Komparatystyka literacko - kulturowa

Komparatystyka literacko - kulturowa

Komparatystyka literacko - kulturowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku komparatystyka literacko - kulturowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na komparatystykę literacko - kulturową, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, geografia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMPARATYSTYKA LITERACKO - KULTUROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Komparatystyka literacko - kulturowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KOMPARATYSTYKA LITERACKO - KULTUROWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując komparatystykę literacko - kulturową

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach kierunku Komparatystyka literacko-kulturowa? Są to studia dla osób, które lubią czytać, interesują się kulturą innych krajów oraz stawiają na języki obce.

Program obejmuje zakres przedmiotów obowiązkowych dających podstawy wiedzy o kulturze, literaturze światowej oraz wyposaża Cię w warsztat metodologiczny niezbędny do porównawczego badania literatur i kultur narodowych oraz rozmaitych obszarów kultury wysokiej i popularnej.

Drugi blok to fakultety, wybierane przez studentami wraz z opiekunem naukowym. W ramach nauki języków obcych przewidziana jest praktyczna nauka języka oraz takie przedmioty jak: gramatyka, pisanie, konwersacja, tłumaczenie czy fonetyka.

Studia są zindywidualizowane tak, by jak najlepiej spełnić Twoje oczekiwania względem kierunku studiów. Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy na zglobalizowanym rynku pracy.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej,
 • funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym,
 • metod analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej,
 • wiedzę o kulturze wybranych obszarów kulturowych (np. media, teatr, film), a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami kultury
 • w ramach wybranych obszarów kulturowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku komparatystyka literacko – kulturowa?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek komparatystyka literacko – kulturowa jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku komparatystyka literacko - kulturowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie powiązana z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę językoznawczą, kulturoznawczą oraz literaturoznawczą. Ponadto, poznasz arcydzieła literatury światowej oraz dowiesz się więcej na temat różnorodnych kultur.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Warsztaty komparatystyczne
 • Wybrane problemy historii kultury
 • Podstawy przekładoznawstwa
 • Arcydzieła literatury

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek komparatystyka literacko – kulturowa wykształcą wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się analizować i interpretować wybrane zjawiska kultury oraz działa literatury światowej z różnych epok.

Studenci rozwiną także zdolności komunikacji oraz dowiedzą się, w jaki sposób formułować poprawne wypowiedzi ustne i pisemne. W ramach studiów poznasz także zasady dokonywaniu tłumaczeń w obrębie wybranych języków obcych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego kierunku, który umożliwi Ci naukę aż dwóch języków obcych, a także poszerzy Twoje zainteresowania z zakresu nauk humanistycznych? Obecnie znajomość języka angielskiego jest jedynie minimalnym kryterium do uzyskania wymarzonej pracy, dlatego też warto inwestować w kierunki studiów posiadające w swoim programie szeroką ofertę językową.

Taki program został skonstruowany na kierunku Komparatystyka literacko-kulturowa! Jeżeli zatem czujesz, że języki obce są Twoją przepustką do przyszłej kariery zawodowej, a na dodatek Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne to Komparatystyka literacko-kulturowa może być kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować komparatystykę literacko - kulturową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek komparatystyka literacko - kulturowa:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMPARATYSTYKA LITERACKO - KULTUROWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku komparatystyka literacko - kulturowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku komparatystyka literacko – kulturowa można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku komparatystyka literacko - kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMPARATYSTYKA LITERACKO - KULTUROWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek komparatystyka literacko - kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku komparatystyka literacko - kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek komparatystyka literacko - kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku komparatystyka literacko - kulturowa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Komparatystyka literacko-kulturowa? Studia wyposażą Cię w szerokie wykształcenie humanistyczne, dając Ci wiele możliwości zawodowych.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako tłumacz, wydawca, dziennikarz czy pracownik placówek kulturalnych. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli chciałbyś zostać ekspertem w zakresie komparystyki może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej.

 

Absolwent kierunku komparatystyka literacko - kulturowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • wydawca,
 • pracownik firmy marketingowej,
 • dziennikarz,
 • tłumacz,
 • pracownik placówek kulturalnych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMPARATYSTYKA LITERACKO - KULTUROWA

Komentarze (0)