Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Droga do sukcesu jest bardzo często kręta i wyboista, a na sam efekt finalny składa się łączna praca wszystkich członków zespołu. Jednak nie wszyscy wiedzą, że wyspecjalizowanie fachowców zajmujących się daną dziedziną nauki czy gospodarki nie wystarczy – do efektywnego przejścia przez natłok zadań i przytłaczający deadline potrzeba wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, potrzebnej obecnie niemal w każdej działalności gospodarczej.

Zarządzać można wszystkim, nawet czasem, ale żeby przynosiło ono efekty, należy znać strategie, zasady, metody. W XXI wieku, w którym jak nigdy przedtem funkcjonuje zasada „czas to pieniądz”, zarządzaniem musi zajmować się specjalista, potrafiący przewidywać konsekwencje swoich działań. Specjalistów w tej dziedzinie kształci się na studiach pierwszego i drugiego stopnia. A w którym mieście? W Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Należy pamiętać, że Zarządzanie stało się w ostatnim czasie bardzo popularnym kierunkiem studiów, co implikuje pojawienie się szerokiego grona konkurencji, którą trzeba pokonać, aby móc wkroczyć w szeregi studentów i rozpocząć zdobywanie upragnionej wiedzy kierunkowej. Dlatego każdy z przyszłych kandydatów powinien zapoznać się z procedurami kwalifikacyjnymi i przysiąść do nauki jak najszybciej.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Zarządzanie w Gdańsku zakłada przygotowanie do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Ilość oraz rodzaje specjalności świadczą o tym, że dzisiejszy świat potrzebuje ekspertów w konkretnych dyscyplinach, dlatego w Gdańsku kandydaci mogą wybierać spośród:

 • Inwestycji i nieruchomości,
 • Marketingu,
 • Zarządzania jakością i środowiskiem. 

Kierunek Zarządzanie w Gdańsku to nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą pojawiać się w związku z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Ponadto, zakłada naukę komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

 

Dla kogo te studia

Pozycja prawdziwego lidera na dowolnie wybranym stanowisku to ogromna odpowiedzialność, której niełatwo sprostać. Nawet sumienne zgłębianie specjalistycznej wiedzy kierunkowej nie zagwarantuje sukcesu, jeśli przyszły absolwent nie posiada szeregu cenionych predyspozycji osobistych. Wobec tego jaka jest sylwetka idealnego kandydata na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jeśli jesteś charyzmatyczny, a zajmowanie przez ciebie pozycji lidera to źródło ogromnej przyjemności i gwarancja osiągnięcia przez grupę sukcesu, ponadto umiesz argumentować swoje stanowisko i nie boisz się krytyki, potrafisz w doskonały sposób organizować sobie czas pracy i przestrzeń wokół siebie, a na dodatek chciałbyś zarządzać ludźmi i ich zasobami, to śmiało aplikuj na Zarządzanie – ten kierunek potrzebuje podobnych do ciebie ludzi!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek zarządzanie możesz studiować na:

Wydział Zarządzania UG

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Aby otrzymać upragniony indeks, należy wziąć udział w konkursie świadectw. Przedmiotami, z których należy mieć jak najlepsze wyniki są: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: 

 • finanse,
 • mikroekonomia,
 • projektowanie organizacji,
 • projektowanie modeli biznesowych,
 • rachunkowość zarządcza,
 • zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw,
 • zarządzanie ryzykiem.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie charakteryzują się ogromną różnorodnością w zakresie szczegółowego toku studiów, wykładanych przedmiotów i wielu innych kwestii. Ciekawi cię, jak dokładnie wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Warto, abyś pamiętał, że wybór trybu studiów nie pociągnie za sobą żadnych istotnych konsekwencji w kwestii wyglądu programu nauczania – ten będzie taki sam niezależnie od wielu czynników. Tryb studiów będzie determinował jedynie możliwość podjęcia zobowiązań wymagających poświęcenia dużej ilości czasu – w takim przypadku idealną opcją okażą się studia niestacjonarne, które będą odbywały się weekendowo, pozostawiając studentom możliwość podjęcia dowolnych zobowiązań na pozostałe dni tygodnia.

 

Program studiów

Wiedza, którą zdobędziesz w trakcie edukacji na Zarządzaniu w Trójmieście nie ograniczy się do jednej jedynej dziedziny nauki. Interdyscyplinarność tych studiów jest ich niewątpliwym atutem, jednak może przysporzyć nieco trudności ze względu na szerokie spektrum koniecznej do przyswojenia wiedzy. Zarządzanie należy do grona kierunków ekonomicznych, a ekonomia, jak pewnie wiesz, jest niesamowicie szeroką dziedziną społeczną, posługującą się aparatem nauk ścisłych.

