Dodaj do ulubionych

Inżynieria nanostruktur studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria nanostruktur to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Inżynieria nanostruktur stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria nanostruktur

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię nanostruktur

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria nanostruktur? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów nauk matematyczno - przyrodniczych, takich jak: biologia, fizyka czy matematyka.

Ta wiedza pozwoli Ci na zgłębienie tajników przedmiotów specjalistycznych z zakresu kształcenia inżynieryjnego i dostosowanie się do szybko zmieniającego się świata technologii, co pozwoli Ci sprostać wymaganiom rynku pracy.

Co więcej, jako student tego makrokierunku będziesz posiadać szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • programowania, korzystania z komputerowych baz informatycznych, oraz umiejętność posługiwania się komputerami z różnymi systemami operacyjnymi,
 • metody obliczeniowych do opisu stanu układu,
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi,
 • otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury oraz baz danych literaturowych, jak również posiadać wiedzę na temat podstawowych metod rozdzielania substancji chemicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria nanostruktur?

Nanotechnologia to nauka przyszłości, która ma nieograniczony zasięg, bowiem jest w stanie dotrzeć do każdej gałęzi gospodarki. Szacuje się, że na obecnym rynku w przeciągu kilku lat wytworzy się deficyt specjalistów w tej dziedzinie.

Dlatego też został stworzony kierunek Inżynieria nanostruktur, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców na ekspertów w zakresu nowoczesnych technologii.

 

1. Typ i tryb studiów

Inżynieria nanostruktur to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku inżynieria nanostruktur możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych i ścisłych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria nanostruktur będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę chemiczną, techniczną i matematyczną. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Mechanika kwantowa
 • Technologie i projektowanie nowych materiałów
 • Modelowanie nanostruktur
 • Pracownia technik pomiarowych w nanotechnologii

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku technicznego zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w twojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie licznych warsztatów poznasz wybrane narzędzia i metody pomiarowe i nauczysz się ich zastosowania w praktyce.

Studenci poznają także podstawy bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i przeprowadzania badań laboratoryjnych. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

 

4. Gdzie studiować inżynierię nanostruktur

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria nanostruktur:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria nanostruktur trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria nanostruktur będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria nanostruktur na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria nanostruktur na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
6
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria nanostruktur na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
58,37
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria nanostruktur

Praca po studiach

Dzięki wszechstronnemu oraz specjalistycznemu wykształceniu będziesz przygotwany do pracy na stanowiskach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optolektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej.

Twoje wykształcenie będzie także mile widziane w firmach high - tech, Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, Instytucie Fizyki PAN i innych instytucji. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria nanostruktur może okazać się świetnym początkiej Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

Absolwent kierunku inżynieria nanostruktur znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik zajmujący się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych,
 • pracownik w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej,
 • pracownik w firmach high-tech,
 • pracownik Instytutu Wysokich Ciśnień PAN,
 • pracownik Instytutu Fizyki PAN.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Komentarze (0)