Kompetencje - Twój ekwipunek na rynek pracy

Kompetencje - Twój ekwipunek na rynek pracy

Kompetencje - Twój ekwipunek na rynek pracy

Zmiana pokoleniowa na rynku pracy to fakt. Młodzi ludzie, rozpoczynający dziś życie zawodowe to osoby wychowane w świecie nowych technologii, kreatywne, ciekawe świata, często świetnie władające kilkoma językami. Coraz więcej mówi się jednak o niewystarczającym przygotowaniu młodych do funkcjonowania na rynku pracy. Pracodawcy widzą w nich ogromny potencjał, ale jednocześnie zwracają uwagę na kwestię kompetencji miękkich, które są nie mniej istotne od szeroko pojętego przygotowania merytorycznego. Czym są kompetencje oraz jak je rozwijać, opowie nam Anna Gołembska, manager zespołu Talent Acquisition w firmie Franklin Templeton Investments.

 

Dużo się ostatnio słyszy o zmieniającym się rynku pracy i wymaganiach wobec pracowników. Co jest dziś najważniejsze w ocenie kandydata — wykształcenie, doświadczenie czy posiadane kompetencje?

Jeszcze parę lat temu pracodawcy skupiali się głównie na wykształceniu i doświadczeniu. Teraz coraz częściej liczą się kompetencje, różnie definiowane, ale ogólnie możemy przyjąć, że są to umiejętności, wiedza, postawa. Trendem stało się to, że pracodawcy poszukują u kandydatów kompetencji takich jak praca w grupie, dzielenie się wiedzą, czy adaptacja do zmian. Co zresztą widać w treści ogłoszeń o pracę.

 

W jaki sposób w procesie rekrutacji, często wieloetapowym, sprawdzane są wymagane kompetencje?

Rozmowa kwalifikacyjna to najważniejszy etap procesu rekrutacji. Bardzo często taka rozmowa opiera się na tzw. pytaniach kompetencyjnych. To nic innego, jak pytania o konkretne sytuacje, w których znalazł się kandydat, działania, które w tych sytuacjach podjął oraz ich rezultat. Bazując na doświadczeniach kandydata z przeszłości, jego doświadczeniach i sposobie radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, zawodowych możemy ocenić poziom rozwoju poszczególnych kompetencji.

 

Jak dobrze przygotować się do procesu rekrutacyjnego?

Odpowiednie przygotowanie to pierwszy stopień do osiągnięcia sukcesu na rozmowie kwalifikacyjnej.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zebranie informacji o firmie, do której aplikujemy. Warto też dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, opisem stanowiska i przemyśleć, w których punktach nasze doświadczenie spotyka się z oczekiwaniami pracodawcy, a czego nam jeszcze brakuje. Przeanalizujmy, w czym jesteśmy dobrzy, a które z umiejętności chcielibyśmy rozwinąć. I pamiętajmy o przygotowaniu sobie pytań na zakończenie rozmowy. To również ważna część spotkania, która mówi wiele o potencjalnym pracowniku, zwłaszcza jego motywacji.

Przygotowując się do pytań kompetencyjnych, polecam zastanowić się nad konkretnymi sytuacjami zawodowymi czy życiowymi, które możemy przytoczyć jako przykłady posiadanych umiejętności miękkich. Praktycznie w każdym ogłoszeniu o pracę wymienione są kompetencje, jakich poszukuje pracodawca — mamy więc możliwość przygotować się i niejako przewidzieć, o co zostaniemy zapytani.

 

 

Czy istnieją narzędzia lub rozwiązania, które kandydaci mogliby zastosować, aby znaleźć i zdobyć wymarzoną pracę?

Trudno mówić o konkretnych narzędziach czy rozwiązaniach. Myślę, że przede wszystkim każdy powinien się zastanowić, czego tak naprawdę oczekuje od pracodawcy i jaka praca będzie nam dawać satysfakcję. W pracy spędzamy dużą część naszego życia. Ważne jest więc abyśmy czuli, że robimy to, co przynosi nam zadowolenie oraz daje perspektywę rozwoju i sukcesu.

Myślę też, że jeśli podzielamy wartości firmy, w której pracujemy, będziemy czerpać większą satysfakcję z pracy w niej. Dlatego przyjrzyjmy się wartościom firmy już na etapie przygotowywania się do rozmowy.

 

Którą z kompetencji uznałaby Pani za ponadczasową?

Według mnie jest to inteligencja emocjonalna. Uważam, że jest to najważniejsza kompetencja, która ułatwia nam funkcjonowanie w społeczeństwie, pozytywnie wpływa na nasze relacje z ludźmi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

Wiemy już, jakie kompetencje są obecnie najbardziej pożądane wśród pracodawców. Porozmawiajmy chwilę o przyszłości. Które kompetencje będą według Pani najważniejsze za 5–10 lat?

Chcąc odnieść sukces, musimy mieć otwarty umysł, być ciekawymi świata, śledzić trendy, a przede wszystkim być nastawionymi na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności oraz rozwijanie nowych. Takie działania z pewnością pomogą nam osiągnąć sukces i czerpać satysfakcję z życia zawodowego.

Jeżeli miałabym skupić się tylko na kilku wybranych kompetencjach to zdecydowanie, oprócz inteligencji emocjonalnej, postawiłabym na współpracę z innymi rozumianą również jako otwartość na inne poglądy oraz umiejętność przedstawiania swoich pomysłów i odpowiedniej ich argumentacji. Coraz częściej pracujemy w wirtualnym świecie, w którym mieszają się rozmaite kultury, narodowości, grupy społeczne i pokoleniowe — zdolność do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku pracy będzie bardzo ważną kompetencją.

 

Czy jest jakaś szczególna kompetencja, która wyróżnia pokolenie kandydatów wchodzących dziś na rynek pracy?

Mówiąc o najmłodszym pokoleniu wchodzącym obecnie na rynek pracy, należy wspomnieć, że są to ludzie ambitni, zorientowani na siebie i swój rozwój. Wiedzą czego chcą, znają swoją wartość, przez co są bardzo otwarci na wyzwania. Wykazują się dużym entuzjazmem, łatwo adaptują się do zmian. Cechuje ich elastyczność, a świat technologii to dla nich codzienność.

Poznaj nas bliżej:

www.franklintempletoncareers.com

 

Komentarze (0)