Dodaj do ulubionych

Cultural communication studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Dlaczego Japończyk nigdy nie zaprzeczy Twoim słowom? Dlaczego dla Amerykanów tak ważna jest zasada 3x20? Wiedziałeś jak duże znaczenie ma uścisk dłoni? Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się w ramach kierunku cultural communication! Jeżeli zatem od zawsze byłeś zainteresowany komunikacją interkulturową i szukasz ciekawych studiów w języku angielskim to na pewno jest to kierunek dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach kierunku cultural communication? Przede wszystkim będzie to wiedza teoretyczna z zakresu form i sposobów komunikacji, systemu wartości oraz zachowań charakterystycznych dla kultur europejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich. Będzie to wiedza zróżnicowana – od trendów w amerykańskiej popokulturze aż po mechanizmy propagandy w codziennej komunikacji. Jedno jest pewne – na pewno nie będziesz się nudzić! Co więcej, w ramach studiów oferowana jest duża liczba godzin zajęć językowych, co sprawia, że będziesz mógł wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu ERASMUS+, a w przyszłości podjąć pracę nie tylko w Polsce, ale za granicą.

Jeżeli zatem jesteś zainteresowany kulturą wielu krajów oraz jej wpływem na kształtowanie zachowań danego społeczeństwa i chciałbyś przełożyć swoją pasję na życie zawodowe to nie wahaj się! To prawdopodobnie jest kierunek dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Studia magisterskie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CULTURAL COMMUNICATION

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Cultural communication stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku cultural communication

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując cultural communication

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • kultury w ramach perspektyw kulturoznawczych, socjologicznych, antropologicznych, politologicznych i historycznych,
 • metod badawczych z zakresu różnych dyscyplin naukowych w celu badania i interpretowania procesów kulturowych współczesnego świata,
 • analizowania i wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych;
 • technik informacyjnych w zakresie przepływu treści kulturowych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku Cultural communication?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek Cultural communication jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, psychologicznymi i społecznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku Cultural communication zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy nauk społecznych. Ponadto dowiesz się więcej na temat takich dyscyplin, jak psychologia, filozofia czy socjologia. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak;

 • Introduction to Language Studies
 • Artistic Communication, Theatre and Media
 • Cultural Economics and Policy
 • Information and Comunication Technology

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Cultural communication będą miał w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową, co realnie zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę. Studenci nauczą się także korzystać z zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią twoją codzienną pracę zawodową. W czasie studiów dowiesz się również w jaki sposób analizować i interpretować teksty literackie oraz kulturowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CULTURAL COMMUNICATION STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Cultural communication będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku cultural communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CULTURAL COMMUNICATION STUDIA I STOPNIA

CULTURAL COMMUNICATION STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku cultural communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
25
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek cultural communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku cultural communication

Absolwent kierunku cultural communication znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik wydziału kultury instytucji rządowych i samorządowych – Urząd Wojewódzki, Urzędy Miast czy Urzędy Marszałkowskie,
 • pracownik działu kulturalnego przedstawicielstw dyplomatycznych,
 • pracownik fundacji międzynarodowych,
 • pracownik w szeroko pojętych mediach – nowoczesne dziennikarstwo międzynarodowe,
 • pracownik muzeum, teatru czy innych placówek upowszechniających kulturę.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CULTURAL COMMUNICATION

Komentarze (0)