Administracja - Katowice i Gliwice

Administracja - Katowice i Gliwice

Administracja - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach i Gliwicach

na kierunku Administracja

Odkryj kierunek administracja w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?
Administracja obok prawa stanowi drugi najbardziej popularny kierunek prawniczy w Katowicach. Urzędnik to w końcu jedno z najbardziej popularnych i wciąż szanowanych stanowisk. Ważne jest to, że kierunek administracja jest niejako kierunkiem uniwersalnym i zapewnia zatrudnienie nie tylko w sektorze prywatnym, ale i publicznym.
Studia prawnicze w zakresie administracji to tak naprawdę zarządzanie sprawami własnymi lub cudzymi. Sprowadza się to do tego, że osoba, która zastanawia się nad wyborem tego kierunku, musi mieć doskonałe umiejętności organizatorskie i posiadać umiejętność szybkiego reagowania w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zarządzaniem państwa lub usługami, które to państwo oferuje.
 
Program studiów i gdzie studiować
Uczelnie w Katowicach zapewniają wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków, które mogliby studiować przyszli kandydaci. Studia administracyjne można odbywać zarówno na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jak i w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego.
Programy kształcenia poszczególnych uczelni mogą się nieco różnić. Wśród najważniejszych przedmiotów odnaleźć można na przykład: prawo administracyjne, prawo międzynarodowe, ekonomię, podstawy zarządzania, zamówienia publiczne i inne. Wiele przedmiotów jest zbieżnych z siatką zajęć prawa. To podkreśla, w jakim stopniu te dwa kierunki mogą się uzupełniać.
 
Praca po studiach
Administracja to kierunek uniwersalny, zapewniający pracę na różnych stanowiskach. Absolwenci mogą być pracownikami administracyjnymi w zakresie kierowania ludźmi, jak również na poziomie wykonawczym. Zatrudnienia mogą spodziewać się zarówno w administracji samorządowej, państwowej, jak i instytucjach publicznych o różnym charakterze.
Najpopularniejsze stanowiska, które pełnią abiturienci kierunku administracja w Katowicach to: Kierownik ds. administracyjnych, Inspektor Administracji Publicznej, Rzecznik Patentowy, Specjalista ds. Administracji, Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Możliwości jest bardzo wiele, a dzięki praktykom zawodowym studenci już na poszczególnych etapach kształcenia rozpoznają, gdzie czują się najlepiej — w urzędach czy instytucjach, a może jeszcze w innych organach władzy.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Katowicach?

Wymagania rekrutacyjne są podobne do wymagań odnoszących się do niemal wszystkich kierunków humanistycznych. W przypadku studiów prawno ekonomicznych w Katowicach na maturze najlepiej zdawać: historię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy, geografię, język polski. Do zdawania tych przedmiotów warto przygotować się na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najlepszy wynik w punktacji. Kandydatów na jedno miejsce zawsze jest bardzo wielu, dlatego nie spoczywaj na laurach, póki oficjalnie nie znajdziesz się na liście przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Katowicach?

Studia w Katowicach w większości przypadków można odbywać zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Podobnie jest oczywiście z kierunkiem administracja, gdzie studenci mogą wybrać tryb nauki — dzienny lub zaoczny. Zastanów się, która opcja wydaje Ci się bardziej satysfakcjonująca.
W zależności od trybu studiowania i wyboru uczelni, plany zajęć i programy kształcenia mogą się nieco różnić. Wśród najważniejszych przedmiotów odnaleźć można na przykład:
 • prawo pracy,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • ekonomia,
 • podstawy socjologii,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie egzekucyjne.
 
Program studiów i przedmioty
Siatki studiów przewidują szereg przedmiotów ogólnych, jak i kierunkowych, co oznacza, że nie wszystkie przedmioty są obligatoryjne, wiele z nich zależy od specjalności, którą wybiorą studenci. W ofercie specjalizacji znaleźć można m.in.:
 • administrację ogólną,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • kadry i płace,
 • ochronę danych osobowych.
Utworzenie specjalizacji zależy od liczby chętnych, co oznacza, że w poszczególnych latach oferta może się nieco różnić. Warto śledzić ją na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach.
Kierunek administracja w Katowicach pragnie wykształcić ekspertów w dziedzinie prawa, ekonomii i zarządzania, niezależnie od specjalności, którą wybierze dany student. Zdobyta wiedza teoretyczna i niezbędne umiejętności praktyczne mają pozwolić absolwentom na aktywne uczestniczenie w tworzeniu i racjonalizowaniu procesów organizacyjnych w różnych organizacjach i instytucjach krajowych i międzynarodowych.
Studia ekonomiczne pozwalają na wykształcenie niezbędnych umiejętności związanych z organizacją i zarządzaniem. Doskonała znajomość, chociażby prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego czy prawa pracy jest niezwykle ceniona w różnych sektorach administracji rządowej i samorządowej. Elementy socjologii, etyki, organizacji i zarządzania przygotowują do pracy w społeczeństwie. Praktyki zawodowe pozwalają na odnalezienie się na różnych stanowiskach w urzędach i instytucjach.
 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA KATOWICE STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA KATOWICE STUDIA ZAOCZNE

 

administracja studia Katowice śląskie
 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Katowicach?

