Kierunek Lekarski - Katowice i Gliwice

Kierunek Lekarski - Katowice i Gliwice

Kierunek Lekarski - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach

na Kierunku Lekarskim 

Odkryj Kierunek Lekarski w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek Lekarski studia Katowice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Oglądając przygody ekscentrycznego dr House’a, pewnie niejednokrotnie zastanawiałeś się nad tym, jak to jest leczyć ludzi. Czasami wyobrażałeś sobie siebie na sali operacyjnej i już wiedziałeś, że dziś to Ty uratujesz komuś życie. Studia medyczne na kierunku lekarskim kształcą przyszłych lekarzy i nie ulega wątpliwości, że jest to jeden z kierunków najbardziej prestiżowych, ale także najtrudniejszych. Życia ludzkiego przecież nie można oceniać w skali przedmiotów maturalnych, a jednak jakoś trzeba dokonać selekcji. Dostać się mogą tylko najlepsi.

Jeśli Twoim marzeniem od zawsze było pomaganie ludziom, to kierunek idealny dla Ciebie. Wiążą się z nim nieprzespane noce, frustracja i ogrom wiedzy, która może początkowo przytłaczać. Według zaleceń rekrutacyjnych kandydat powinien być odporny na stres, musi także podejmować szybkie, ale poprawne decyzje w ekstremalnych warunkach. Spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia to także niezwykle istotne zdolności. Jest to kierunek dla najodważniejszych, ponieważ po wszystkim to Ty będziesz odpowiadał za życia nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunku lekarskiego nie mogło zabraknąć także w Katowicach. Specjaliści różnych dziedzin kształcą się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym lub w na Wydziale Medycznym w Wyższej Szkole Technicznej. Uczelnie te, jak i kierunki, które mają w swojej ofercie, cieszą się dużym zainteresowaniem, a nawet uchodzą za renomowane. Kierunek lekarski kształci absolwentów, którzy w skali polskiej i światwej uchodzą za szanowanych i kompetentnych specjalistów.

Program kształcenia opiera się na sześcioletniej edukacji. W tym czasie uczelnie stawiają sobie cel wykształcenia niezbędnych umiejętności u przyszłych absolwentów, które pozwolą im na udzielanie jak najlepszej pomocy przyszłym pacjentom. Program studiów przewiduje nauki z zakresu anatomii, biologii molekularnej, zdrowia publicznego, pierwszej pomocy medycznej, biofizyki, urologii, radiologii, genetyki i wielu innych. Prócz przedmiotów obligatoryjnych, student ma możliwość wyboru różnych fakultetów.

 

Praca po studiach

Uczelnie w Katowicach, ale i w innych miastach mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach lekarskich, którzy będą w stanie pomagać przyszłym pacjentom. Zarówno dla Śląskiego Uniwersytety Medycznego, jak i Wyższej Szkoły Technicznej priorytetem jest, by przyszli absolwenci znaleźli jak najlepsze zatrudnienie w szpitalach i poradniach nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Przyszli abiturienci znajdują pracę m.in. w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a przede wszystkim w klinikach specjalistycznych i szpitalach.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Katowicach?

     Kierunek lekarski w Katowicach jest kierunkiem niezwykle prestiżowym, ale także bardzo trudnym, obfitującym w naukę i nastawionym na nieustanne dokształcanie się. Uczelnie na Śląsku przyjmują tylko najlepszych, a progi punktowe są bardzo wysokie. Wybrane przedmioty maturalne należy zdać na poziomie rozszerzonym, a prócz biologii, którą trzeba zdawać obowiązkowo, pod uwagę warto wziąć także: chemię, matematykę i fizykę, ponieważ bez podstaw z tych przedmiotów nauka na kierunku lekarskim będzie bardzo trudna. Warto także rozważyć udział w olimpiadach kierunkowych, które pozwolą zwiększyć szance kandydata na dostanie się na studia lekarskie, a także uzupełnią wiedzę, która może okazać się niezbędna podczas procesu kształcenia.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Katowicach?

