Arkusze maturalne

Wybierz przedmiot i zobacz jak wyglądają wszystkie arkusze maturalne na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Przygotowując się do matury, warto rozwiązywać arkusze maturalne. Pozwoli to uczniowi nie tylko zapoznać się z tym, jak wygląda arkusz, ale także z rodzajami zadań, jakie się w nim znajdują.

Wyszukiwarka arkuszy

Wyszukiwarka arkuszy

język angielski
Forma
Poziom
Rok
Arkusze maturalne: 60 Poziom Forma Rok
Język angielski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2015) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2023
Język angielski - matura próbna (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język angielski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język angielski - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język angielski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język angielski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2021

Arkusze maturalne CKE

Uczniowie, przygotowując się do matury, skupiają się głównie na tym, jak poprawnie rozwiązać poszczególne zadania. Oczywiście ich wiedza i umiejętności podczas egzaminu maturalnego są najważniejsze!

Istotne jednak są również kwestie organizacyjne, a mianowicie to, kiedy i o której godzinie odbędzie się egzamin maturalny z danego przedmiotu, co można wnieść na salę oraz, jak wyglądają arkusze maturalne. Gdy maturzysta wcześniej zapozna się z arkuszem maturalnym – będzie mu znacznie łatwiej na egzaminie właściwym. Tłumaczymy więc, czego należy się spodziewać.

Matury 2024 w terminie głównym będą przeprowadzone zgodnie z harmongoramem CKE od 7 do 24 maja 2024 roku. Matury ustne odbędą się od 11 do 16 maja 2024 roku (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Egzaminy odbędą się w szkołach, do których uczęszczali abiturienci. Wyniki matur 2024 ogłoszone zostaną online 9 lipca 2024 r., a dla osób poprawiających maturę w sierpniu - 10 września 2024 r.

Istotne jest, by uczeń przed przystąpieniem do matury w maju 2024 roku zapoznał się z arkuszami egzaminacyjnymi. Wiedza o tym, jak wyglądają – pozwoli uczniowi zminimalizować stres podczas egzaminu dojrzałości.

Najpopularniejsze arkusze maturalne:

 1. j. angielski - arkusze maturalne (430 789 osób)
 2. matematyka - arkusze maturalne (329 603 osoby)
 3. j. polski - arkusze maturalne (308 216 osób)
 4. geografia - arkusze maturalne (55 771 osób)
 5. biologia - arkusze maturalne (43 460 osób)
 6. chemia - arkusze maturalne (23 087 osób)
 7. historia - arkusze maturalne (16 228 osób)
 8. fizyka - arkusze maturalne (17 073 osoby)
 9. WOS - arkusze maturalne (14 161 osób)
 10. informatyka - arkusze maturalne (9 737 osób)
 11. j. niemiecki - arkusze maturalne (8 766 osób)
 12. j. rosyjski - arkusze maturalne (3 879 osób)

* najczęściej wybierane arkusze na maturze 2023 (poziom podstawowy oraz rozszerzony łącznie)

 

Jak wyglądają arkusze maturalne?

Arkusz maturalny składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych, a także w przypadku niektórych egzaminów – dłuższej formy wypowiedzi.

Na pierwszej stronie arkusza maturalnego znajduje się miejsce na naklejkę, a także kod i PESEL ucznia. Są tam także podane najważniejsze informacje o egzaminie, a mianowicie: z czego jest to egzamin maturalny, jaki poziom jest tego egzaminu, data (kiedy odbywa się ten egzamin), ile czasu na rozwiązanie danego arkusza ma uczeń (czas pracy), a także ile punktów maturzysta może uzyskać z tego egzaminu.

Na pierwszej stronie arkusza maturalnego rozpisana jest także instrukcja dla zdającego. Każda ze stron arkusza jest ponumerowana. Uczeń na samym dole strony może sprawdzić, ile stron zawiera cały arkusz. Pozwala to zachować porządek oraz lepiej zorientować się maturzyście, z której strony całego arkusza właśnie rozwiązuje zadania.

