Agrobiznes - Lublin

Agrobiznes - Lublin

Agrobiznes - Lublin

Studia w Lublinie

agrobiznes

Odkryj kierunek agrobiznes w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Agrobiznes studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku agrobiznes to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Agrobiznes - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek agrobiznes

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Agrobiznes stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek agrobiznes w Lublinie?

Bez wątpienia każdy przyszły kandydat na studia wyższe powinien zdobyć odpowiednie rozeznanie w tak kluczowych kwestiach, jaką jest proces rekrutacji. Jeżeli chcesz się dostać na inżynierskie studia pierwszego stopnia, zadbaj o wysokie wyniki maturalne, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Jeśli natomiast pierwszy etap kształcenia masz już za sobą, dlatego myślisz o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich, zadbaj o dobre oceny na dyplomie.

Pamiętaj ponadto o zapoznaniu się ze stroną internetową wybranej uczelni celem zdobycia szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacyjnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Agrobiznes w Lublinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AGROBIZNES LUBLIN STUDIA I STOPNIA

AGROBIZNES LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AGROBIZNES LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku agrobiznes w Lublinie?

Agrobiznes jest kierunkiem stworzonym na miarę aspiracji i zainteresowań osób, które marzą o zdobyciu wszechstronnego, interdyscyplinarnego wykształcenia. Podczas nauki na studiach poznasz tajniki ekonomii, aby móc swobodnie poruszać się w obszarze zarządzania szeroko rozumianymi gospodarstwami rolnymi.

Studia pozwolą ci na udoskonalenie umiejętności miękkich, związanych ze skutecznym komunikowaniem się, pracą w grupie oraz podejmowaniem działań zarządczych. Ponadto jako student będziesz zdobywał wiedzę i umiejętności biologiczne, chemiczne oraz fizyczne, które wykorzystasz podczas nauki fizjologii roślin, skutecznej ich uprawy oraz wpływu nawozów chemicznych na życie organizmów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku agrobiznes możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Agrobiznes należy do kierunków o dwustopniowym przebiegu. Kształcenie pierwszego stopnia zazwyczaj trwa siedem semestrów, czyli trzy i pół roku, a zwieńczone zostaje uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem inżyniera. Studia magisterskie drugiego stopnia stanowią czasowe uzupełnienie poprzedniego etapu do pięciu lat, czyli trwają trzy i pół roku.

Studia na kierunku agrobiznes w Lublinie możesz realizować jedynie w ramach trybu stacjonarnego, co oznacza, że najprawdopodobniej będziesz uczył się od poniedziałku do piątku. Codzienne poszerzanie kwalifikacji pozwoli ci zachować systematyczność kształcenia oraz zwiększyć jej efektywność.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Nazwanie studiów na kierunku agrobiznes w Lublinie interdyscyplinarnymi doskonale odzwierciedli ich charakter. W siatce kształcenia odnajdziesz nie tylko przedmioty, dzięki którym pogłębisz kompetencje biznesowe, zarządcze i ekonomiczne, ale również dowiesz się wiele o fizjologii roślin, najefektywniejszych technikach upraw i hodowli zwierząt, a także korzyści i wad płynących ze stosowania rozwiązań ekologicznych podczas prowadzenia gospodarstw rolnych.

Również tajniki rachunkowości nie będą dla przyszłych absolwentów czarną magią. Dzięki kompetencjom wyniesionym ze studiów, bez problemu spełnisz marzenia o stabilnej i dobrze płatnej pracy w atrakcyjnym dla ciebie sektorze zawodowym.

Ile trwają studia na kierunku agrobiznes w Lublinie?

Studia na kierunku agrobiznes trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku agrobiznes w Lublinie?

Osoby, które ukończyły studia na kierunku agrobiznes w Lublinie są wyposażone w szerokie kompetencje, które sprawdzą się w wielu jednostkach administracji rolnej. Umiejętności i wiedzę ekonomiczną, a także praktyczną znajomość uwarunkowań biznesowych w rolnictwie z powodzeniem wykorzystasz w jednostkach rządowych i samorządowych.

Jeżeli podczas studiów odkryjesz w sobie zamiłowanie do gospodarki żywnościowej, będziesz mógł rozpocząć karierę zawodową związaną właśnie z tym obszarem. Wszelkie przedsiębiorstwa związane z przetwórstwem i obrotem rolnym przyjmą cię z otwartymi ramionami, a jeżeli posiadasz odpowiednie predyspozycje i zacięcie biznesowe, będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku agrobiznes:

 • Wybrane jednostki administracji rolnej,

 • Szeroko rozumiana gospodarka żywnościowa,

 • Przedsiębiorstwa sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,

 • Instytucje publiczne,

 • Własne gospodarstwo rolne lub agroturystyczne.

Gdzie studiować na kierunku agrobiznes w Lublinie?

Uczelnia, na której można studiować agrobiznes:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek agrobiznes w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

AGROBIZNES - ważne informacje

agrobiznes studia

studia rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo w Lublinie

studia rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)