Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Dodaj do ulubionych

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecne potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej wytworzyły silne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Procesy czy systemy produkcyjne są obsługiwane przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, a przy niewielkiej ilości ekspertów w tej dziedzinie, Inżynieria rolno-spożywcza i leśna to kierunek studiów, który wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym. Jeżeli zatem chciałbyś w przyszłości pracować w sektorze rolniczym to możliwe, że jest to kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna? Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności z różnych dziedzin. Nacisk będzie jednak głównie kładziony na wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, podstaw rolnictwa, techniki oraz nowoczesnych metod marketingu i zarządzania. Tak wszechstronna wiedza pozwoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie lub założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych, handlu oraz organizacjach działających na rzecz rolnictwa. Dzięki zajęciom z zarządzania oraz wszechstronnej wiedzy będziesz także przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej w sektorze rolnictwa. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze i chciałbyś w przyszłości pracować w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej to Inżynieria rolno-spożywcza może okazać się dla Ciebie świetnym kierunkiem i początkiem kariery zawodowej w tym zakresie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię rolno-spożywczą i leśną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię rolno-spożywczą i leśną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wykonywania zadań ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej,
  • stosowania materiałów w technice rolniczej i leśnej,
  • eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie,
  • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnie technicznych oraz rolniczych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w biurach konstrukcyjnych,
  • pracownik w zakładach produkcyjnych,
  • pracownik handlu oraz organizacjach działających zajmujących się rolnictwem,
  • pracownik przedsiębiorstw usługowych,
  • pracownik firmy produkującej maszyny rolnicze.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA

Komentarze (0)