzykiem finansowym jest kierunkiem o dość szerokim programie. Można w nim odnaleźć zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, standardów zarządzania ryzykiem, rynków i instrumentów finansowych, metod pomiaru ryzyka rynkowego, czy zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych stosowanych w sektorze bankowym, jak i umiejętności menedżerskich, zatem większość realizowanych przedmiotów porusza aspekty finansów, nadzoru nad rynkami finansowymi, rachunkowości instrumentów finansowych, analizy finansowej.
Nacisk kładziony jest także na zdobycie tzw. kompetencji miękkich, głównie z zakresu sprzedaży, negocjacji, czy prawidłowej komunikacjiZarządzanie ryzykiem finansowym można określić kierunkiem specjalistycznym, dlatego nie jest on dostępny w ofertach dydaktycznych wszystkich uczelni. Najczęściej pojawia się w katalogach uczelni o profilach ekonomicznych i biznesowych.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Zarządzanie ryzykiem finansowym to niezwykle innowacyjne i nowoczesne studia drugiego stopnia, których program przede wszystkim ukierunkowany jest na kształcenie umiejętności praktycznych.
Współcześnie, w dobie rozwoju gospodarczego oraz powstawania wielu nowych przedsiębiorstw i biznesów, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w kwestiach finansowych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem biznesem, ze szczególnym, uwzględnieniem spraw rachunkowych.
Dlatego też ten nowoczesny kierunek, uwzględniający wymagania obecnego rynku pracy, umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia oraz cennych kwalifikacji zawodowych.
Jeżeli więc jesteś osobą o wszechstronnych zainteresowaniach z zakresu nauk ścisłych i chciałbyś związać z nimi swoją przyszłość, to studia na tym kierunku powinny być twoim wyborem.
 
4. Gdzie studiować Zarządzanie ryzykiem finansowym

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie ryzykiem finansowym:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym trwają 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie ryzykiem finansowym jest kierunkiem, który najczęściej występuje w ramach studiów magisterskich, czyli studiów drugiego stopnia. Bardzo często prowadzony jest w trybie stacjonarnym. Oznacza to, że zazwyczaj studenci tego kierunku uczą się przez dwa lata, w formule od poniedziałku do piątku. Naturalnie, fakt iż kierunek najczęściej występuje w takiej właśnie postaci, nie oznacza, iż jest to reguła dotycząca wszystkich szkół wyższych proponujących ten kierunek. Nierzadko Zarządzanie ryzykiem finansowym oferowane jest jako specjalność lub ścieżka kształcenia.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM:

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu tych niezwykle perspektywicznych i zarazem interesujących studiów będziesz miał wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z obszaru finansów, rachunkowości i ekonomii, a także innych istotnych aspektów wiedzy.
Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwią Ci znalezienie atrakcyjnej i perspektywicznej pracy. Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach czy korporacjach.
Ponadto idealnie odnajdziesz się jako pracownik instytucji finansowych, między innymi banków, zakładów ubezpieczeniowych, czy spółek faktoringowych.
Równie ciekawym rozwiązaniem może być zatrudnienie w działach zarządzania ryzykiem, instytucjach doradztwa kredytowego oraz finansowego. Jako że branża finansowa jest ceniona na całym świecie będziesz miał duże szansę na międzynarodową karierę.
 
Absolwent kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • branża finansowa
 • banki
 • instytucje pośrednictwa kredytowego
 • analityk finansowy
 • firmy doradztwa finansowego
 • fundusze pożyczkowe
 • firmy usługowe
 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • dział marketingu
 • dział zarządzania
 • firmy i korporacje międzynarodowe

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia