Dodaj do ulubionych

Filologia bałtycka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filologia bałtycka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Filologia bałkańska to studia zadedykowane osobom, którym zależy na zdobyciu wszechstronnego wykształcenia językowego. Studenci w trakcie wykładów i ćwiczeń praktycznych szczegółowo zapoznają się z językami bałtyckimi – litewskim, a także łotewskim. Poznają ich gramatykę (współczesną, jak i historyczną), praktyczną stylistykę czy słownictwo. W programie kształcenia nie zabraknie również zajęć poświęconym martwym językom bałtyckim.

Filologia bałtycka to kierunek, po którego ukończeniu swoją karierę zawodową można związać między innymi z instytucjami związanymi z promocją tych kręgów kulturowych. Na absolwentów czekać będzie również sektor związany z turystyką, wydawnictwa, instytucje kultury. Część absolwentów filologii bałtyckiej może liczyć na zawodową realizację w roli nauczycieli.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia bałtycka:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język mniejszości etnicznej,
 • język mniejszości narodowej,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA BAŁTYCKA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Filologia bałtycka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia bałtycka

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię bałtycką

Program studiów i przedmioty

Języki, które będziesz przyswajać podczas studiów na kierunku filologia bałtycka to język litewski oraz język łotewski. Program tych studiów obejmuje również gramatykę opisową i historyczną obu języków oraz historię ogólną krajów nadbałtyckich.

Na zajęciach będzie omówiona szczegółowo historia literatury litewskiej oraz źródła tradycji łotewskiej. Brzmi interesująco, prawda? A to jeszcze nie koniec – na trzecim roku odbywają się również zajęcia z translatoryki litewskiej.

Zostanie Ci również przybliżona współczesna sytuacja polityczna, gospodarcza, i społeczno-kulturalna Litwy i Łotwy, a także posiądziesz orientację we współczesnym życiu kulturalnym obu krajów.

Program studiów przewiduje również przedmioty ogólno-humanistyczne takie jak: antropologia kultury, historia filozofii czy tradycja biblijna i antyczna w kulturze. Uniwersytet Warszawski natomiast stwarza dla studentów również możliwości wyjazdu na stypendialne kursy językowe do uczelni w Rydze i Wilnie, z racji współpracy z nimi.

Jako absolwent kierunku filologia bałtycka będziesz posiadać podstawowe umiejętności językowe dla języka litewskiego oraz łotewskiego, świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego Litwy i Łotwy oraz umiejętność porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przekładu tekstów z języków bałtyckich na język polski
 • kulturoznawstwa
 • filozofii
 • języka łacińskiego
 • historii, literatury i tradycji krajów nadbałtyckich
 • językoznawstwa

Jak wyglądają studia na kierunku filologia bałtycka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek filologia bałtycka jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku filologia bałtycka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych i filologicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku filologicznego będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, nauk filologicznych czy językoznawczych. Ponadto dowiesz się więcej na temat kultury i historii krajów bałtyckich.

Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących kierunków powiązanych z tymi zagadnieniami, między innym takich jak:

 • Źródła tradycji krajów bałtyckich
 • Historia krajów bałtyckich
 • Antropologia kultury
 • Gramatyka opisowa języka litewskiego

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich potrzeb i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupisz się na doskonaleniu swoich umiejętności językowych. Tym samym nauczysz się języka litewskiego i łotewskiego, z których osiągniesz poziom zaawansowany.

Ponadto poznasz zasady dokonywania analizy i interpretacji tekstów literackich oraz wybranych zjawisk kulturowych. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli to właśnie kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, i ich historia wzbudzają Twoje zainteresowanie – wiedz, że powinieneś studiować bałtystykę, czyli filologię bałtycką.

 

5. Gdzie studiować filologię bałtycką

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia bałtycka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA BAŁTYCKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia bałtycka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku filologia bałtycka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA BAŁTYCKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA BAŁTYCKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia bałtycka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia bałtycka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
32
II stopnia:
7
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia bałtycka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
52,70
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku film i multimedia

Absolwent kierunku filologia bałtycka znajdzie zatrudnienie jako:
 • biurach tłumaczeń
 • firmach litewskich/łotewskich na rynku polskim
 • pracownik ambasady
 • turystyce (tłumacz)
 • muzeach

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA

Komentarze (0)