     Kierunki studiów w Katowicach można studiować zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie. Można wziąć także pod uwagę podyplomowe kształcenie specjalizacyjne. Prócz szeregu przedmiotów teoretycznych, na których wiedzę zdobywa się w ramach wykładów i ćwiczeń, ważna jest także praktyka. Po każdym roku studiów studenci odbywają czterotygodniową praktykę wakacyjną w szpitalach lub innych placówkach medycznych, np. poradniach specjalistycznych.

     Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje kierunek lekarski z językiem wykładowym polskim lub angielskim.

      

     Program studiów i przedmioty

     Program kształcenia przewiduje szereg najważniejszych przedmiotów takich jak na przykład:

     • anatomia,
     • biologia molekularna,
     • pierwsza pomoc medyczna,
     • biofizyka,
     • urologia,
     • radiologia,
     • genetyka,
     • psychologia lekarska,
     • etyka lekarska,
     • zdrowie publiczne.

      

     Specjalności lekarskie przewidziane są w zakresie:

     • chorób wewnętrznych,
     • pediatrii,
     • chirurgii,
     • ginekologii i położnictwa,
     • psychiatrii,
     • medycyny ratunkowej,
     • medycyny rodzinnej,
     • wybranej specjalności klinicznej.

     Dzięki rozbudowanej ścieżce programowej absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu opisu i interpretacji budowy człowieka, biologii medycznej, budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, fizjologii, genetyki klinicznej i tym podobne. Absolwent zapozna się także z etycznymi, społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami, które odnoszą się do pracy w środowisku lekarskim.

     Student w procesie kształcenia poznaje objawy i przebieg chorób, zna sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zależności od konkretnych stanów chorobowych. Co najważniejsze potrafi rozpoznać stany zagrażające życiu i natychmiastowo podjąć działania, które mają zapobiec skutkom ubocznym. Studenci podczas swojego stażu uczą się także tego, jak przeprowadzić wywiad z pacjentem i jego rodziną. Dzięki temu przyszły abiturient kształci także umiejętności interpersonalne, które pomagają w porozumieniu z pacjentami czy personelem. Kandydat na studia medyczne w Katowicach powinien odznaczać się odpornością na stres, powinien także posiadać umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kierunek lekarski pozwoli na rozwinięcie tego typu kompetencji.

      
     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     KIERUNEK LEKARSKI KATOWICE STUDIA STACJONARNE

     KIERUNEK LEKARSKI KATOWICE STUDIA NIESTACJONARNE

      

     kierunek lekarski studia Katowice śląskie

      

     Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Katowicach?

     Absolwent po sześcioletnich jednolitych studiach magisterskich (dwanaście semestrów) otrzymuje tytuł lekarza i jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.

     Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje także unikatowy kierunek jakim jest neurobiologia. Są to studia drugiego stopnia, kończące się po czterech semestrach tytułem magistra.

     Studia magisterskie na kierunku lekarskim trwają dłużej niż studia magisterskie na innych kierunkach. Jest to jednak uzsadanione rozbudowanym programem kształcenia, który został doskonale przemyślany przez najlepszych specjalistów i jest uzależniony od długości trwania kształcenia, które wsparte jest coroczną praktyką.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia jednolite magisterskie na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA KATOWICE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

      

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Katowicach?

     Na samym początku, nim zdecydujesz się na studia w Katowicach odpowiedz sobie na kilka pytań:

     • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
     • Czy czujesz się komfortowo obcując z ciałem człowieka, chorobami, ranami, niejednokrotnie ze śmiercią?
     • Czy jesteś odporny na stres i potrafisz działać pod presją czasu w ekstremalnych warunkach?
     • Czy Twoje zdolności interpersonalne są dobrze rozwinięte?
     • Czy Twoim życiowym celem jest niesienie pomocy innym ludziom?

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Jeśli odpowiadasz twierdząco na te pytania, ten kierunek może być spełnieniem marzeń. Jednak cieszy się on tak dużym zainteresowaniem i renomą, że wymogi rekrutacyjne także są niezwykle wysokie i rozbudowane. Przedmioty, które należy zdać na maturze z jak najlepszym wynikiem w stopniu rozszerzonym to obowiązkowo biologia i jeden przedmiot wybrany przez kandydata: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka.

