Obronność i bezpieczeństwo narodowe - Szczecin

Obronność i bezpieczeństwo narodowe - Szczecin

Obronność i bezpieczeństwo narodowe - Szczecin

Studia w Szczecin 

obronność i bezpieczeństwo narodowe

Odkryj obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia Szczecin 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe i specjalnych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Obronność i bezpieczeństwo narodowe - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Obronność i bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe?

Jeśli chcesz kształcić się w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na tego typu studia muszą zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, ale warto także podejść do dodatkowych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny zmienia się w zależności od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe w Szczecinie

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Szczecinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SZCZECINIE?

Obronność i bezpieczeństwo narodowe to nowoczesna propozycja kształcenia, która powstała w odpowiedzi na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę o wojsku i Siłach Zbrojnych RP, z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, poznają zasad funkcjonowania wojska i Sił Zbrojnych.

W trakcie realizowanych zajęć masz szansę zgłębiać informacje związane z zagrożeniami współczesnego świata. Wykształcisz umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych.

Zajęcia prowadzone są przez grono wykwalifikowanych praktyków, a odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych, a także w terenie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Obronność i bezpieczeństwo narodowe możesz realizować w formie pierwszego stopnia kształcenia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że na uczelniach niepublicznych studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Proponowany program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. W siatce zajęć kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak: służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa, zagrożenia militarne i niemilitarne, zarządzanie zasobami ludzkimi, straż pożarna w systemie bezpieczeństwa RP, policja w systemie bezpieczeństwa RP, ratownictwo techniczne.

Studenci odbywają praktyki w jednostkach służb mundurowych. Mają okazję specjalizować się w zakresie wsparcia służb mundurowych lub obrony terytorialnej. Aktualną ofertę specjalnościową możesz śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni w Szczecinie.

W trakcie realizowanych zajęć zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, a także dowiedz się, jak funkcjonują służby i formacje umundurowane. Rozwiniesz także bardzo ważne umiejętności odnoszące się do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SZCZECINIE?

Absolwenci kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe szczycą się wiedzą odnoszącą się do wojska i Sił Zbrojnych RP oraz do zasad ich funkcjonowania. Dostrzegają i formułują problemy moralne i dylematy etyczne, a także są w stanie znaleźć rozwiązania tychże problemów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe:

 • policja
 • straż miejska
 • służby specjalne
 • państwowa straż pożarna
 • krajowa administracja skarbowa
 • straż graniczna
 • służba więzienna

Możesz pracować zarówno w służbach mundurowych, bezpieczeństwie antyterrorystycznym, bezpieczeństwie cyberprzestrzeni, jak i w wojsku i w ramach bezpieczeństwa militarnego. Miejsce pracy bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji.

Komentarze (0)