Budownictwo - Katowice i woj. śląskie

Budownictwo - Katowice i woj. śląskie

Budownictwo - Katowice i woj. śląskie

Studia w Katowicach i Gliwicach

Budownictwo

Odkryj kierunek budownictwo w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Budownictwo studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Budownictwo to dziedzina, która zaprząta umysły ludzi od najdawniejszych czasów. Musieli oni stworzyć dla siebie domy ugruntować osady i drogi, wykreować miejsca pochówku, chociażby piramidy. Wznoszenie budowli i konstrukcji to bardzo odpowiedzialna praca dla ludzi, którzy oczywiście są zaznajomieni z naukami ścisłymi, ale także mają bogatą wyobraźnię. Inżynierowie, którzy ukończyli budownictwo, nie zajmują się jedynie wznoszeniem nowych budynków, ale także szeroko rozumianą przebudową, odbudową, modernizacją czy konserwacją budynków już istniejących. Niewykluczone, że przyjdzie Ci zajmować się produkcją materiałów budowlanych.

W dziedzinie budownictwa niedoskonałej rozwijać się można na uczelniach technicznych. Nie wystarczy ścisły umysł. Musisz być otwarty na nowinki techniczne, a także być osobą twórczą z predyspozycjami do projektowania. Posiadasz te cechy? Ten kierunek jest idealny dla Ciebie!

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek budownictwo w Katowicach i Gliwicach to kierunek zawsze na czasie, nieustannie znajdujący się w rankingu najbardziej przyszłościowych i prestiżowych kierunków ostatnich lat. Świat zawsze coś buduje, odnawia, rekonstruuje czy nadzoruje. Specjaliści w tej dziedzinie są więc niezbędni. W Katowicach budownictwo oferuje oczywiście Politechnika Śląska, jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, jak również Wyższa Szkoła Techniczna. Każda z uczelni nastawiona jest na wykreowanie najlepszych specjalistów, którzy swoimi pomysłami będą zachwycać nie tylko Polskę, ale i cały glob.

Program kształcenia oferuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim techniczną. W zależności od uczelni poszczególne przedmioty mogą się nieco różnić, jednak zachowane są niezbędne podstawy programowe. Przyszli studenci spotkają się nie tylko z matematyką czy fizyką, które są niezbędne i stanowią podłoże w naukach technicznych, ale również z geodezją, mechaniką budowli, materiałami budowlanymi, grafiką komputerową czy rysunkiem technicznym.

 

Praca po studiach

Budowniczy to bardzo szerokie określenie na absolwenta kierunku, jakim jest budownictwo. Przyszli abiturienci z powodzeniem znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju firmach budowlanych, laboratoriach przemysłowych, biurach analiz i badań, przemysłach produkujących materiały budowlane, a nawet jednostkach administracji państwowej związanej z budownictwem i architekturą.

Abiturienci z powodzeniem mogą cieszyć się stabilnym zatrudnieniem w wielu sektorach prywatnych i publicznych w Polsce i na świecie. Niezbędna wiedza teoretyczna i praktyczna oraz wyspecjalizowanie w konkretnej dziedzinie pomagają sprecyzować to, w czym dany student czuje się najlepiej. Dodatkowe umiejętności techniczno-manualne zapewniają mocną pozycję na rynku pracy i nieustanne zainteresowanie wśród przyszłych pracodawców. Budownictwo jest jedną z najbardziej obiecujących opcji XXI wieku, dlatego już dziś rozważ, czy i Ty nie chciałbyś pójść w tym kierunku.