     Szanse kandydata wzrosną, jeśli będzie on laureatem lub finalistą olimpiady w stopniu centralnym. Pod uwagę warto wziąć:

     • Olimpiadę Biologiczną,
     • Olimpiadę Chemiczną,
     • Olimpiadę Matematyczną,
     • Olimpiadę Fizyczną.

      

     W przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

     Postępowanie rekrutacyjne warto śledzić na stronach uczelni. Na początku kandydat powinien zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, gdzie uzupełni swoje dane osobowe i wyniki maturalne. Następnie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej. Gdy znajdziesz się już na liście przyjętych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji. Z reguły będą to podanie i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, dowód osobisty do wglądu. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni. W zależności od kierunku wymogi rekrutacyjne mogą się różnić.

     zasady rekrutacji na studia

      

     kierunek lekarski studia Katowice śląsk

      

     Jaka praca po kierunku lekarskim w Katowicach?

     Po ukończeniu studiów absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, który kończy się Lekarskim Egzaminem Końcowym. Może również specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych. Przyszły abiturient będzie mógł także podjąć pracę w zakładach naukowo-dydaktycznych czy po prostu w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej. Niektórzy z absolwentów swoją karierę ukierunkowują na zarządzanie ochroną zdrowia, gdzie pełnią ważne funkcje.

     Medyczne kierunki studiów w Katowicach ukierunkowują przyszłych specjalistów na pracę w sektorze zdrowia, pracę laboratoryjną czy naukową. Absolwenci mają okazję pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ich celem jest ratowanie życia i zdrowia, a wiedza z etyki zawodowej pomaga im dokonywać najlepszych wyborów.

     Warto zaznaczyć, że przyszli abiturienci to nie tylko lekarze, ale i położni czy położne, pielęgniarze czy pielęgniarki. Wielu studentów skupia się na psychiatrii, a tym samym znajduje zatrudnienie nie tylko w szpitalach, szpitalach psychiatrycznych, ale i na przykład w zakładach karnych, gdzie pracują z więźniami, dla których pomoc psychologa jest niewystarczająca.

     Ważnymi funkcjami są także stanowiska, na których absolwenci realizują swoje zainteresowania i pokazują umiejętności podczas analiz medycznych, gdzie podczas badań laboratoryjnych pomagają usprawnić sektor zdrowia publicznego i przyczyniają się do nowych innowacyjnych rozwiązań mających pomóc w ratowaniu życia i zdrowia.

     Zawód lekarza wciąż uchodzi za jeden z najbardziej szanowanych i elitarnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wbrew pozorom specjalistów wciąż brakuje, dlatego po ukończeniu kierunku lekarskiego można liczyć na stabilne zatrudnienie w wielu placówkach i instytucjach. To doskonały początek Twojej kariery zawodowej!

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Katowicach?

     Kierunek lekarski w Katowicach jest kierunkiem niezwykle prestiżowym i wiele osób marzy o tym, by go studiować. Jest to doskonały pomysł na stworzenie życiowej kariery, zwłaszcza, jeśli czuje się powołanie do niesienia pomocy innym ludziom. Środowisko lekarskie może uchodzić za specyficzne, ale jest to grono niezwykle poważanych ekspertów.

      

     Adam, student trzeciego roku, wyznał:

     Moim marzeniem jest bycie lekarzem. Poświęciłem dużo czasu na naukę biologii i chemii, by dostać się na ten kierunek. Nie żałuję. Robię to, co naprawdę chcę - już teraz pomagam ludziom dzięki praktykom i innym przedsięwzięciom. Jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany, chcesz się uczyć i nie mdlejesz na widok krwi… Spróbuj! Dzięki nam ten świat może być lepszy.

     KIERUNKI MEDYCZNE W KATOWICACH I GLIWICACH

     Rozwiń

     19 Uczelni w Katowicach i okolicach

     W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)