ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zarządzanie informacją to niezwykle nowatorskie i zarazem perspektywiczne studia pierwszego stopnia, których program jest idealnie dopasowany do potrzeb współczesnego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego rynku pracy. W dzisiejszych czasach informacja i umiejętność jej skutecznego analizowania i przetwarzania jest niezwykle istotna i stanowi podstawę funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa i instytucji.

Specjaliści z zakresu tych dziedzin mają bardzo dobrą pozycje na rynku pracy i są niezwykle cenionymi pracownikami. Jeżeli więc jesteś osobą o szerokich horyzontach i zainteresowaniach oraz posiadasz zarówno kompetencje z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistycznych, to studia na kierunku zarządzanie informacją będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na zdobycie wielopłaszczyznowego wykształcenia szansy na atrakcyjną i rozwijającą pracę.

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie informacją?

Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów będziesz miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę o obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z szerokim zagadnieniem, jakim jest zarządzanie informacją. Jako student będziesz miał szansę zapoznać się z różnorodnymi technikami i metodami zarządzania oraz nauczysz się stosować je w swoim życiu zawodowym.

Ponadto, dowiesz się więcej o dostępnych źródłach informacji, a także sposobach ich gromadzenia, pozyskiwania i przetwarzania, a w końcowym etapie także udostępniania. Co więcej, zaznajomisz się z praktycznym wymiarem tych działań i ich zastosowaniem w licznych przedsiębiorstwach i instytucjach.

W trakcie trwania kursu, będziesz miał dostęp do nowocześnie wyposażonych sal komputerowych , w których będziesz mógł skorzystać z nowoczesnych programów i technologi stosowanych na co dzień w tej branży. Uzyskaną wiedzę oraz kompetencje będziesz miał szansę wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich dzięki, którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu tych perspektywicznych i innowacyjnych studiów będziesz miał wszechstronną wiedzę z zakresu nauk powiązanych z zarządzaniem, marketingiem oraz wieloma innymi dyscyplinami. Uzyskane umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci zdobycie ciekawej i rozwijającej pracy dopasowanej do twojego wykształcenia i oczekiwań. Jako absolwent będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w dowolnych firmach i organizacjach.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się w zawodzie specjalisty do spraw zarządzania informacją czy researchera. Równie ciekawym rozwiązaniem może okazać się praca w wywiadowniach gospodarczych, bibliotekach lub we wszystkich firmach, gdzie potrzebna jest pomoc w digitalizacji zasobów informacyjnych. Dodatkowo, po zakończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, zdobywać dalsze wykształcenie i tym samym zwiększyć swoje perspektywy zawodowe.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku zarządzanie informacją powinieneś zdać egzamin maturalny z takich przedmiotów, jak: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia lub informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Jednostka prowadząca

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku historia

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ:

 • umiejętność zarządzania obiegiem informacji
 • umiejętność gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji
 • umiejętność projektowania rozwiązań informacyjnych
 • wiedza z zakresu metodologii informacji
 • umiejętność zarządzania danymi
 • znajomość specyfiki mediów społecznościowych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • znajomość podstaw bibliotekarstwa
 • wiedza informatyczna
 • znajomość nowoczesnych programów i technologi informatycznych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją jest jednym z najważniejszych kierunków z rodziny nauk o zarządzaniu. Jego istotność stanowi fakt, że gromadzenie i przetwarzanie informacji jest podstawą efektywnego zarządzania. Kształcenie umożliwia pozyskanie wiedzy nie tylko z obszaru zarządzania, ale także analizy danych, czy bezpieczeństwa danych. Obszar nauki w ramach Zarządzania informacją jest dość bogaty, ponieważ skupia w sobie nie tylko zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą wiedzą menedżerską, ale także zagadnienia z nauk humanistycznych, takich jak informacja naukowa, czy bibliotekoznawstwo.

Program studiów Zarządzania informacją jest szeroki i różnorodny. Różnorodność może wynikać z tego, że dziedzina ta ulega zmianom, przez co też modyfikowane są plany kształcenia. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania informacją w organizacji, zarządzania obiegiem dokumentów, komunikacji interpersonalnej, projektowania i oceny systemów informacji, czy wizualizacji informacji. W harmonogramach zajęć odnaleźć można również przedmioty związane z hurtowniami danych, systemami informacji publicznej, ochroną danych osobowych, czy komunikowaniem masowym. 

Zarządzanie informacją staje się coraz popularniejszą dziedziną, zatem jako kierunek studiów coraz częściej występuje w ofertach dydaktycznych. Najczęściej oferowane jest kształcenie w formie stacjonarnej, czyli od poniedziałku do piątku, od godzin porannych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją jest kierunkiem, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność. Jego popularność rośnie, a wraz z nią programy kształcenia ulegają modyfikacjom i rozszerzaniu o nowe zagadnienia. Pomimo to, nie tak łatwo jest dokonać wyboru formy czy trybu nauki.

Zazwyczaj kierunek ten oferowany jest na studiach pierwszego stopnia, zakończonych obroną pracy licencjackiej, ale kto wie, czy w przyszłości nie stanie się standardem prowadzenie tego kierunku zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Poza tym, wszystko zależy od konkretnej uczelni. Niektóre szkoły wyższe dany kierunek oferują tylko na studiach pierwszego stopnia, w ramach którego nauka trwa 3 lata, a inne proponują naukę na studiach drugiego stopnia, czyli studiach magisterskich trwających 2 lata. Warto zapoznać się dokładnie z ofertami edukacyjnymi i wybrać najlepszą dla siebie opcję.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister lub magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ:

 • broker informacji
 • specjalista zarządzania informacją
 • menedżer zawartości serwisów internetowych
 • biblioteki
 • firmy świadczące usługi informacyjne
 • wywiadownie gospodarcze
 • researcher
 • wydawnictwa
 • księgarnie
 • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Komentarze (0)