Obronność i bezpieczeństwo narodowe - Szczecin

Obronność i bezpieczeństwo narodowe - Szczecin

Studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Obronność i bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

08.02.2024

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Obronność i bezpieczeństwo narodowe - Szczecin
Studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Obronność i bezpieczeństwo narodowe Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe?

Jeśli chcesz kształcić się w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na tego typu studia muszą zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, ale warto także podejść do dodatkowych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny zmienia się w zależności od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SZCZECINIE?

Obronność i bezpieczeństwo narodowe to nowoczesna propozycja kształcenia, która powstała w odpowiedzi na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę o wojsku i Siłach Zbrojnych RP, z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, poznają zasad funkcjonowania wojska i Sił Zbrojnych.

W trakcie realizowanych zajęć masz szansę zgłębiać informacje związane z zagrożeniami współczesnego świata. Wykształcisz umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych.

Zajęcia prowadzone są przez grono wykwalifikowanych praktyków, a odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych, a także w terenie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Obronność i bezpieczeństwo narodowe możesz realizować w formie pierwszego stopnia kształcenia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że na uczelniach niepublicznych studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Proponowany program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. W siatce zajęć kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak: służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa, zagrożenia militarne i niemilitarne, zarządzanie zasobami ludzkimi, straż pożarna w systemie bezpieczeństwa RP, policja w systemie bezpieczeństwa RP, ratownictwo techniczne.

Studenci odbywają praktyki w jednostkach służb mundurowych. Mają okazję specjalizować się w zakresie wsparcia służb mundurowych lub obrony terytorialnej. Aktualną ofertę specjalnościową możesz śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni w Szczecinie.

W trakcie realizowanych zajęć zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, a także dowiedz się, jak funkcjonują służby i formacje umundurowane. Rozwiniesz także bardzo ważne umiejętności odnoszące się do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

Obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SZCZECINIE?

Absolwenci kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe szczycą się wiedzą odnoszącą się do wojska i Sił Zbrojnych RP oraz do zasad ich funkcjonowania. Dostrzegają i formułują problemy moralne i dylematy etyczne, a także są w stanie znaleźć rozwiązania tychże problemów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe:

  • policja
  • straż miejska
  • służby specjalne
  • państwowa straż pożarna
  • krajowa administracja skarbowa
  • straż graniczna
  • służba więzienna

Możesz pracować zarówno w służbach mundurowych, bezpieczeństwie antyterrorystycznym, bezpieczeństwie cyberprzestrzeni, jak i w wojsku i w ramach bezpieczeństwa militarnego. Miejsce pracy bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji.

Gdzie studiować na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie?

Studia możesz podjąć w niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

obronność i bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Obronność i bezpieczeństwo narodowe Szczecin studia i stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie

Studia I stopnia

Obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia