Prawo zatrudnienia - kadry i płace - Łódź

Prawo zatrudnienia - kadry i płace - Łódź

Prawo zatrudnienia - kadry i płace - Łódź

Studia w Łodzi

prawo zatrudnienia  kadry i płace

Odkryj kierunek prawo zatrudnienia – kadry i płace w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Prawo zatrudnienia  kadry i płace studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo zatrudnienia - kadry i płace w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo zatrudnienia - kadry i płace w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Prawo zatrudnienia - kadry i płace Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi prawo zatrudnienia - kadry i płace możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji UŁ).
 

Opis kierunku

Praca w działach kadr często wymaga specjalistów w dziedzinie prawa. Studia gwarantują zdobycie wiedzy na temat nie tylko prawnych, ale i finansowych aspektów zatrudnienia. Absolwenci nie powinni mieć problemów ze wskazaniem obowiązujących przepisów w zakresie prawa: pracy, ubezpieczeń społecznych, czy podatkowego. Dzięki tej wiedzy, z łatwością powinno przychodzić im naliczanie wynagrodzeń, czy rozliczanie z urzędami skarbowymi.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Wszechstronna wiedza w dziedzinie prawa pracy pozwala na zatrudnienie w administracji publicznej (na szczeblach samorządowych lub rządowych) oraz w prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach. Absolwenci mogą też podjąć pracę w organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych.

czytaj dalej wszystko o Prawo zatrudnienia - kadry i płace - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Prawo zatrudnienia - kadry i płace stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo zatrudnienia  kadry i płace?

Jeśli chcesz studiować prawo zatrudnienia – kadry i płace, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi. Ponieważ zainteresowanych jest wielu, warto postarać się o wysoką pozycję w rankingu przyjętych.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia zaoczne najważniejsze jest złożenie dokumentów we wskazanym terminie. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych uwzględnia się ocenę z całości studiów, która jest potwierdzona wpisem na dyplomie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo zatrudnienia - kadry i płace w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE W ŁODZI?

Kierunek prawo zatrudnienia – kadry i płace w Łodzi jest idealną propozycją kształcenia dla osób, które posiadają wiedzę w zakresie dziedzin prawnych i finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do zatrudniania pracowników, a jednocześnie chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe odnoszące się do kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej.

Kompleksowo opracowana propozycja kształcenia umożliwi Ci zdobycie potrzebnych wiadomości i umiejętności, które obejmują indywidualne i zbiorowe prawo pracy, prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych, również w ramach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń bądź rozliczania świadczeń pracowniczych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia kadry i płace możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia niestacjonarne

 

Studia w Łodzi na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie i najważniejsze umiejętności, potrzebne w trakcie wykonywanego zawodu.

Zapoznasz się z postępowaniem administracyjnym w sprawach kadrowo-płacowych, poznasz prawne podstawy zatrudnienia pracowniczego, a także zgłębisz system ubezpieczeń społecznych oraz systemy płacowe.

Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które obejmują zbiorowe prawo pracy, prawo ochrony danych osobowych, prawo antydyskryminacyjne w zatrudnieniu, procesowe prawo pracy. Dowiesz się także, czym jest odpowiedzialność pracownicza oraz w jaki sposób działają informatyczne systemy kadrowe i płacowe.

Nauczysz się tworzyć, uzupełniać i przechowywać dokumentację i ewidencję kadrową, zarządzać personelem, obsługiwać informatyczne programy kadrowo-płacowe, pełnić różnego typu obowiązki wiążące się z zatrudnianiem pracowników.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA –KADRY I PŁACE W ŁODZI?

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia – kadry i płace trwają 2 lata (studia II stopnia).

Prawo zatrudnienia - kadry i płace w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE W ŁODZI?

Studia prawnicze w zakresie kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace w Łodzi przygotowują absolwentów do podejmowania pracy w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych w sektorze publicznym i prywatnym.

Do niektórych z ich obowiązków zaliczyć możemy zarządzanie personelem, prowadzenie dokumentacji i ewidencji kadrowej, podejmowanie czynności negocjacyjnych i mediacyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace:

  • działy kadr i płac
  • działy HR
  • dział prawny
  • międzynarodowe firmy i korporacje

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach różnego szczebla w charakterze specjalistów ds. polityki kadrowej, specjalistów ds. kadr i płac, specjalistów ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami, specjalistów ds. personalnych. Zajmują się naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem świadczeń pracowniczych, rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo zatrudnienia - kadry i płace w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo zatrudnienia - kadry i płace Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo zatrudnienia - kadry i płace Łódź studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia