Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Dodaj do ulubionych

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach to kierunek, dzięki któremu można zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie humanistyczne. W programie kształcenia znalazły się przedmioty pozwalające na obcowanie z literaturą, sztuką, historią filmu, nowymi mediami. Każdy student poznaje między innymi aktualne kierunki i koncepcje badawcze w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa kulturoznawczego.

Studia umożliwiają również na zapoznanie z tym, jak wygląda warsztat twórcy filmowego, a więc 0 zasady montażu, realizacji obrazu czy tworzenia scenariusza. Szczególną rolę w programie odgrywają również umiejętności. To dzięki nim absolwenci mogą liczyć na pracę w rozmaitych instytucjach filmowych czy w placówkach związanych z kulturą i edukacją filmową.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach

Program studiów i przedmioty

W jaką wiedzę zostaniesz wyposażony podczas studiowania na tym kierunku? Będzie to na pewno podstawowa wiedza na temat metodologii badań kultury audiowizualnej, zostaną Ci wyjaśnione procesy historyczno-kulturowe XX i XXI wieku oraz zagadnienia z poszczególnych dziedzin kultury artystycznej (w szczególności kultury artystycznej XX i XXI wieku).

Będziesz posiadał gruntowną wiedzę na temat filmu – jego historię, dyskursy i trendy. Zostaną również omówione m.in. kierunki filmu współczesnego czy prawo autorskie i filmowe. Będziesz znał zasady montażu, scenopisarstwa i realizacji obrazu oraz wzajemne związki między zjawiskami kina i nowych mediów a całością kultury.

Ponad to nie będą Ci obce metody oraz pojęcia analizy filmu i przekazów tworzonych przez nowe media oraz wiele innych. Ale to jeszcze nie koniec – będziesz też znał sposoby finansowania projektów w dziedzinie kultury oraz zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomość zagadnień kulturalnych oraz historycznych
 • znajomość kultury artystycznej tego i poprzedniego wieku
 • gruntowna wiedza na temat przemysłu filmowego
 • znajomość funkcjnowania nowych mediów i kultury audiowizualnej
 • umiejętność analizy i interpretacji dzieł filmowych ze wskazaniem ich kontekstów kulturowych i historycznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Film to definitywnie Twój konik, ale jego przemysł stale się rozrasta, więc jesteś również zainteresowany szeroko pojętymi "nowymi mediami" - jak one funkcjonują, jakie jest ich zastosowanie i rola we współczesnym świecie, szczególnie w powiązaniu z przemysłem filmowym. Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach są więc stworzone z myślą własnie o Tobie.

 

3. Gdzie studiować filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach:

Czas trwania studiów na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
81,5
II stopnia:
43,33
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Absolwent kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach znajdzie zatrudnienie jako:

 • zatrudnienie w przemyśle filmowym
 • zatrudnienie w przemyśle upowszechniania kultury
 • zatrudnienie w instytucjach masowego przekazu takich jak telewizja, prasa, wydawnictwa
 • zatrudniene w agencjach reklamowych
 • po zdobyciu uprawnień nauczycielskich, możliwość wykładania w szkołach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH

Komentarze (0)