CZY STAŻ SIĘ OPŁACA?

CZY STAŻ SIĘ OPŁACA?

praktyki staże

CZY STAŻ SIĘ OPŁACA?

WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY WYMAGA INDYWIDUALNEGO WPROWADZENIA, KTÓRE JEST SZANSĄ ROZWOJU DLA NOWOCZESNYCH FIRM I MŁODYCH PRACOWNIKÓW. WYSTARCZY SPRECYZOWAĆ POTRZEBY I ODNALEŹĆ DROGĘ DO ICH REALIZACJI, A TYM STAJĄ SIĘ STAŻE LUB PRAKTYKI.
STAŻ A PRAKTYKI
Stażem nazywamy płatne przygotowanie do pracy w zawodzie, które skierowane jest do absolwentów. Praktyki to bezpłatny okres przed przyszłym zatrudnieniem, trwający od 1 do 3 miesięcy, zazwyczaj realizowany zarówno przez uczniów, studentów, jak i absolwentów. Od niedawna różnice pomiędzy tymi pojęciami zacierają się, a wynagrodzenie zaczyna być standardem w obu formach zdobywania doświadczenia. 
PRACA DLA MŁODYCH KORZYŚCIĄ DLA PRACODAWCY
Młodzi ludzie podczas praktyk czy staży mogą odnaleźć swoje powołanie, zdobyć doświadczenie, sprawdzić siebie w nowej sytuacji życiowej, ale też zarobić i nauczyć się czegoś innego niż w szkole czy na studiach. Dodatkowym atutem jest szansa na połączenie studiów (nawet dziennych) i przygotowania do pracy, dzięki elastycznym godzinom w firmie.
Pracodawca, który podejmuje współpracę ze stażystą lub praktykantem, też znajduje pozytywne aspekty takiej decyzji. Młodzi, dynamiczni ludzie wprowadzają do firmy nowe pomysły na realizację projektu, okresowo uzupełniają zespół o dodatkowe ręce do pracy. Ponadto jest to sposób na odnalezienie przez firmę osoby z talentem i potencjałem, który rozwinie się na danym stanowisku podczas dalszej współpracy. Osoby zadowolone z odbytych praktyk czy staży będą pozytywnie wypowiadać się o firmie wśród znajomych czy na portalach internetowych, dzięki czemu utrzymuje się dobre imię firmy.
NA DOBRY POCZĄTEK – REKRUTACJA
Pracodawca, który oferuje praktyki, najpierw powinien zrobić selekcję aplikacji kandydatów, następnie przeprowadzić podstawowe testy, które sprawdzą umiejętności, kolejnym etapem są rozmowy kwalifikacyjne i decyzja o współpracy. Wiele międzynarodowych firm podczas procesu rekrutacji wykorzystuje drogą, ale efektywną metodę Assessment Center. Jest to wielotorowy proces oceny kandydatów przez przeszkolone osoby – asesorów. Podczas AC aspirant rozwiązuje odpowiednio przygotowane zadania lub musi poradzić sobie z różnymi sytuacjami, które mogą potencjalnie wystąpić w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych. To pozwala sprawdzi wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w praktyce.
PIERWSZE WRAŻENIE KLUCZEM DO DŁUGOTRWAŁEJ WSPÓŁPRACY
Młody kandydat także ma swoje oczekiwania związane z nowym miejscem pracy, chce się szybko zaaklimatyzować i poznać firmę od wewnątrz. Pracodawca może to ułatwić poprzez onboarding.
Wystarczą małe gesty, które zbudują dobrą relację miedzy kandydatem a pracodawcą na dłużej niż na okres stażu. Każdemu zrobi się przyjemnie, gdy od pierwszego dnia pracy, będzie miał przypisanego opiekuna, „swój kącik” do wykonywania powierzonych zadań. Istotną kwestią jest także zapoznanie się z historią, wartościami firmy, przedstawienie zasad i procedur obowiązujących w danym miejscu, pomocnym narzędziem okazuje się handbook (ang. „handbook” – przewodnik, podręcznik).
PŁATNE PRAKTYKI TO DOBRA OPCJA
Płatne praktyki opłacają się nie tylko stażystom, ale i pracodawcom, ponieważ daje to obustronną perspektywę nawiązania stałej współpracy. Młodzi pracownicy mają motywację do realizowania powierzonych zadań najlepiej, jak potrafią, by później mogli liczyć na etat i wiążący się z  nim wzrost pensji, zaś firma otrzymuje potencjalnego, nauczonego już pracownika.
Wynagrodzenie podczas okresu przygotowawczego do pracy zazwyczaj jest zależne od czasu trwania oraz ilości obowiązków. Jeśli oferta stażu dotyczy tylko wakacji, to pracodawca powinien uwzględnić koszty wynikające z zakwaterowania w miejscowości, w której praktykant będzie mieszkał na okres współpracy. Innymi profitami mogą okazać się niematerialne formy zarobku, np. szkolenia podczas stażu, karta na siłownię, rabaty do restauracji, zniżki na wydarzenia kulturalne itp. A nawet jeśli na samym początku nie uda nam się uzyskać wynagrodzenia za pracę, to i tak warto zaryzykować. Korzyści z praktyk czy staży nie ograniczają się tylko do tych finansowych.
 
 

tekst: Justyna Pabisiak


 


TEMATY POWIĄZANE

 

Co robić podczas studiów, aby dostać pracę?

Jakie pytania zadać ubiegając się o staż?

Jak Zaplanować Karierę Zawodową

Jaka powinna być twoja pierwsza praca?

 

Komentarze (0)