Na kolejnych stronach pojawiają się zadania wraz z poleceniami. Przy każdym zadaniu jest także napisane, ile punktów maksymalnie uczeń może zdobyć za jego wykonanie.

Każdy arkusz egzaminu maturalnego zawiera także brudnopis, gdzie uczeń może zapisywać swoje notatki, rozwiązywać zadania – jednym słowem pisać, co tylko zechce, ponieważ ta część z pewnością nie zostanie sprawdzona przez egzaminatora.

arkusz maturalny

Dlaczego warto rozwiązywać próbne arkusze egzaminacyjne?

Przygotowując się do matury, warto rozwiązywać próbne arkusze maturalne. Pozwoli to uczniowi nie tylko zapoznać się z tym, jak wygląda arkusz, ale także z rodzajami zadań, jakie się w nim znajdują.

Uczeń będzie mógł także sprawdzić, czy mieści się w wyznaczonym czasie, a także, jakie typy zadań sprawiają mu trudność, a co za tym idzie – jakie informacje musi jeszcze powtórzyć lub przyswoić od początku. Dlatego po rozwiązaniu każdego arkusza – ważne jest, żeby sprawdzić, czy nasze odpowiedzi są prawidłowe. Zapewne również nauczyciele na lekcjach będą korzystać z tego rodzaju powtarzania wiadomości z uczniami przed egzaminem maturalnym.

Podczas przygotowań do matury warto pamiętać także o tym, by być systematycznym w swoich powtórkach i nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Materiał warto podzielić sobie na części, a jego naukę odpowiednio rozplanować. Warto także jasno wyznaczyć sobie realne cele – czego chcemy się nauczyć i co powtórzyć.

 

Co można wnieść na egzamin maturalny?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała listę przedmiotów, które uczniowie mogą wnieść na egzamin maturalny. Na każdym z egzaminów uczeń powinien mieć przy sobie pióro z czarnym atramentem lub długopis z czarnym tuszem.

Na maturę z matematyki uczeń może wnieść linijkę i cyrkiel (ekierka i kątomierz nie są dozwolone). Na egzaminy z niektórych przedmiotów (w tym z matematyki) można wnieść także kalkulator prosty oraz tablice wzorów.

Nie wolno wnosić innych przyborów na salę egzaminacyjną (w tym telefonów komórkowych – ich dźwięk podczas egzaminu mógłby spowodować, że matura z danego przedmiotu zostałaby unieważniona).

Każdy maturzysta może mieć ze sobą butelkę wody, musi być ona jednak bez etykiety. Na salę egzaminacyjną można wnieść także chusteczki higieniczne.

 

Co wolno, a czego nie wolno na maturze?

Czego nie wolno na egzaminie maturalnym, a co wolno? Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką musi zapamiętać uczeń, jest to, że nie wolno mu się spóźnić na maturę. Spóźniony maturzysta może wejść na salę tylko w przypadku, gdy nie zakończono jeszcze tzw. czynności wstępnych (np. rozdawania arkuszy) oraz wyrazi na to zgodę przewodniczący zespołu nadzorującego. Po rozpoczęciu egzaminu spóźniona osoba nie może już do niego przystąpić.

Co do zasady uczniowie na maturze nie powinni wychodzić z sali – jest to dozwolone tylko w przypadku wyjścia ucznia do toalety (wychodzi z nim z sali również jeden z członków komisji egzaminacyjnej).

Z kolei, jeśli uczeń źle poczuje się na egzaminie, na przykład zrobi mu się słabo – musi niezwłocznie poinformować o tym komisję. Wtedy zostanie uczniowi udzielona pomoc adekwatna do sytuacji.

Są jednak rzeczy, których bezwzględnie nie powinien robić uczeń na egzaminie maturalnym. Oto one:

 • Nie wolno uczniowi rozmawiać i w żaden sposób komunikować się z innymi.
 • Nie wolno uczniowi wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i z nich korzystać.
 • Nie wolno uczniowi wnosić przedmiotów niedozwolonych i z nich korzystać.
 • Nie wolno uczniowi ściągać i pozwalać ściągać od siebie.
 • Nie wolno uczniowi przeszkadzać innym (zakłócać ciszy).

 

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku