Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym to studia jednolite magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu stomatologii. Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego (lekarz dentysta).

Studia na kierunku kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) możesz podjąć na 10 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - uczelnie >

Opis kierunku

Program nauczania obejmuje przedmioty podstawowe (m.in. chemię i biochemię, biologię, anatomię i fizjologię człowieka) oraz przedmioty kierunkowe (m.in. stomatolgię zachowawczą i endodoncję, protetykę, chirurgię stomatologiczną czy farmakologię kliniczną).

Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).  Wynik tego egzaminu decyduje o wyborze specjalizacji (np. chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo - twarzowa, ortodoncja, protetyka stomatologiczna).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku lekarsko dentystycznym najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się do okręgowej rady lekarskiej o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej m. in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych (kliniki i przychodnie, własne gabinety stomatologiczne).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lekarsko dentystycznym:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (STOMATOLOGIA)

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) studia jednolite magisterskie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

stacjonarne
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kierunek lekarsko - dentystyczny

Program studiów i przedmioty

Kierunek lekarsko - dentystyczny to studia trwające pięć lat i kończą się Lekarsko - Dentystycznym Egzaminem Państwowym. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł lekarza dentysty.

 

Program studiów składa się z dwóch grup przedmiotów. Pierwsza to zajęcia z zakresu wiedzy ogólnej:

 • chemii
 • biologii
 • biofizyki 
 • anatomii człowieka
 • fizjologii człowieka
 • farmakologii
 • pediatrii

 

Druga grupa to przedmioty treści kierunkowych:

 • stomatologii zachowawczej i endodoncji
 • protetyki
 • ortodoncji
 • chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej
 • stomatologii dziecięcej

 

Studia mają tak skonstruowany program, by zapewnić studentom wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Dostępne są też ciekawe fakultety, które rozwiną Twoje zainteresowania w danym zakresie.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • medycyny oraz nauk przyrodniczych
 • obszaru stomatologii – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną
 • prowadzeniem praktyki lekarza-dentysty
 • ochroną zdrowia czy prowadzenia badań
 • stomatologii, medycyny oraz nauk o zdrowiu
 • postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu
 • wykazywania kompetencji koniecznych do kierowania zespołem stomatologicznym
 • prowadzenia badań naukowych w zespołach interdyscyplinarnych

 

Jak wyglądają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

Jak wyglądają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

Kierunek lekarsko - dentystyczny, zwany także stomatologią, to jest z najbardziej popularnych i najchętniej wybieranych kierunków w Polsce.

Dobry dentysta to osoba, która musi umieć postępować z pacjentami oraz nieustannie się doszkalać i być na bieżąco z wszystkimi najnowszymi technologiami stosowanymi w zakresie medycyny.

Chcesz mieć realny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa i czujesz, że Twoim powołaniem jest pomoc innym? Jeżeli tak to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej kariery zawodowej w tej dziedzinie.

 

1. Tryb studiów

Najbardzieją popularną formą studiów są studia stacjonarne (dzienne). Jednak część uczelni medycznych oferuje podjęcie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w trybie niestacjonarnym (wieczorowym - one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień), jednak zdecydowanie się na tego typu rodzaj kształcenia może wiązać się z wysokimi opłatami za studia.

W obu przypadkach zajęcia odbywają się regularnie w trakcie trwania tygodnia od poniedziałku do piątkuTe dwa tryby nauki nie mogą mieć żadnych różnic programowych, tak by osoby je kończące dysponowały szeregiem kwalifikacji.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zapewne zastanawiasz się, jak wyglądają studia na tym szczególnym kierunku. Zaadresowane są one przede wszystkim do najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań.

Czeka cię mnóstwo wykładów, ćwiczeń praktycznych, zajęć laboratoryjnych oraz praktyk szpitalnych. Podczas pierwszych semestrów kształcenia zdobywać będziesz wiedzę z podstawowych nauk medycznych

 

W programie studiów kierunku lekarsko-dentystycznego znajdziesz m. in. przedmioty:

 • anatomia z embriologią i podstawy genetyki
 • propedeutyka medycyny
 • historia medycyny i stomatologii
 • informatyka i statystyka medyczna
 • profilaktyka stomatologiczna
 • bezpieczeństwo i higiena kształcenia
 • higiena
 • pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa
 • materiałoznawstwo
 • estetyka, sztuka, medycyna
 • wprowadzenie do filozofii nauki
 • filozofia medycyny - zarys problematyki
 • historia i kultura medyczna
 • fizjologia człowieka

 

Kolejne semestry nauki wprowadzać cię będą w dużo bardziej szczegółowe zagadnienia związane z medycyną. Nie zapominaj, że jest to kierunek lekarski, więc będziesz musiał szczegółowo poznać się z naukami klinicznymi ogólnomedycznymi. Oczywiście najważniejszą część kształcenia stanowić będą te zagadnienia, które poświęcone są szczegółowo stomatologii. Poznasz wtedy tajniki:

 • chirurgii stomatologicznej;
 • patologii jamy ustnej;
 • czy stomatologię dziecięcą itd.

