Jak się pracuje w branży IT

Jak się pracuje w branży IT

branża IT praca

Jak się pracuje w branży IT

Rozmowa z przedstawicielem firmy ABB – Anną Szajner-Sosnowską, Kierownikiem Działu Systemów Informatycznych

  1. Nie da się ukryć, że branża IT jest w dużym stopniu opanowana przez mężczyzn. Pani wydaje się przełamywać pewne schematy. Jak to wygląda z Pani perspektywy?

Kiedy kończyłam studia kobiety na kierunku informatyka stanowiły zaledwie 15% liczby studentów Politechniki Łódzkiej. Obecnie jest ich znacznie więcej. Kierunki techniczne i inżynierskie są coraz silniej promowane wśród kobiet i z roku na rok więcej dziewcząt decyduje się na karierę właśnie w branży technicznej.
Na początku mojej zawodowej ścieżki byłam jedyną kobietą w zespole i taki stan utrzymywał się przez kilka dobrych lat. Obecnie jest nas więcej, choć nadal to tylko 10% całego zespołu. Branża co prawda wciąż zdominowana jest przez mężczyzn, ale wyraźnie widzimy, że ten trend się zmienia. Pracodawcy doceniają typowo kobiece cechy i jeśli tylko mogą, tworzą mieszane zespoły. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać pełen potencjał i różne predyspozycje członków zespołu.

 

  1. Jakich umiejętności wymaga od Pani praca na stanowisku Kierownika Działu Systemów Informatycznych?

Ta praca opiera się na wiedzy branżowej oraz umiejętności prowadzenia projektów. Efektywnego wykonywania zadań oraz organizacji pracy mojego zespołu i mojej. Rola kierownika to także zadania typowo administracyjne, a więc ważna jest znajomość prawa pracy, zasad BHP i ergonomii pracy, a także podstaw księgowości.

 

  1. Praca na stanowisku kierowniczym to także duża odpowiedzialność wymagająca umiejętności miękkich. Czego nauczyła Panią ta praca?

Przede wszystkim umiejętności dostosowania sposobu komunikacji do rozmówcy. Inaczej rozmawia się klientem, przełożonym, z pracownikami, czy dostawcami usług. Trzeba mieć wyczucie i zrozumienie sytuacji oraz rozumieć różnice międzykulturowe przy współpracy z innymi krajami.
Bardzo ważne jest też nastawienie i proaktywność. To nie jest praca od 8 do 16 i odhaczanie zadań ze stałej listy. Praca kierownika wymaga elastyczności i szybkiego dostosowania się do potrzeb i problemów klientów, przełożonych oraz pracowników.
Istotne są też cechy przywódcze i współpraca z ludźmi. Ja staram się dawać moim pracownikom możliwości do rozwoju - spełniać ich oczekiwania, mając jednocześnie na uwadze kierunek rozwoju firmy.

 

  1. Jak Pani zdaniem wygląda łódzki rynek pracy w branży IT? Czy mogłaby go Pani przedstawić na tle rynku ogólnopolskiego?

Rynek łódzki jest bardzo konkurencyjny. Co kilka miesięcy słyszymy o kolejnym pracodawcy, który otwiera biuro w Łodzi. Istniejące firmy natomiast wciąż się rozwijają i poszukują pracowników. Co roku kierunki informatyczne i pokrewne kończą setki studentów, a więc może się wydawać, że baza, z której firmy czerpią kandydatów do pracy, jest naprawdę dobra. Niestety, liczba ta nadal jest zbyt mała. Stąd wiele konkurencyjnych ogłoszeń o pracę – studenci i absolwenci naprawdę mają z czego wybierać. Według różnych badań szacuje się, że w Polsce brakuje 20-30 tysięcy informatyków, głównie programistów.

Poziom płac w Łodzi zaczyna dorównywać poziomowi z Wrocławia, Poznania czy nawet Krakowa, a koszty życia w Łodzi są znacznie niższe. Uważam, że dzięki temu Łódź jest bardzo atrakcyjnym miejscem pracy.

