Inżynieria rolnicza i leśna - Lublin

Inżynieria rolnicza i leśna - Lublin

Inżynieria rolnicza i leśna - Lublin

Studia w Lublinie

inżynieria rolnicza i leśna

Odkryj kierunek inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Inżynieria rolnicza i leśna studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 11 lipca 2022 r. | Inżynieria rolnicza i leśna Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria rolnicza i leśna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek inżynieria rolnicza i leśna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Inżynieria rolnicza i leśna stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie?

Niewątpliwie wszystkie osoby, które marzą o rozpoczęciu kształcenia na studiach wyższych, powinny odpowiednio przygotować się do procesu rekrutacji.

Jako że kierunek inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie jest realizowany jedynie w ramach studiów pierwszego stopnia, warto, aby przyszli maturzyści odpowiednio przygotowali się do zdawania egzaminu z przedmiotów branych pod uwagę przez daną uczelnię.

Chociaż studia w trybie stacjonarnym są zwykle wybierane chętniej, to coraz więcej kandydatów na studia myśli o równoczesnej pracy zawodowej lub kształceniu na kilku kierunkach.

Studia dzienne pozwolą ci skupić się w znacznym stopniu na edukacji, natomiast jeżeli aplikujesz na studia zaoczne będziesz uczył się weekendowo co kilka tygodni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie?

Inżynieria rolnicza i leśna to jeden z tych kierunków, które warto realizować chcąc pogłębić swoje zainteresowanie naukami biologicznymi i przyrodniczymi oraz zdobyć kompetencje nieocenione w pracy dla wielu sektorów zawodowych.

Uczelnie w Lublinie starają się odpowiedzieć na zainteresowanie świeżo upieczonych maturzystów oraz zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy, dlatego właśnie w tym ośrodku akademickim istnieje możliwość realizowania kierunku inżynieria rolnicza i leśna.

Jest to kierunek o wszechstronnym charakterze. Studenci powinni docenić zarówno możliwość zdobycia cennej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności związanych z wdrażaniem inżynierskich rozwiązań w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Pamiętaj, aby zapoznać się z programem kształcenia przed aplikacją na studia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w Lublinie na kierunku inżynieria rolnicza i leśna można realizować jedynie na pierwszym stopniu. Oznacza to, że czekać cię będzie kształcenie inżynierskie, stanowiące doskonałą podstawę pod zdobywanie cennych kompetencji zawodowych.

Na ukończenie studiów będziesz potrzebował od 3,5 roku do 4 lat. Wszystko zależy od trybu twojej przyszłej edukacji.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Jeżeli zdecydujesz się uczyć stacjonarnie, będziesz mógł liczyć na regularne przyswajanie wiedzy i pogłębianie umiejętności podczas ćwiczeń i wykładów od poniedziałku do piątku.

Niezaprzeczalną zaletą studiowania w trybie niestacjonarnym będzie możliwość równoczesnego podjęcia innych czasochłonnych aktywności. Studenci zaoczni kształcą się zazwyczaj w weekendy co dwa lub trzy tygodnie, zgodnie z harmonogramem danej uczelni.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Inżynieria rolnicza i leśna oferuje możliwość brania udziału w wielu różnorodnych zajęciach. Sukcesywnie zdobywana wiedza teoretyczna, dotycząca przede wszystkim dziedzin przyrodniczych i ekonomicznych, będzie stanowiła doskonałą podstawę pod kształtowanie umiejętności praktycznych.

Kompetencje pogłębiane przez studentów będą dotyczyły między innymi oceny, analizy i wdrażania technik i rozwiązań stosowanych w gospodarce rolniczej i leśnej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Warto zwrócić uwagę na umiejętności zdobywane przez przyszłych absolwentów. Będą one dotyczyły na przykład opracowywania ekspertyz ekologicznych czy analizowania danych statystycznych.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie?

Studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia).

Inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie?

Studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna są chętnie wybierane między innymi na szerokie spektrum możliwości zawodowych w różnych obszarach. Coraz częściej bowiem zwracamy uwagę na zrównoważony rozwój przemysłu, bezpieczną utylizacje odpadów oraz korzyści płynące z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Absolwenci inżynierii rolniczej i leśnej mogą związać swoją zawodową przyszłość z międzynarodowymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz związanymi z produkcją i gospodarowaniem energią ze źródeł odnawialnych.

Bez trudu znajdziesz pracę w firmach produkujących biomasę, a jeżeli cenisz sobie kontakt z drugim człowiekiem, będziesz mógł zająć się działalnością konsultingową w branży rolniczej i leśnej. Najbardziej przedsiębiorczy założą własną działalność. Sam widzisz, że zakres możliwości jest bardzo szeroki.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria rolnicza i leśna:

  • Zakłady produkcyjne,

  • Przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe,

  • Zakłady przetwórcze,

  • Firmy produkujące biomasę,

  • Przedsiębiorstwa związane z energią odnawialną,

  • Firmy konsultingowe w branży rolniczej,

  • Własna działalność gospodarcza.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować inżynieria rolnicza i leśna:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek inżynieria rolnicza i leśna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria rolnicza i leśna Lublin studia i stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w Lublinie

Kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia