Arkusze maturalne

Sprawdź się przed maturą i zobacz jak wyglądały arkusze maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym w latach ubiegłych. Zapoznaj się także z arkuszami pokazowymi w formule 2023 oraz arkuszami z matur próbnych.

Wyszukiwarka arkuszy

Wyszukiwarka arkuszy

Przedmioty
Forma
Poziom
Rok
Arkusze maturalne: 500 Poziom Forma Rok
Biologia - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Biologia - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Chemia - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Chemia - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Filozofia - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Filozofia - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Fizyka - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Fizyka - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Geografia - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Geografia - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Historia - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Historia - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Historia muzyki - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Historia muzyki - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Historia sztuki - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Historia sztuki - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Informatyka - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Informatyka - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2015) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2023
Język białoruski jako język mniejszości narodowej - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język białoruski jako język mniejszości narodowej - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język francuski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język francuski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023

Arkusze Maturalne

Uczniowie, przygotowując się do matury, skupiają się głównie na tym, jak poprawnie rozwiązać poszczególne zadania. Oczywiście ich wiedza i umiejętności podczas egzaminu maturalnego są najważniejsze!

Istotne jednak są również kwestie organizacyjne, a mianowicie to, kiedy i o której godzinie odbędzie się egzamin maturalny z danego przedmiotu, co można wnieść na salę oraz, jak wyglądają arkusze maturalne. Gdy maturzysta wcześniej zapozna się z arkuszem maturalnym – będzie mu znacznie łatwiej na egzaminie właściwym. Tłumaczymy więc, czego należy się spodziewać.

Istotne jest, by uczeń przed przystąpieniem do matury w maju 2023 roku zapoznał się z arkuszami egzaminacyjnymi. Wiedza o tym, jak wyglądają – pozwoli uczniowi zminimalizować stres podczas egzaminu dojrzałości.

 

Jak wyglądają arkusze maturalne?

Arkusz maturalny składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych, a także w przypadku niektórych egzaminów – dłuższej formy wypowiedzi.

Na pierwszej stronie arkusza maturalnego znajduje się miejsce na naklejkę, a także kod i PESEL ucznia. Są tam także podane najważniejsze informacje o egzaminie, a mianowicie: z czego jest to egzamin maturalny, jaki poziom jest tego egzaminu, data (kiedy odbywa się ten egzamin), ile czasu na rozwiązanie danego arkusza ma uczeń (czas pracy), a także ile punktów maturzysta może uzyskać z tego egzaminu.

Na pierwszej stronie arkusza maturalnego rozpisana jest także instrukcja dla zdającego. Każda ze stron arkusza jest ponumerowana. Uczeń na samym dole strony może sprawdzić, ile stron zawiera cały arkusz. Pozwala to zachować porządek oraz lepiej zorientować się maturzyście, z której strony całego arkusza właśnie rozwiązuje zadania.

Na kolejnych stronach pojawiają się zadania wraz z poleceniami. Przy każdym zadaniu jest także napisane, ile punktów maksymalnie uczeń może zdobyć za jego wykonanie.

Każdy arkusz egzaminu maturalnego zawiera także brudnopis, gdzie uczeń może zapisywać swoje notatki, rozwiązywać zadania – jednym słowem pisać, co tylko zechce, ponieważ ta część z pewnością nie zostanie sprawdzona przez egzaminatora.

arkusz maturalny

Dlaczego warto rozwiązywać próbne arkusze egzaminacyjne?

Przygotowując się do matury, warto rozwiązywać próbne arkusze maturalne. Pozwoli to uczniowi nie tylko zapoznać się z tym, jak wygląda arkusz, ale także z rodzajami zadań, jakie się w nim znajdują.

Uczeń będzie mógł także sprawdzić, czy mieści się w wyznaczonym czasie, a także, jakie typy zadań sprawiają mu trudność, a co za tym idzie – jakie informacje musi jeszcze powtórzyć lub przyswoić od początku. Dlatego po rozwiązaniu każdego arkusza – ważne jest, żeby sprawdzić, czy nasze odpowiedzi są prawidłowe. Zapewne również nauczyciele na lekcjach będą korzystać z tego rodzaju powtarzania wiadomości z uczniami przed egzaminem maturalnym.

Podczas przygotowań do matury warto pamiętać także o tym, by być systematycznym w swoich powtórkach i nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Materiał warto podzielić sobie na części, a jego naukę odpowiednio rozplanować. Warto także jasno wyznaczyć sobie realne cele – czego chcemy się nauczyć i co powtórzyć.

 

Co można wnieść na egzamin maturalny?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała listę przedmiotów, które uczniowie mogą wnieść na egzamin maturalny. Na każdym z egzaminów uczeń powinien mieć przy sobie pióro z czarnym atramentem lub długopis z czarnym tuszem.

Na maturę z matematyki uczeń może wnieść linijkę i cyrkiel (ekierka i kątomierz nie są dozwolone). Na egzaminy z niektórych przedmiotów (w tym z matematyki) można wnieść także kalkulator prosty oraz tablice wzorów.

Nie wolno wnosić innych przyborów na salę egzaminacyjną (w tym telefonów komórkowych – ich dźwięk podczas egzaminu mógłby spowodować, że matura z danego przedmiotu zostałaby unieważniona).

Każdy maturzysta może mieć ze sobą butelkę wody, musi być ona jednak bez etykiety. Na salę egzaminacyjną można wnieść także chusteczki higieniczne.

 

Co wolno, a czego nie wolno na maturze?

Czego nie wolno na egzaminie maturalnym, a co wolno? Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką musi zapamiętać uczeń, jest to, że nie wolno mu się spóźnić na maturę. Spóźniony maturzysta może wejść na salę tylko w przypadku, gdy nie zakończono jeszcze tzw. czynności wstępnych (np. rozdawania arkuszy) oraz wyrazi na to zgodę przewodniczący zespołu nadzorującego. Po rozpoczęciu egzaminu spóźniona osoba nie może już do niego przystąpić.

Co do zasady uczniowie na maturze nie powinni wychodzić z sali – jest to dozwolone tylko w przypadku wyjścia ucznia do toalety (wychodzi z nim z sali również jeden z członków komisji egzaminacyjnej).

Z kolei, jeśli uczeń źle poczuje się na egzaminie, na przykład zrobi mu się słabo – musi niezwłocznie poinformować o tym komisję. Wtedy zostanie uczniowi udzielona pomoc adekwatna do sytuacji.

Są jednak rzeczy, których bezwzględnie nie powinien robić uczeń na egzaminie maturalnym. Oto one:

 

  • Nie wolno uczniowi rozmawiać i w żaden sposób komunikować się z innymi.
  • Nie wolno uczniowi wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i z nich korzystać.
  • Nie wolno uczniowi wnosić przedmiotów niedozwolonych i z nich korzystać.
  • Nie wolno uczniowi ściągać i pozwalać ściągać od siebie.
  • Nie wolno uczniowi przeszkadzać innym (zakłócać ciszy).

Czytaj dalej wszystko o maturze