Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

Studia w Warszawie

kultura i literatura krajów anglojęzycznych

Odkryj studia kultura i literatura krajów anglojęzycznych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Kultura i literatura krajów anglojęzycznych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Ścieżka kształcenia kultura i literatura krajów anglojęzycznych skierowana jest do studentów, którzy zainteresowani są np. brytyjską i amerykańską literaturą. Studenci poznają m.in.: najważniejsze tytuły literackie, specyfikę dziennikarstwa w krajach anglosaskich, metody dokonywania krytyki literackiej czy zasady kreatywnego pisania.

Absolwenci kultury i literatury krajów anglojęzycznych są przygotowani w szczególności do pracy w środowiskach związanych np. z kulturą, literaturą lub komunikacją społeczną. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Na absolwentów czekają m.in. wydawnictwa, ośrodki turystyczne, instytucje kultury czy biura tłumaczeniowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na kulturze i literaturze krajów anglojęzycznych poświęcone są zagadnieniom zarówno z np. literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa, jak i językoznawstwa. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty związane m.in. z brytyjską i amerykańską kulturą, współczesnym dziennikarstwem krytycznym czy kreatywnym pisaniem.

Studenci kultury i literatury krajów anglojęzycznych zdobywają wiedzę z zakresy np. historii i różnorodności kulturowej krajów anglosaskich. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują studentów tej ścieżki kształcenia do rozpoczęcia własnej działalności – np. na rynku wydawniczym (zarówno w kraju, jak i za granicą).

W programie studiów na kulturze i literaturze krajów anglojęzycznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Readings in British Literature
 • Readings in American Literature
 • Journalistic and Critical Writing
 • Introdution to Creative Writing

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki rynku wydawniczego; technik kreatywnego pisania; zastosowania narzędzi dziennikarstwa krytycznego; historii języka, kultury oraz literatury krajów anglojęzycznych.

Absolwenci kultury i literatury krajów anglojęzycznych są przygotowani kompleksowo do pracy m.in. w branży turystycznej, edukacyjnej lub kulturowej. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć karierę jako np. wydawca, redaktor, dziennikarz, pisarz czy tłumacz. Kompetencje absolwentów kultury i literatury krajów anglojęzycznych cenione są także w innych branżach zawodowych – znajomość języka i kultury krajów anglosaskich odnajduje zastosowanie również np. w biznesie czy edukacji.

Absolwent kultury i literatury krajów anglojęzycznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • branża turystyczna
 • biura tłumaczeń
 • wydawnictwa
 • ośrodki kulturowe
 • instytucje europejskie
 • organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • szkoły, przedszkola
 • instytucje rządowe

 

Na jakim kierunku

Kultura i literatura krajów anglojęzycznych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku filologia angielska.

 

Filologia angielska studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie oferują studentom filologii angielskiej możliwość rozwoju w zakresie jednej z wielu ścieżek kształcenia, poświęconych różnorodnym aspektom i zastosowaniom języka angielskiego – w tym językoznawczym, kulturoznawczym lub literaturoznawczym. Absolwenci tego kierunku nie tylko umiejętnie komunikują się na arenie międzynarodowej, ale także stanowią istotne wsparcie dla krajowej gospodarki.

Filologowie mogą m.in. pełnić usługi translatorskie, nauczać w szkołach lub podjąć pracę zawodową związaną ściśle z instytucjami kulturalnymi. Absolwenci filologii angielskiej zatrudniani są np. w: wydawnictwach i redakcjach, środkach masowego przekazu, branżach turystycznych czy biurach tłumaczeń. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą na polskim, lub zagranicznym rynku.

Dowiedz się więcej: filologia angielska studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)