Prawno – administracyjny studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Prawno - administracyjnym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek prawno-administarcyjny powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obelgo, matematyki oraz z geografii, chemii, biologii, WOS-u, historii lub fizyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Prawno-administracyjny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM:

Program studiów

Studenci, którzy dostaną się na kierunek prawno-administarcyjny, będą mieli okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk prawniczych, społecznych, humanistycznych czy ekonomicznych. W czasie licznych zajęć i wykładów dowiesz się więcej na temat funkcjonowania administracji publicznej.

Co więcej, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat różnorodnych dziedzin prawa oraz nauczysz się zastosowania regulacji i przepisów prawnych w praktyce, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne i poznasz techniki zarządzania zespołem pracowników oraz nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych programów komputerowych, które usprawnią twoją codzienną pracę.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza prawnicza
 • znajomość różnorodnych dziedzin prawa
 • wiedza ekonomiczna
 • znajomość języka obcego
 • znajomość nowoczesnych programów informatycznych
 • umiejętności z obszaru zarządzania

Jak wyglądają studia na kierunku prawno-administracyjnym?

 

1. Tryb i typ studiów

Kierunek prawno-administracyjny dostępny jest zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą pozwolić sobie na codzienne uczestnictwo w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć naukę z innymi aktywnościami, to zdecyduj się na studia niestacjonarne. W tym przypadku zjazdy odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku Prawno - administracyjnym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku prawno-administarcyjnym będzie bezpośrednio związany z naukami społecznymi, administracyjnymi, prawnymi czy ekonomicznymi. Studenci będą mieli okazję rozwinąć specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem.

W czasie studiów poznasz także rożne dziedziny prawa i nauczysz się wykorzystywać konkretne regulacje i przepisy prawne w praktyce. W siatce zajęć znajdzie się wiele insertujących przedmiotów, takich jak: podstawy prawa finansowego, podstawy prawa handlowego, podstawy prawa pracy, historia administracji czy organy ochrony prawnej.

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Nauczysz się technik zarządzania biznesem i zespołem pracowniczym oraz zyskasz niezwykle ważne kompetencje miękkie, takie jak: zdolności komunikacji i negocjacji czy dobrej organizacji pracy.

Co więcej, poznasz nowoczesne programy i technologie informatyczne, na co dzień stosowane w pracy administracyjnej. Uzyskaną wiedzę wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Dla kogo ten kierunek?

Kierunek prawno-administracyjny powstał w odpowiedzi na potrzeby współczesnej rzeczywistości i obecnego rynku pracy.

Zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę z obszaru nauk administracyjnych, prawniczych i społecznych stale rośnie, w związku z czym studenci coraz częściej decydują się na wybór studiów prawniczych, które dają gwarancje kompleksowego, interdyscyplinarnego wykształcenia oraz stabilnej pozycji na rynku pracy.

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek prawno-administracyjny powinny interesować się naukami społecznymi, ekonomicznymi, finansowymi i prawniczymi oraz wykazywać chęć rozwoju w tym zakresie.

Równie istotną kwestią jest umiejętność analitycznego myślenia, posiadanie zdolności organizatorskich oraz charakteru lidera. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to koniecznie weź udział w rekrutacji na studia prawnicze.

 

4. Gdzie studiować kierunek Prawno - administracyjny

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawno - administracyjny:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA NIESTACJONARNE

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

Studia na kierunku Prawno - administracyjnym trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Podpisanie deklaracji bolońskiej zapoczątkowało trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie. Na realizacje kierunku prawno-administracyjnego w ramach studiów pierwszego stopnia, będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku prawno-administracyjny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA I STOPNIA

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawno-administracyjny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
124
II stopnia:
127
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawno-administracyjny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM:

Praca po studiach

Kierunek prawno - administracyjny ma program w pełni dopasowany do potrzeb stawianych przez współczesny rynek pracy. Ukończenie tych perspektywicznych studiów sprawi, że będziesz kompleksowo przygotowany do związania swojej przyszłości zawodowej z wieloma prężnie rozwijającymi się branżami.

Jako absolwent idealnie odnajdziesz się w jednostkach administracji publicznej, rządowej i samorządowej. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z działami prawnymi, zarówno małych firm, jak i dużych międzynarodowych korporacji.

Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w organach partii politycznych, instytucjach pozarządowych czy placówkach kulturalnych i oświatowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

 

Absolwent kierunku Prawno - administracyjnego znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • działy prawne
 • służba cywilna,
 • instytucje pozarządowe,
 • placówkach kulturalne i oświatowe,
 • organy partii politycznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Komentarze (0)