Jak się pracuje w branży IT | Bartosz Gajewski

Jak się pracuje w branży IT | Bartosz Gajewski

 

Jak się pracuje w branży IT Rozmowa z Bartoszem Gajewskim z Firmy EMERSSON

Postępująca informatyzacja i stały rozwój nowych technologii sprawiają, że IT to obecnie najszybciej rozwijająca się branża na rynku. Tym samym stale poszukiwani są nowi pracownicy, którzy nie tylko nadążają za rozkwitającym rynkiem nowych technologii, ale potrafią być kreatywni i myśleć przyszłościowo.

 

bartosz gajewski łódź warszawa

 

Jakich umiejętności wymaga praca w Dziale Projektowania Systemów Informatycznych?

Ta praca opiera się na wiedzy branżowej oraz umiejętności prowadzenia projektów. Efektywnego wykonywania zadań oraz organizacji pracy mojego zespołu i mojej. Rola menedżera to także zadania typowo administracyjne, a więc ważna jest znajomość prawa pracy i ergonomii pracy.

 

Praca na stanowisku menedżerskim to także duża odpowiedzialność wymagająca umiejętności miękkich. Czego nauczyła Pana ta praca?

Przede wszystkim umiejętności dostosowania sposobu komunikacji do rozmówcy. Inaczej rozmawia się z klientem, z pracownikami, czy dostawcami usług. Trzeba mieć wyczucie i zrozumienie sytuacji.
Bardzo ważne jest też nastawienie i proaktywność. To nie jest praca od 8 do 16 i odhaczanie zadań ze stałej listy. Praca menedżera wymaga elastyczności i szybkiego dostosowania się do potrzeb i problemów klientów, przełożonych oraz pracowników.
Istotne są też cechy przywódcze i współpraca z ludźmi. Ja staram się dawać moim pracownikom możliwości do rozwoju - spełniać ich oczekiwania, mając jednocześnie na uwadze kierunek rozwoju firmy.

 

Jak Pana zdaniem wygląda rynek pracy w branży IT? 

Rynek IT jest bardzo konkurencyjny. Co kilka miesięcy słyszymy o kolejnym pracodawcy, który otwiera biuro w Polsce. Istniejące firmy natomiast wciąż się rozwijają i poszukują pracowników. Co roku kierunki informatyczne i pokrewne kończą setki studentów, a więc może się wydawać, że baza, z której firmy czerpią kandydatów do pracy, jest naprawdę dobra. Niestety, liczba ta nadal jest zbyt mała. Stąd wiele konkurencyjnych ogłoszeń o pracę – studenci i absolwenci naprawdę mają z czego wybierać. Według różnych badań szacuje się, że w Polsce brakuje 20-30 tysięcy informatyków, głównie programistów.

 

Jakie trendy można obecnie zaobserwować w dziedzinie systemów informatycznych?

Przede wszystkim szybki i ciągły rozwój. Chmura, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja i machine learning, wirtualna rzeczywistość, robotyka i automatyka, analizy dużych zbiorów danych (Big Data), nowe architektury sprzętu i aplikacji – to tylko niektóre z trendów, jakie będą dominowały w kolejnych latach. Daje to szerokie pole do rozwoju ekspertów w tych dziedzinach.

 

Jakich umiejętności i wiedzy technicznej szuka Pan wśród kandydatów na stażystów i pracowników?

Ważna jest wiedza i doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne. Doceniam każdą aktywność poza standardowym rozwojem akademickim. Zdobyta wiedza praktyczna jest najbardziej cenna, szczególnie jeśli chodzi o pracowników. Naturalnie dla stażystów te wymagania są mniejsze. Mile widziane jest pozytywny stosunek do pracy i chęć zdobywania doświadczenia.

 

Często mówi się, że w tej branży ukończone studia nie są furtką do kariery, a praca własna i chęć eksperymentowania z nowymi systemami. Czy podziela Pan taką opinię?

Świat bardzo szybko się zmienia, w każdej branży trzeba się stale rozwijać i doskonalić. Dlatego samo ukończenie studiów to rzeczywiście może być zbyt mało. Mile widziane jest uczestnictwo w kołach studenckich, grupach tematycznych, konferencjach i szkoleniach. Obecnie firmy oferują darmowe szkolenia dla studentów, warto brać w nich udział i oprócz wiedzy akademickiej zdobywać wiedzę praktyczną. Każde ukończone praktyki, staże, warsztaty, szkolenia czy projekty z pewnością będą postrzegane jako dodatkowy atut w procesie rekrutacji.

 

Jaką role według Pani powinien spełniać menedżer w firmie? Jak powinna kształtować się relacja menedżer-pracownik?

Rolą menedżera jest wypełnianie misji i wizji pracodawcy oraz takie zarządzenie ludźmi, aby realizować strategię firmy. Relacja menedżer-pracownik powinna być oparta na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb obu stron, ale nie powinna nadużywać tego zaufania. W branży informatycznej panuje otwarta współpraca, nie ma skostniałej hierarchii. Atmosfera w pracy jest luźna, mamy elastyczne godziny pracy. Pracodawcy często dają możliwość służbowych wyjazdów zagranicznych oraz możliwość szkoleń i certyfikacji.

 

Obecnie rynek IT w Polsce charakteryzuje się niedoborem specjalistów w tym zakresie. Czy jest to według Pana chwilowe zjawisko i czy pojawiają się u Państwa problemy kadrowe związane z taka sytuacją?

To, co obserwuję w codziennej pracy to, zwiększona mobilność kandydatów i ciągła chęć rozwoju. Kiedy zaczynałem pracę zespoły były stabilne, ludzie mniej chętnie zmieniali pracodawcę. Teraz, przyjmując nowego pracownika, nie można zakładać że zostanie on z nami na zawsze. Rotacja w wielu firmach jest duża, pracownicy zmieniają firmy co kilka lat. Zdarza się też, że wracają do poprzedniego pracodawcy. Machina jest w ciągłym ruchu, a rynek pracownika dodatkowo pogłębia to zjawisko. Natomiast jak każda branża musimy być konkurencyjni. Tak długo jak polscy specjaliści będą konkurencyjni w stosunku do innych krajów pod względem jakości, komunikacji i kosztów, tak długo będziemy obserwować niedobór pracowników.

 

Jak widzi Pan swoją przyszłość w branży systemów informatycznych i w jaką stronę ta gałąź rynku będzie zmierzać?

Tak jak wspominałem, branża informatyczna ciągle się rozwija i zmienia. Daje to nam szansę na rozwój w różnych kierunkach i zmiany tego czym się zajmujemy. Jedni pozostają ekspertami i doskonalą się w wąskiej dziedzinie, inni wciąż poszukują nowego miejsca. Oba typy osobowości będą potrzebne.  

 

Komentarze (0)