 

  1. Jakie trendy można obecnie zaobserwować w dziedzinie systemów informatycznych?

Przede wszystkim szybki i ciągły rozwój. Chmura, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja i machine learning, wirtualna rzeczywistość, robotyka i automatyka, analizy dużych zbiorów danych (Big Data), nowe architektury sprzętu i aplikacji – to tylko niektóre z trendów, jakie będą dominowały w kolejnych latach. Daje to szerokie pole do rozwoju ekspertów w tych dziedzinach.

 

  1. Jakich umiejętności i wiedzy technicznej szuka Pani wśród kandydatów na stażystów i pracowników?

Ważna jest wiedza i doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne. Doceniam każdą aktywność poza standardowym rozwojem akademickim. Zdobyta wiedza praktyczna jest najbardziej cenna, szczególnie jeśli chodzi o pracowników. Naturalnie dla stażystów te wymagania są mniejsze. Mile widziane jest pozytywny stosunek do pracy i chęć zdobywania doświadczenia.

 

  1. Często mówi się, że w tej branży ukończone studia nie są furtką do kariery, a praca własna i chęć eksperymentowania z nowymi systemami. Czy podziela Pani taką opinię?

Świat bardzo szybko się zmienia, w każdej branży trzeba się stale rozwijać i doskonalić. Dlatego samo ukończenie studiów to rzeczywiście może być zbyt mało. Mile widziane jest uczestnictwo w kołach studenckich, grupach tematycznych, konferencjach i szkoleniach. Obecnie firmy oferują darmowe szkolenia dla studentów, warto brać w nich udział i oprócz wiedzy akademickiej zdobywać wiedzę praktyczną. Każde ukończone praktyki, staże, warsztaty, szkolenia czy projekty z pewnością będą postrzegane jako dodatkowy atut w procesie rekrutacji.

 

  1. Jaką role według Pani powinien spełniać kierownik w firmie? Jak powinna kształtować się relacja kierownik-pracownik?

Rolą kierownika jest wypełnianie misji i wizji pracodawcy oraz takie zarządzenie ludźmi, aby realizować strategię firmy. Relacja kierownik-pracownik powinna być oparta na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb obu stron, ale nie powinna nadużywać tego zaufania. W branży informatycznej panuje otwarta współpraca, nie ma skostniałej hierarchii. Atmosfera w pracy jest luźna, mamy elastyczne godziny pracy. Pracodawcy często dają możliwość służbowych wyjazdów zagranicznych oraz możliwość szkoleń i certyfikacji.

 

  1. Obecnie rynek IT w Polsce charakteryzuje się niedoborem specjalistów w tym zakresie. Czy jest to według Pani chwilowe zjawisko i czy pojawiają się u Państwa problemy kadrowe związane z taka sytuacją?

To, co obserwuję w codziennej pracy to, zwiększona mobilność kandydatów i ciągła chęć rozwoju. Kiedy zaczynałam pracę zespoły były stabilne, ludzie mniej chętnie zmieniali pracodawcę. Teraz, przyjmując nowego pracownika, nie można zakładać że zostanie on z nami na zawsze. Rotacja w wielu firmach jest duża, pracownicy zmieniają firmy co kilka lat. Zdarza się też, że wracają do poprzedniego pracodawcy. Machina jest w ciągłym ruchu, a rynek pracownika dodatkowo pogłębia to zjawisko. Natomiast jak każda branża musimy być konkurencyjni. Tak długo jak polscy specjaliści będą konkurencyjni w stosunku do innych krajów pod względem jakości, komunikacji i kosztów, tak długo będziemy obserwować niedobór pracowników.

 

  1. Jak widzi Pani swoją przyszłość w branży systemów informatycznych i w jaką stronę ta gałąź rynku będzie zmierzać?

Tak jak wspominałam, branża informatyczna ciągle się rozwija i zmienia. Daje to nam szansę na rozwój w różnych kierunkach i zmiany tego czym się zajmujemy. Jedni pozostają ekspertami i doskonalą się w wąskiej dziedzinie, inni wciąż poszukują nowego miejsca. Oba typy osobowości będą potrzebne.  

Komentarze (0)