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE BUDOWNICTWO JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studia w Katowicach i woj. śląskim na Politechnice i w szkołach technicznych wiążą się z nauką przedmiotów ścisłych, które są niezbędne, by zrozumieć materiał prezentowany podczas całego toku kształcenia. Z tego powodu najważniejsze przedmioty, które brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji, to matematyka, fizyka, informatyka, chemia, język obcy. Przedmioty te warto zdać na poziomie rozszerzonym, by zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek. Z pewnością ważne są także umiejętności manualne. Na kierunku budownictwo bardzo istotne są zajęcia z rysunku technicznego czy grafiki komputerowej.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 15.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 15.10.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku BUDOWNICTWO (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
3900 zł
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach stacjonarne:
4000 zł
niestacjonarne:
3600 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

W obecnych czasach uczelnie w Katowicach i Gliwicach starają się iść przyszłym kandydatom na rękę, dlatego poszczególne kierunki studiów oferują zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie (zaocznie). Jest to udogodnienie, które sprawia, że przyszli studenci mogą połączyć życie prywatne z zawodowym czy studiami. Podobnie jest na kierunku budownictwo, gdzie naukę można realizować zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym.

 

Program studiów i przedmioty

Programy studiów na każdej z uczelni mogą się różnić, jednak siatka przedmiotowa zawsze zawiera podstawowe przedmioty, które są niezbędne do zdobycia wiedzy, zapewniającej miano specjalisty w danej dziedzinie. Na kierunku budownictwo przyszły kandydat spotka się z matematyką czy fizyką, które stanowią fundamentalną wiedzę, ale także z takimi przedmiotami jak na przykład:

 • geometria wykreślna i rysunek techniczny,
 • materiały budowlane,
 • technologia i organizacja budowy,
 • wycena i kosztorysowanie robót budowlanych,
 • mechanika teoretyczna.

 

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie przedmioty są obligatoryjne. Wybór wielu z nich zależy od specjalności, którą obierze student lub zainteresowań, które pomogą w wyborze przedmiotów fakultatywnych, mających na celu dokształcenie kandydata w wybranym przez niego zakresie.

Studia inżynierskie oferują także wiele ciekawych specjalności: 

 • budowlano-architektoniczna,
 • budownictwo drogowe,
 • inżynieria procesów budowlanych,
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie.

 

Specjalizacje mogą się nieco różnić w zależności od oferty danej uczelni. Niektóre z nich mogą odbywać się w języku angielskim.

Absolwenci kierunku budownictwo powinni zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną i techniczną, która przysłuży się im w pracy nie tylko w zakresie kierowania pracami budowlanymi, ale także w dziedzinie projektowania czy podczas działalności techniczno-badawczej. W zależności od specjalizacji przyszli abiturienci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu budowy, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych oraz z produkcji materiałów i elementów budowlanych. Absolwent będzie potrafił analizować i projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane, posiądzie także niezbędne umiejętności z zakresu technologii i organizacji budownictwa, a także kierowania zespołem i firmą budowlaną.

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studia inżynierskie w Katowicach na kierunku budownictwo można realizować na pierwszym, drugim, a nawet trzecim stopniu. Stopień pierwszy kończy się tytułem inżyniera i trwa cztery lata. Stopień drugi zapewnia tytuł magistra. Stopień trzeci natomiast to studia doktoranckie dla osób, które pragną rozwijać swoją karierę naukową.

Kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak budownictwo podzielono na etapy, by ułatwić przyszłym studentom dostęp do niezbędnej wiedzy i umiejętności, które wpłyną na mocną pozycję na rynku pracy. Na pierwszym stopniu przyszli absolwenci poznają poszczególne rodzaje materiałów ze szczegółami odnoszącymi się do ich wytrzymałości i sposobów wykorzystania. Zapoznają się także z technologiami wykorzystywanymi w budownictwie, nieustannie obcując przy tym z matematyką i fizyką.

Stopień drugi ma uzupełnić wiedzę teoretyczno-praktyczną, ale przede wszystkim wykształcić osobowość twórczą i zawodową, jeszcze doskonalej precyzując specjalności przyszłego abiturienta.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Nim zdecydujesz się na to, że kierunek budownictwo w Katowicach i Gliwicach jest czymś właśnie dla Ciebie, odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy jesteś osobą kreatywną?
 • Czy masz ścisły, a zarazem otwarty umysł, który chłonie technologiczne nowości?
 • Czy masz zapędy kreatorskie?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie!

