Bezpieczeństwo w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

bezpieczeństwo w biznesie

Odkryj bezpieczeństwo w biznesie na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo w biznesie studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek bezpieczeństwo w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo w biznesie?

Bezpieczeństwo w biznesie to nowoczesna propozycja kształcenia, która wzbudza duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia. Właśnie dlatego warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą się różnić. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo w biznesie w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE W KATOWICACH I GLIWICACH?

Bezpieczeństwo w biznesie to unikatowy kierunek kształcenia, który pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym.

Interdyscyplinarny kierunek łączy nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki z obszaru ekonomii i finansów. Wszechstronna wiedza, którą mają szansę zdobyć studenci, odnosi się do bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji, prawa i technik pracy menedżera, zarządzania ryzykiem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo w biznesie możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek bezpieczeństwo w biznesie realizowany jest w interdyscyplinarny sposób. Propozycja kształcenia w tym zakresie to odpowiedź na elastyczny rynek pracy oraz zmieniający się pod względem gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz infrastrukturalnym świat.

Studenci analizują różnorodne przypadki naruszenia bezpieczeństwa w biznesie, zapoznają się z nowoczesnym oprogramowaniem informatycznym, biorą udział w dyskusjach i burzach mózgów, a także w symulacjach zdarzeń.

Zapoznają się także z oprogramowaniem szyfrowania i ochrony informacji oraz ochrony danych i bezpieczeństwa systemów komputerowych. Uczą się rozwiązywać problemy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zdobędziesz także wiedzę i kompetencje obejmujące zarządzanie kryzysowe związane z organizacją imprez masowych, przewozem towarów i osób, monitorowaniem zagrożeń oraz zarządzaniem infrastrukturą miejską.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci bezpieczeństwa w biznesie mają bardzo wiele możliwości pracy w sektorze publicznym i prywatnym. Zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa w różnym zakresie, a także zarządzaniem kryzysowym, które związane jest z organizacją imprez masowych, przewozem towarów i osób, monitorowaniem zagrożeń oraz zarządzaniem infrastrukturą miejską.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo w biznesie:

 • służby mundurowe (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko)
 • instytucje i firmy prywatne, które oferują profesjonalne usługi z zakresu zapewniania bezpieczeństwa
 • struktury centralnej i terenowej administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki doradcze
 • sektor edukacji dla bezpieczeństwa
 • zespoły zarządzania kryzysowego

Wykształcenie absolwentów bezpieczeństwa w biznesie obejmuje także elementy związane z umiejętnościami informatycznymi oraz wiedzą odnoszącą się do ochrony danych i informacji, dlatego z pewnością sprawdzisz się w pracy związanej z administrowaniem i koordynowaniem ochrony danych i informacji oraz z zapewnianiem bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo w biznesie w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE - ważne informacje

bezpieczeństwo w biznesie studia

studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

Komentarze (0)