Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kierunek lekarski studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Jeśli zapytasz kilku napotkanych na ulicy przechodniów o to, jaki według nich zawód jest najbardziej poważany i opłacalny w dzisiejszych czasach, to z pewnością wymienią sylwetkę lekarza, o ile będą mieli życzenie wdawać się w tak dziwną rozmowę. Nic w tym dziwnego – od zarania dziejów lekarz był postacią wręcz mistyczną. Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom, niedostępnym dla znacznej większości ludzi, był w stanie zadbać o zdrowie i życie potrzebujących.

Obecnie nie zmieniło się nic, poza szerszym dostępem do edukacji i wzrostem możliwości właśnie w tej kwestii. Chociaż mimo faktu, że teoretycznie każdy może zostać lekarzem, to w praktyce sprawa wygląda znacznie bardziej skomplikowanie – zostają nim jedynie najlepsi.

Kierowanie się przysięgą Hipokratesa nie czyni lekarzem. Zawód ten mogą wykonywać osoby o wielu, różnorodnych umiejętnościach, nie tylko tych z zakresu medycyny. Zapotrzebowanie na absolwentów studiów medycznych nigdy nie osłabnie, a zainteresowanie podjęciem Kierunku Lekarskiego wśród młodych ludzi jest ogromne – każdy z kandydatów zmierzy się z bardzo potężną konkurencją.

 

Czego się nauczysz na studiach

Absolwenci Kierunku Lekarskiego powinni posiadać: wiedzę- na przykład z zakresu rozwoju, budowy i funkcji organizmu; umiejętności- na przykład w zakresie rozpoznawania stanów zagrażających życiu; kompetencje społeczne- na przykład w zakresie nawiązywania kontaktu z chorymi. To sprawia, że Kierunek Lekarski należy do grona najbardziej wymagających dziedzin kształcenia.

Kierunek Lekarski w Gdańsku, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich, zakłada zdobycie wiedzy z zakresu nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk przedklinicznych, nauk behawioralnych i społecznych, nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych. Ponadto, studenci poznają także prawne i organizacyjne aspekty medycyny.

 

Dla kogo te studia

Studia medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, z racji faktu, że uchodzą za najbardziej prestiżowe, wymagające i wiążące się z ogromną odpowiedzialnością za ludzkie zdrowie i życie, z pewnością nie są dla każdego. Już sama rygorystyczna procedura rekrutacyjna pokazuje, że na Kierunek Lekarski są w stanie dostać się wyłącznie osoby, które z rozszerzonej matury z biologii i chemii uzyskają przynajmniej 90% wynik. Jeśli uświadomimy sobie, że znaczna część studentów postanawia zrezygnować lub zostaje wydalana ze studiów już na pierwszym roku, powstaje nam adekwatny obraz tego kierunku w głowie.

Jesteś pasjonatem nauk medycznych, gotowym do poświęcenia znacznej części życia na ich zgłębianie i nieustanne kształcenie się w ich obszarze? Odnosiłeś ponadprzeciętne sukcesy ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych, a biologię masz w małym palcu? Wizja długich godzin, poświęcanych na naukę w zaciszu domowym, napawa cię ogromną radością? Jesteś empatyczny i zdolny do zrozumienia większości ludzi, z którymi masz do czynienia?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie powyższe pytania, to śmiało możesz rozważyć swoją kandydaturę na studia medyczne w Trójmieście, jednak pamiętaj, aby przez cały czas mieć z tyłu głowy wynikające z tej decyzji konsekwencje.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Trójmieście?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Gdańsku? Procesem kwalifikacyjnym jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii i chemii. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy wydziału.

Wymagania na Kierunek Lekarski w Gdańsku to wysoko ustawiona poprzeczka, także dlatego, że w toku nauki studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. A znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • anatomia,
 • histologia,
 • embriologia,
 • zdrowie publiczne,
 • prawo medyczne,
 • medycyna sądowa,
 • historia medycyny,
 • psychologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI MEDYCZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które zdecydowały się na próbę sprostania wyzwaniom wykształcenia wykwalifikowanego grona lekarzy, zdolnych do wzięcia odpowiedzialności za tysiące ludzkich żyć, z oczywistych względów stawiają ogromny nacisk na wpojenie przyszłym absolwentom ogromu wiedzy, która przybliży ich do osiągnięcia mistrzostwa w uprawianej przez siebie dziedzinie.

Dlatego też nauka na Kierunku Lekarskim będzie po równo rozłożona między zdobywaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu ludzkiej anatomii, fizjologii, genetyki i wszystkich pokrewnych dziedzin nauki, co stanie się stabilnym i solidnym fundamentem pod rozwój zdecydowanie bardziej specjalistycznych kompetencji praktycznych.

Zajęcia warsztatowe będą odbywać się pod okiem doświadczonych lekarzy, demonstrujących czynności konieczne do wykonania pacjentowi w zależności od problemu, z jakim się zmaga, za pomocą specjalistycznych rekwizytów medycznych, zapewnionych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i władze poszczególnych uczelni.

Konieczne do odbycia regularne staże i praktyki w szpitalach i innych potencjalnych miejscach pracy każdego lekarza wprowadzą cię w specyfikę tego zawodu. Obserwując pracę swoich starszych wiekiem i doświadczeniem kolegów, zrozumiesz na własnej skórze trudności, jakie niesie za sobą ten niezwykle odpowiedzialny i wymagający zawód.

