Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

18.06.2021

Psychologia społeczna

Pedagogika to jeden z tych kierunków studiów, który od lat cieszy się niegasnącą popularnością. Jakie zatem przedmioty czekają na tych, którzy go wybiorą? Jeśli nie chcesz uniknąć rozczarowań, przeanalizuj odpowiednio wcześnie, co znajduje się w siatce kształcenia tego kierunku. Dzięki temu nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem.

Jeden z przedmiotów z nauk pokrewnych, który znalazł się w siatce, to psychologia społeczna. Wykład prezentuje węzłowe problemy współczesnej psychologii społecznej: najnowsze osiągnięcia, postępy stosowania metod eksperymentalnych, zastosowanie praktyczne nowych odkryć.

Celem zajęć jest poznanie psychologii społecznej, jako nauki (przedmiotu, metod badawczych, języka), poznanie zjawisk, procesów i mechanizmów regulacji zachowania społecznego, wzbudzenie (pogłębienie) zainteresowania psychologią. Każdy student ponadto opanowuje system pojęć psychologii społecznej, potrafi identyfikować i interpretować zachowania człowieka w sytuacjach społecznych, wykorzystuje wiedzę w swojej pracy zawodowej.

idź do KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)