Dodaj do ulubionych

Chemia kosmetyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku chemia kosmetyczna to studia licencjackie lub inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). 

Chemia kosmetyczna to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala wyposażyć studentów w wiedzę z pogranicza różnorodnych nauk ścisłych i biologicznych. Największe znaczenie będzie mieć jednak umiejętność wytwarzania produktów kosmetycznych. Studenci kształtują w sobie także świadomość oddziaływania wytworzonych preparatów na człowieka oraz środowisko.

W trakcie nauki szczególną rolę odbywają więc zajęcia laboratoryjne, dzięki którym można pozna składy czy właściwości poszczególnych kosmetyków. Studenci poznają także metody badania jakości produktów oraz ich bezpieczeństwa. Po zakończeniu nauki absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, kosmetycznym czy też farmaceutycznym. Czekać na nich będzie także praca w laboratoriach oraz ośrodkach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemia kosmetyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA KOSMETYCZNA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Chemia kosmetyczna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE CHEMIA KOSMETYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (II)
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 11.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując chemię kosmetycznę

Program studiów i przedmioty

Obecnie produkcja kosmetyków stanowi niezwykle ważną i ciągle rozwijającą się gałąź przemysłu, dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie.

Przede wszystkim zdobędziesz wysokie kwalifikacje w zakresie chemii kosmetycznej. Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu chemii, prowadzone będą również przedmioty specjalistyczne , takich jak: budowa skóry czy rola poszczególnych związków chemicznych w kondycjonowaniu skóry.

Jako absolwent kierunku Chemia kosmetyczna będziesz posiadać wiedzę o składzie, zastosowaniu, badaniach, ocenie jakości czy sprzedaży poszczególnych kosmetyków.

Co więcej, nauczysz się recepturować kosmetyki oraz dokonywać ich analizy sensorycznej, a także analiz przy użyciu nowoczesnych metod instrumentalnych.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii, umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu fizyki i chemii,
 • chemii kosmetyków oraz podstawowej wiedzy w zakresie chemii leków,
 • fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym, jak również umiejętność dokonywania pomiaru lub określania podstawowych wielkości fizycznych,
 • wybranych specjalności nauk biologicznych (botanika, genetyka, biochemia, biofizyka, immunologia i mikrobiologia) umożliwiającą dokonywanie opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej oraz umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii i wykorzystania procesów biologicznych w chemii czy kosmetyce,
 • podstawowej umiejętności syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych

Jak wyglądają studia na kierunku chemia kosmetyczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek chemia kosmetyczna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższym kierunku będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami chemicznymi i ścisłymi.

 

Studia na kierunku chemia kosmetyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku chemia kosmetyczna będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę chemiczną oraz dowiesz się więcej na temat zastosowania tej dziedziny w branży kosmetycznej.

W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 

 • Podstawy chemii analitycznej
 • Chemia organiczna
 • Formy kosmetyczne
 • Analiza instrumentalna

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku chemia kosmetyczna wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. W czasie licznych warsztatów nauczysz się oceny i analizy jakości oraz składu kosmetyków i chemii gospodarczej.

Co więcej, dowiesz się w jaki sposób organizować oraz zarządzać procesami produkcji różnego typu kosmetyków. Studenci rozwiną także zdolności z obszaru farmakologi czy toksykologii, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej praktyce zawodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chemia kosmetyczna jest kierunkiem, dzięki któremu spojrzysz na tę dziedzinę nauki z zupełnie innej perspektywy. Nie będą to studia poświęcone głównie szkodliwym, niebezpiecznym związkom chemicznym. Wręcz przeciwnie, zajmiesz się związkami o korzystnym działaniu na skórę, włosy i paznokcie.

Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się jak poprawić kondycję skóry lub nabyć umiejętności recepturowania kosmetyków to ten kierunek będzie dla Ciebie świetnym początkiem kariery!

 

5. Gdzie studiować chemię kosmetyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek chemia kosmetyczna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA KOSMETYCZNA STUDIA NIESTACJONARNE

CHEMIA KOSMETYCZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku chemia kosmetyczna trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku chemia kosmetyczna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów lub trzy i pół roku czyli siedem semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata lub inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku chemia kosmetyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA KOSMETYCZNA STUDIA I STOPNIA

CHEMIA KOSMETYCZNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemia kosmetyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
50
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemia kosmetyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia kosmetyczna

Praca po studiach

Takie przygotowanie merytoryczne połączone z badaniami w laboratorium pozwolą Ci następnie podjąć pracę w sektorze produkcji kosmetyków lub założyć własną działalność gospodarczą.

Jeżeli Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a jednocześnie jesteś zainteresowany branżą kosmetyczną to na pewno jest to kierunek, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru studiów.

 

Absolwent kierunku chemia kosmetyczna znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik sektora produkcji kosmetyków,
 • pracownik laboratorium badawczego,
 • przedstawiciel firmy kosmetycznej, farmaceutycznej lub chemicznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYCZNA

Komentarze (0)