Stąd prosty wniosek, że edukacja na Zarządzaniu będzie polegała na równoległym zdobywaniu szerokich kompetencji z dziedziny matematyki, statystyki oraz nauk humanistycznych, geograficznych, a nawet społecznych.

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzielą się na jednolite magisterskie i takie, które składają się z dwóch komplementarnych etapów. Zarządzanie należy do tego drugiego, znacznie szerszego grona. Co to oznacza w praktyce? Że na ukończenie pierwszego etapu studiów będziesz musiał poświęcić trzy lata lub trzy i pół roku – w zależności od ustaleń danej uczelni, a po tym czasie pochwalisz się uzyskaniem uprawnień zarodowych oraz tytułu licencjata lub inżyniera.

Studia drugiego stopnia, czyli magisterskie, będą trwały półtora roku lub dwa lata. Dla absolwentów z tytułem licencjata będzie to druga opcja, dla inżynierów – pierwsza i jednocześnie krótsza.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zanim podejmiesz studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Zarządzanie, powinieneś zgłębić nieco informacji, dzięki którym cała aplikacja będzie zdecydowanie łatwiejsza, a ty unikniesz niepotrzebnych stresów, związanych z niepewnością w kwestii procedur rekrutacyjnych. Z pewnością wiesz już, że przedmioty wiodące dla opisywanego kierunku, czyli matematykę, geografię, język obcy oraz historię i wiedzę o społeczeństwie warto zdać na rozszerzeniu – nawet wysoki wynik z podstawowej matury może być niewystarczający, aby pokonać konkurencję.

Furtka możliwości otworzy się szeroko przez laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymają oni odgórnie stuprocentowy wynik bez konieczności podchodzenia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

 

Procedura rekrutacyjna

Kiedy wybierzesz już uczelnię, której zechcesz powierzyć swoje wykształcenie, powinieneś zgłosić swoją kandydaturę jej władzom poprzez zamieszczony na stronie internetowej formularz. Za jego pośrednictwem pochwalisz się komisji rekrutacyjnej osiągniętymi wynikami na maturze lub ocenami z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Po upływie jakiegoś czasu, poświęconego na wybór najlepszych kandydatów, będziesz mógł ujrzeć swoje nazwisko na liście przyjętych.

 

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, jakie powinieneś dostarczyć na uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie celem finalizacji całokształtu postępowania rekrutacyjnego, to:

 • Świadectwo maturalne
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopia jednego z powyższych dokumentów, w zależności od stopnia studiów, na które kandydujesz
 • Fotografia o wymiarach 35X45mm
 • Formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni lub dziekanatu.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nasuwa się niemal samoistnie – pragmatyczną, dobrze płatną, rozwijającą i niesamowicie potrzebną na współczesnym, ciągle rozwijającym się rynku gospodarczym. Wybór przyszłego zawodu będzie w dużym stopniu predysponowany przez specjalność, na jaką zdecydujesz się w trakcie swojej edukacji.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, gdzie staną przed trudnym i wymagającym zadaniem organizowania prawidłowego przepływu surowców oraz dynamiki pracy każdego z zatrudnionych.

Praca w instytucjach administracji państwowej i samorządowej pozwoli wykorzystać nabyte i udoskonalone podczas studiów kompetencje przy okazji rozwiązywania problemów organizacyjnych, związanych poniekąd z polityką państwa lub mniejszego obszaru geograficznego.

Jeśli cenisz sobie pracę z ludźmi i nie boisz się interakcji z kapryśnymi klientami, to zatrudnienie w:

 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach szkoleniowych

powinno okazać się idealnym rozwiązaniem. Ponadto każdy z absolwentów, czujący się na siłach do udźwignięcia ciężaru odpowiedzialności za własną działalność gospodarczą, będzie mógł otworzyć firmę – studia ekonomiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Zarządzanie dają odpowiednie ku temu kwalifikacje.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Karolina, studentka ostatniego roku Zarządzania w Trójmieście, mówi:

„Dzisiaj, chcąc pełnić istotne funkcje w biznesie, musisz być mistrzem zarządzania. Wszystko powinno mieć swój plan, harmonogram, zakres działania; bez tego, po prostu, ani rusz. Wiążę swoją przyszłość z szeroko pojętym biznesem, a żeby nie być przeciętnym szaraczkiem, tylko prawdziwym liderem, studiuję Zarządzanie. A studiuję w Trójmieście.”  

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Komentarze (0)