Zarządzanie - Gdańsk

Zarządzanie - Gdańsk

Zarządzanie studia - Gdańsk

Zarządzać można wszystkim, nawet czasem- ale żeby przynosiło ono efekty, należy znać strategie, zasady, metody. W XXI wieku, w którym jak nigdy przedtem funkcjonuje zasada „czas to pieniądz”, zarządzaniem musi zajmować się specjalista, potrafiący przewidywać konsekwencje swoich działań. Specjalistów w tej dziedzinie kształci się na studiach pierwszego i drugiego stopnia. A w którym mieście? W Gdańsku.
Kierunek Zarządzanie w Gdańsku zakłada przygotowanie do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Ilość oraz rodzaje specjalności świadczą o tym, że dzisiejszy świat potrzebuje ekspertów w konkretnych dyscyplinach, dlatego w Gdańsku kandydaci mogą wybierać spośród: Inwestycji i nieruchomości, Marketingu, czy Zarządzania jakością i środowiskiem. 
Kierunek Zarządzanie w Gdańsku to nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą pojawiać się w związku z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Ponadto, zakłada naukę komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek zarządzanie możesz studiować na:

Wydział Zarządzania UG

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Gdańsku?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Gdańsku? Aby otrzymać upragniony indeks, należy wziąć udział w konkursie świadectw. Przedmiotami, z których należy mieć jak najlepsze wyniki są: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:  finanse, mikroekonomia, projektowanie organizacji, projektowanie modeli biznesowych, rachunkowość zarządcza, zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem.
 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Gdańsku?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Gdańsku? Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami, bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, firmach deweloperskich, firmach szkoleniowych.
 
 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Gdańsku opinie? Karolina, studentka Zarządzania mówi:
„Dzisiaj, chcąc pełnić istotne funkcje w biznesie, musisz być mistrzem zarządzania. Wszystko powinno mieć swój plan, harmonogram, zakres działania; bez tego, po prostu, ani rusz. Wiążę swoją przyszłość z szeroko pojętym biznesem, a żeby nie być przeciętnym szaraczkiem, tylko prawdziwym liderem, studiuję Zarządzanie. A studiuję w Gdańsku.”       
 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Komentarze (0)