Studia na Kierunku Lekarskim, niezależnie od wybranej przez siebie uczelni, będzie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, zwanych również dziennymi, oraz niestacjonarnych – wymuszających na studentach uczestniczenie w cotygodniowych zjazdach, podczas których zmierzą się z koniecznością przyswojenia niezwykle obszernej dawki rozległego medycznie materiału.

Pierwsza z opcji nie będzie wiązała się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Jedynym wyzwaniem na drodze do podjęcia studiów stacjonarnych będzie ogromna konkurencja, którą naprawdę trudno pokonać. Studia niestacjonarne na kierunku medycznym będą wiązały się z koniecznością uiszczania dość wysokich opłat, jednak zdecydowanie łatwiej sprostać wymaganiom rekrutacyjnym i zasilić grono studentów medycyny.

 

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Trójmieście

Kierunki studiów w Trójmieście charakteryzują się dużą odmiennością niemal we wszystkich możliwych aspektach. Podobnie jest z czasem, jaki należy zagospodarować na ukończenie wybranego przez siebie etapu edukacji.

Studia w Trójmieście na kierunku Lekarskim są bez wątpienia najbardziej wyjątkowe pod względem czasu trwania. Każdy z przyszłych absolwentów stanie przed koniecznością ukończenia nie tylko aż dwunastu semestrów nauki, co w praktyce przekłada się na sześć lat ciągłego zdobywania wiedzy, ale również odbycia kilkuletnich praktyk i wykonania interesującej specjalności. Dopiero wówczas można starać się o posadę i podjąć pracę w zawodzie.

Podsumowując – czas potrzebny na zdobycie tytułu zawodowego lekarza wyniesie sześć lat, a wykonanie dodatkowych kursów specjalizacyjnych będzie ściśle uzależnione od ich specyfiki.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Trójmieście

Przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Trójmieście powinieneś wiedzieć, że wiodącymi przedmiotami, czyli takimi, które należy zdać na rozszerzeniu na bardzo wysokim poziomie, będą biologia, chemia oraz fizyka. Jeśli udało ci się zdobyć tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady z któregoś z tych przedmiotów, twoja droga na studia będzie znacznie ułatwiona, otrzymasz bowiem odgórnie stuprocentowy wynik maturalny, bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

 

Proces rekrutacji

Kiedy otrzymasz swoje wyniki maturalne i uznasz, że są one adekwatne do wkroczenia w szeregi studentów tego wyjątkowego kierunku studiów lub chciałbyś chociaż spróbować swojego szczęścia, to pierwszym krokiem będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. Za pomocą strony internetowej wybranej uczelni poinformujesz jej władze o chęci studiowania Kierunku Lekarskiego.

 

Potrzebne dokumenty

Dokumentami, które będziesz musiał dostarczyć, aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych na studia osób, będą:

 • Fotografia o wymiarach 35X45mm
 • Świadectwo maturalne wraz z jego kserokopią
 • Aktualne badania medyczne, których spis znajduje się na stronie internetowej wybranego wydziału.

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Trójmieście? 

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Gdańsku? Większości odpowiedź z pewnością nasuwa się sama – w szpitalu. Jednak nie jest to jedyna ścieżka zawodowa, jaką mogą podążać absolwenci tego fascynującego kierunku, wiele będzie zależało również od obranej w trakcie studiów specjalności.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, oferując pomoc ludziom borykającym się z różnorakimi problemami natury zdrowotnej. Również w zakresie zdrowia psychicznego, bowiem jedną ze specjalizacji, jaką można wykonać tuż po ukończeniu studiów medycznych, jest właśnie psychiatryczna.

Dermatolodzy będą mieli szansę na zatrudnienie się w gabinetach kosmetologicznych, pediatrzy – w założonych przez siebie gabinetach, świadcząc swoje usługi najmłodszym członkom naszego społeczeństwa, ortopedzi zatrudnią się w placówkach rehabilitacyjnych lub fizjoterapeutycznych, a chirurdzy, poza „standardową” pracą przy bloku operacyjnym, będą mogli znaleźć pracę w gabinetach medycyny estetycznej.

Ponadto każdy z absolwentów, dzięki zdobytej w trakcie studiów szerokiej wiedzy biologicznej, fizycznej i chemicznej, będzie mógł dołączyć do grona pracowników wszelkiego rodzaju instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych. To idealna opcja dla marzących o karierze naukowca, zdolnego do poświęcenia całego życia dla dobra prowadzonych badań.

Każdy z lekarzy zatrudni się również w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, co jest niezwykle ważne w perspektywie konieczności uświadamiania młodego pokolenia o czyhających na nie niebezpieczeństwach.

Jak sam widzisz, ilość możliwości zawodowych po ukończeniu studiów medycznych w Trójmieście, jest wprost proporcjonalnie obszerna do zakresu koniecznego do przyswojenia materiału dydaktycznego.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Trójmieście?

Dokąd udać się na studia? To, sprawiające wrażenie łatwego, pytanie nierzadko sprawia kandydatom niemałe problemy. By rozwiać wszelakie wątpliwości, warto zapytać: Jakie ma Kierunek Lekarskie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Katarzyna, studentka czwartego roku Kierunku Lekarskiego w Trójmieście, mówi:

„Kierunek Lekarski jest wymagający. Kierunek Lekarski jest trudny. Kierunek Lekarski jest fascynujący. Studia są dla mnie niesamowitą przygodą, a także sprawdzianem własnych możliwości. Od dziecka chciałam być lekarzem i uczyć się tego zawodu tam, gdzie kształcą najlepiej. Dlatego studiuję w Gdańsku."

KIERUNKI MEDYCZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Rozwiń

Komentarze (0)