 

3. Nabywane umiejętności

Pamiętaj, że wiedza stanowić będzie dla ciebie punkt wyjścia do rozwoju wszystkich niezbędnych umiejętności. Podczas studiów kształcić będziesz także te umiejętności, które pozwolą ci na kompleksowe zadbanie o komfort pacjentów podczas leczenia.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie np.:

 • diagnozowania i leczenia chorób próchniczych, zapobiegania chorobie próchnicowej,
 • opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • oceny zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, pracy i edukacji; 
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 

 

 

4. Specjalizacje lekarsko - dentystyczne

Absolwenci 5 letnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym po odbyciu stażu podyplomowego przystępują do Lekarskiego Dentysytcznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Wynik tego egzaminu jest podstawą do wyboru specjalizacji.

 

Wykaz specjalizacji lekarsko - dentystycznych oraz łączny minimalny czas trwania szkolenia specjalizacyjnego

 • Chirurgia stomatologiczna (4 lata)
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa (6 lat)
 • Ortodoncja (3 lata)
 • Periodontologia (3 lata)
 • Protetyka stomatologiczna (3 lata)
 • Stomatologia dziecięca (3 lata)
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją (3 lata)
 • Epidemiologia (4 lata)
 • Zdrowie publiczne (4 lata)

 

5. Gdzie studiować kierunek lekarsko - dentystyczny

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek lekarsko - dentystyczny:

Ile trwają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

Ile trwają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

Studia na kierunku lekarsko dentystycznym trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia lekarsko-dentystyczne stanowią jedną z nielicznych propozycji kształcenia wyższego w Polsce, które mają formę jednolitą. W praktyce oznacza to, że absolwenci szkół średnich, którzy wybiorą kierunek lekarsko-dentystyczny, kształcić się będą nieprzerwanie przez pięć lat.

Zdobędą oni wtedy wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Na zakończenie nauki studenci będą musieli przystąpić do egzaminu końcowego, którego pomyślne zdanie pozwoli na rozpoczęcie aktywności zawodowych.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lekarsko - dentystycznym

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyk jesteś przygotowany do realizowania zadań zawodowych lekarza-dentysty we wszystkich placówkach Służby Zdrowia lub w zakładach prywatnych.

Co więcej, będziesz mieć możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo - dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

Jeżeli zatem chciałbyś w przyszłości zostać dentystą to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 
Absolwent kierunku lekarsko - dentystycznego znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • pracownik w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień,
 • pracownik w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • pracownik w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych
 • zarządca placówki służby zdrowia.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (STOMATOLOGIA)

Komentarze (3)

św. Apollonia odpowiedz

Bardzo ciężkie studia. Trudno się dostać, a potem dużo osób powtarza pierwszy, drugi lub trzeci rok. Praca i pieniądze po studiach czekają, natomiast jest to praca ciężka - chorują kręgosłup, prawa ręka (zespół cieśni nadgarstka) i oczy (lampy medyczne i polimeryzacyjna niszczą wzrok). Pracuje się w torze oddechowym pacjenta - łatwo o zakażenia (CoVid, grypa, wirusy paragrypy), stały kontakt z krwią, śliną i ropą (patogeny od HiV, WZW aż po gronkowca). Dostanie się na dobrą specjalizację - chirurgia lub ortodoncja - graniczy z cudem. Co do chirurgii szczękowo-twarzowej - to trwa b. długo, wymaga ciężkich dyżurów przez kilka lat i bliżej jej do laryngologii i chirurgii plastycznej.

Magdalena odpowiedz

Nie można studiować stomatologii zaocznie. Studia niestacjonarne różną się od stacjonarnych tylko tym, że trzeba za nie płacić, ale uczęszcza się na zajęcia w trybie dziennym.

Losia odpowiedz

Nic na temat chirurgii szczękowo-twarzowej. Najlepsi stomatolodzy mogą zostać chirurgamii i leczyć chirurgiczne urazy i nowotwory głowy i szyi.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku