Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka studia

Inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka studia - kierunek studiów

W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym umiejętność zarządzania informacją jest niezwykle istotna, dlatego specjaliści w tej dziedzinie są jak najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Jeżeli zatem dobrze odnajdujesz się w gąszczu wiadomości to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

Obecnie panuje tendencja spadkowa w zatrudnienie osób w tradycyjnych sektorach gospodarki. Nie dziwi zatem tak intensywny rozwój nauk zajmujących się informatyką i szybkim zdobywaniem informacji. Jako infobroker będziesz potrafić wyszukiwać niezbędne wiadomości oraz tworzyć bazy danych. Jednym zdaniem będziesz stanowić pomoc w zakresie podejmowania dobrych decyzji i ułatwienia dokonywania wyboru na podstawie znalezionych informacji. Dzięki studiom Inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka zdobędziesz również umiejętność archiwizacji oraz zarządzania dokumentacją tradycyjną. Da Ci to szerokie pole przy wyborze przyszłego zawodu.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka? Po ukończeniu studiów uzyskasz uprawnienia zawodowe infobrokera oraz manager procesu zarządzania informacją oraz będzie mógł pracować w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych czy agencjach reklamowych. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, a branża informacyjna ciągle się rozwija. Jeżeli zatem chcesz stać się ekspertem dokumentacji to ten kierunek jest dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zarządzania dokumentacją tradycyjną (tekstową),
  • znajomości środowiska cyfrowego opartego na bazach danych i dokumentach cyfrowych współczesnych instytucji nauki i kultury,
  • przechowywanie, ewidencjonowania i gromadzenia informacji,
  • obsługi elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Absolwent kierunku inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik portalu internetowego,
  • manager procesu zarządzania informacją,
  • dokumentalista w mediach,
  • archiwista w archiwach państwowych,
  • pracownik instytucji państwowych zajmujących się kulturą oraz jej propagowaniem.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inforbrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:  język polski.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INFOBROKERSTWO, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

INFOBROKERSTWO, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny

Popularne artykuły dla kierunku INFOBROKERSTWO, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)