Dodaj do ulubionych

Analityka weterynaryjna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku analityka weterynaryjna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Analityka weterynaryjna to studia dla osób, które chcą otrzymać praktyczne wykształcenie zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Studenci poznają między innymi zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem laboratoryjnym. Nauczą się również, jak w codziennej pracy wykorzystywać nowoczesną aparaturę badawczą. To studia przeznaczone dla osób, które nie obawiają się wyzwań stawianych przez nauki takie jak biologia i chemia.

Wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów sprawiają, że absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych. Znajdą oni zatrudnienie również w przemyśle chemicznym, kosmetycznym czy farmaceutycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku analityka weterynaryjna: 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA WETERYNARYJNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Analityka weterynaryjna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 19.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka weterynaryjna

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA:

Program studiów

Program kształcenia zaplanowany dla kierunku analityka weterynaryjna został ustalony w porozumieniu z pracodawcami, by kwalifikacje absolwentów studiów medycznych wpisywały się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci przede wszystkim muszą wykształcić umiejętności analityczne i diagnostyczne, ale także zgłębiają wiadomości odnoszących się do medycyny i stricte weterynarii.

W siatce zajęć nie bez powodu znajdują się takie przedmioty jak na przykład: genetyka ogólna i weterynaryjna, anatomia zwierząt, farmakologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, inwazjologia weterynaryjna.

Nie brakuje również przedmiotów z zakresu chemii czy biologii; nauczanie obejmuje także ochronę środowiska.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk chemicznych, biochemicznych, medycznych, weterynaryjnych,
 • prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej na podstawie znajomości systemu zarządzania jakością badań,
 • wykorzystywania specjalistycznej aparatury badawczej,
 • wykonywania procedur laboratoryjnych oraz odpowiedniego postępowania z materiałem diagnostycznym.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka weterynaryjna?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia medyczne są wielowymiarowe, a wiedza i umiejętności, które zdobywasz w trakcie zaplanowanego kształcenia, mogą posłużyć nie tylko ochronie człowieka, ale i zwierząt.Medycyna weterynaryjna przewiduje intrygujący kierunek, który idzie z duchem jej założeń.

Jeśli pragniesz ratować życie zwierząt, chcesz zajmować się produktami pochodzenia zwierzęcego, dbać o ich higienę, a także chronić człowieka przed wszelkimi chorobami, które mogą go dotknąć z powodów odzwierzęcych, możesz wybrać unikatowy na skalę polską kierunek analityka weterynaryjna.

Innowacyjne nauczanie pozwoli uzyskać kompetencje do pracy w laboratoriach i pracowniach badawczych o charakterze weterynaryjnymPraca w laboratorium wymaga od kandydatów cierpliwości i zmysłu badacza, dlatego tego typu studia pozwalają pogłębić wiedzę odnoszącą się do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, a tym samym umożliwiają zdobycie potrzebnych umiejętności analitycznych i diagnostycznych.

 

Studia na kierunku analityka weterynaryjna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia medyczne w zależności od wybranego kierunku możesz realizować w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym. W przypadku analityki weterynaryjnej zajęcia odbywają się w tygodniu, a cały program kształcenia realizowany jest w formie stacjonarnej (dziennej). Studia stacjonarne umożliwiają także odbycie wielogodzinnej praktyki zawodowej, która z pewnością zweryfikuje teoretyczną wiedzę.

Analityka weterynaryjna skonstruowana jest z przedmiotów, dla których podłoże stanowią nauki biologiczne, chemiczne czy stricte medyczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak na przykład:

 • biostatystyka i metody dokumentacji,
 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • anatomia zwierząt,
 • farmakologia weterynaryjna,
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna,
 • ochrona środowiska,
 • parazytologia i inwazjologia weterynaryjna.

 

Dobierana kadra akademicka stara się realizować teoretyczne kształcenie w jak najbardziej praktyczny sposób, dlatego nie brakuje zajęć w laboratoriach czy doskonale wyposażonych pracowniach badawczych.

Wiedza odnosząca się do diagnostyki laboratoryjnej wpływa także na doskonalenie umiejętności analitycznych i badawczych, które są niezwykle istotne w pracy w laboratorium czy instytucjach naukowych.

Studenci uczą się, w jaki sposób wykorzystywać specjalistyczną aparaturę badawczą w diagnostyce laboratoryjnej, prowadzić dokumentację laboratoryjną, a także stosować procedury bezpieczeństwa w pracach badawczych. Interdyscyplinarny kierunek studiów wymaga detektywistycznego podejścia i logicznego myślenia.

 

3. Gdzie studiować analitykę weterynaryjną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka weterynaryjna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA WETERYNARYJNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku analityka weterynaryjna?

Studia na kierunku analityka weterynaryjna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia medyczne możesz realizować w bardzo różnorodnej formie – zarówno w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy w formie pierwszego i drugiego stopnia lub w formie jednolitych studiów magisterskich.

Kształcenie na kierunku analityka weterynaryjna odbywa się w trakcie pierwszego stopnia. Studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim.

Tytuł licencjata daje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich w zakresie pokrewnych kierunków studiów.

Czas trwania studiów na kierunku analityka weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA WETERYNARYJNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
36
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA:

Praca po studiach

Studia medyczne nie od dziś uważane są za jedne z najbardziej prestiżowych. Elitarność dziedziny wpływa na szerokie możliwości zatrudnienia, tym samym na konkurencyjność sylwetki absolwenta. Znajomość systemu jakości wpływa na wiarygodność badań podejmowanych przez studentów i absolwentów analityki weterynaryjnej.

Zapoznają się oni z najnowszymi technikami i technologiami i potrafią obsługiwać wysokiej klasy aparaturę, a to ułatwia wykonywanie skomplikowanych analiz chemicznych, biochemicznych, a nawet toksykologicznych.Absolwenci przede wszystkim zatrudniani są w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych, chociażby w laboratoriach urzędowych (takich jak Zakłady Higieny Weterynaryjnej) lub w laboratoriach i pracowniach diagnostycznych w sektorze prywatnym.

Studia analityczne sprowadzają się w dużej mierze do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, w poradniach, które działają w zakresie medycyny laboratoryjnej, a także w administracji w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia.

 

Absolwent kierunku analityka weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych,
 • Zakładach Higieny Weterynaryjnej,
 • laboratoriach i pracowniach diagnostycznych,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych,
 • poradniach medycyny laboratoryjnej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA

Komentarze (0)