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Budownictwo uchodzi za kierunek renomowany i niezwykle przyszłościowy zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Z tego powodu rywalizacja między kandydatami jest zacięta, a przedmioty maturalne, by zwiększyć swoje szanse, najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę należy wziąć zwłaszcza matematykę i fizykę, które są niezbędne w procesie kształcenia na politechnice. Rozważyć warto także na przykład informatykę czy język obcy.

Kandydaci na studia inżynierskie powinni zastanowić się także nad udziałem w olimpiadach czy konkursach. Nie jest to obligatoryjne, jednak laureaci i finaliści zawsze cieszą się dodatkowymi przywilejami, a ich szanse są zwiększone. Pod uwagę warto wziąć na przykład:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Fizyczną,
 • Olimpiadę Informatyczną.

 

Po elektronicznej rejestracji kandydatów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji wymagane dokumenty, jeśli tylko znajdziesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek. Niezbędne dokumenty musisz dostarczyć we wskazanym terminie! Najczęściej należy złożyć podanie, aktualną fotografię, kopię lub oryginał świadectwa maturalnego, dokumenty potwierdzające, że jesteś laureatem lub finalistą konkursu czy olimpiady, jeśli brałeś w niej udział. Pamiętaj także o oświadczeniu i dowodzie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. W zależności od uczelni postępowania rekrutacyjne mogą się nieco różnić. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Politechniki Śląskiej czy Wyższej Szkoły Technicznej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Jaka praca po kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Budownictwo jest jednym z najbardziej elitarnych i rozwijających kierunków ostatnich lat, a absolwenci tego typu studiów cieszą się stabilnym zatrudnieniem. Najlepsze kadry wykładowcze przygotowują młodych ludzi do nadzorowania i wykonywania różnego typu obiektów budowlanych, do projektowania obiektów użytku publicznego, przemysłowego, komunikacyjnego, a nawet do organizowania produkcji elementów budowlanych.

Przyszli absolwenci zajmują się nie tylko budownictwem mieszkaniowym czy na przykład drogowym, ale także nieruchomościami, renowacją i modernizacją, a także zarządzaniem inwestycjami. Niezbędne uprawnienia i kreatywne myślenie oraz podstawowa wiedza teoretyczno-praktyczna zapewniają pracę w firmach budowlanych, biurach projektowych, laboratoriach przemysłowych, biurach analiz i badań, jedenastkach administracji państwowej związanych z budownictwem i architekturą. Wielu abiturientów pracuje także w przemyśle materiałów budowlanych lub nadzoruje budowy.

Absolwenci zajmują się nie tylko projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa. Niejednokrotnie zostają kierownikami zespołów czy firm budowlanych. Zajmują się także wytwarzaniem, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, a także wykorzystywaniem technik komputerowych i nowoczesnych technologii w zakresie budownictwa.

Kierunek budownictwo w Katowicach i Gliwicach zapewnia absolwentom wysokie kwalifikacje zawodowe i ugruntowaną pozycję na rynku pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Budownictwo to jeden z najbardziej elitarnych kierunków, który zapewnia stabilne zatrudnienie. Nie wystarczy mieć jedynie doskonałych umiejętności technicznych i ścisłego umysłu. Ważne są również zdolności twórcze i predyspozycje projektowe.

Mateusz, student pierwszego roku studiów magisterskich, mówi rzeczowo:

Nastawiłem się na karierę. Świadomie zdecydowałem o tym, że chcę projektować i nadzorować budowanie świata. Jest ciężko, ale na sukces trzeba pracować. Teraz doskonalę umiejętności i uzupełniam wiedzę ze studiów inżynierskich. Polecam!

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)