W przeciwieństwie do studiów jednolitych, którymi jest kierunek prawo, studia administracyjne podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim, który umożliwia zdobycie dyplomu licencjata administracji. Stopień drugi zapewnia dyplom magistra administracji i trwa cztery semestry.
Podział na cykle kształcenia ma na celu ustalenie rozsądnego planu dawkowania wiedzy, co sprowadza się do tego, że stopień drugi ma na celu rozwinięcie wiedzy zdobytej na stopniu pierwszym, który zapewnia zdobycie wiedzy ściśle zawodowej. Już pierwszy stopień studiów licencjackich gwarantuje studentom możliwość rozpoczęcia pracy w sektorze administracji publicznej lub prywatnej. Stopień drugi dookreśla zdobyte umiejętności i pozwala na wykonywanie zawodu na poziomie zarówno wykonawczym, jak i kierowania zespołami ludzi.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Katowicach?

Nim zdecydujesz się na kierunek administracja w Katowicach, odpowiedz sobie na kilka pytań:
 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych, takich jak historia i wiedza o społeczeństwie, nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy w polu Twoich zainteresowań znajduje się administracja, polityka i prawo?
 • Czy masz zdolności organizatorskie i zarządcze?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia administracyjne mogą być dla Ciebie idealne. Pamiętaj jednak, że jest to kierunek, który nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród licealistów zwłaszcza profilów humanistycznych, dlatego na jedno miejsce zawsze jest wielu kandydatów. Z tego powodu przygotuj się jak najlepiej do egzaminu dojrzałości. Wśród przedmiotów maturalnych uwzględnij zwłaszcza historię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy, geografię, język polski, a nawet matematykę. Przedmioty te warto zdawać na poziomie rozszerzonym, by maksymalnie zwiększyć swoje szanse.
Pod uwagę warto wziąć także udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się przywilejami, które gwarantują mocną pozycję na liście kandydatów danego kierunku studiów w Katowicach i Gliwicach. Rozważ udział w takich olimpiadach jak na przykład:
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada z języka obcego,
 • Olimpiada z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.
Po internetowej rejestracji kandydatów i uzupełnieniu danych osobowych oraz wyników maturalnych pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, gdy tylko znajdziesz się na liście osób zakwalifikowanych. Wśród najpotrzebniejszych dokumentów znaleźć się powinny najczęściej podpisane podanie i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, dowód osobisty do wglądu, a także zaświadczenia o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Proces rekrutacyjny przebiega podobnie na każdej uczelni czy kierunku, jednak warto śledzić postępowania rekrutacyjne także na stronach poszczególnych szkół i uniwersytetów.

 

 
administracja studia Katowice śląskie
 

Jaka praca po kierunku administracja w Katowicach?

Studia ekonomiczne w Katowicach na kierunku administracja zapewnią wszechstronne wykształcenie z dziedzin prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Sprawia to, że absolwent studiów administracyjnych może spodziewać się zatrudnienia w różnych sektorach publicznych i prywatnych.
Abiturienci są przygotowywani do podjęcia pracy jako pracownicy administracji na poziomie wykonawczym, ale także do kierowania małymi zespołami. Stanowiska, które obejmują dotyczą administracji samorządowej, państwowej, a także różnych instytucji publicznych. Wielu studentów znajduje zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych w przedsiębiorstwach, a także zajmują się działalnością gospodarczą gmin, zwłaszcza gospodarką nieruchomości.
Absolwenci pełnią także funkcje kierownicze w służbie cywilnej, administracji rządowej, strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych i międzynarodowych.
Poszczególne specjalności pozwalają na podjęcie pracy w takich dziedzinach jak: kadry i płace, ochrona danych osobowych, administracja publiczna, obsługa kancelarii prawno-finansowych. Abiturienci pełnią różne stanowiska od Inspektora Pracy, Inspektora Ochrony Danych Osobowych po Specjalistę ds. Administracji. Mogą także zająć się karierą polityczną.
Wiedza, która umożliwia samodzielne rozwiązywanie problemów, kierowanie zespołami pracowniczymi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu zasad prawnych i etycznych, a także inicjatywy twórcze, które pozwalają na opracowywanie i wdrażanie programów jest niezwykle cenna dla przyszłych pracodawców, dlatego absolwenci administracji cieszą się stabilnym zatrudnieniem w różnych urzędach, instytucjach czy organizacjach.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Katowicach?

Nawet jeśli wydaje się, że urzędników jest już wystarczająco, kierunki studiów w Katowicach takie jak administracja cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na to, że pozwalają na pracę w różnych sektorach życia.
 
Monika, studentka pierwszego roku studiów magisterskich, mówi:
Czasem czuję się tak, jakbym studiowała prawo. Zajęć i wykładów z różnych rodzajów prawa jest naprawdę dużo. Ma to jednak sens. Jest ciekawie, dlatego zdecydowałam się na kontynuowanie tego kierunku na studiach magisterskich.

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W KATOWICACH I GLIWICACH

Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)