Stosunki międzynarodowe studia online - Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia online - Warszawa

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online w Warszawie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
online

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Stosunki międzynarodowe - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

08.03.2024

Stosunki międzynarodowe Warszawa - studia online

Studia online na kierunku Stosunki międzynarodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Stosunki międzynarodowe studia online - Warszawa
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe w Warszawie w formie studiów online realizowany jest zarówno przez Internet, jak i w formie zjazdów na uczelni. Kandydaci na studia w tym zakresie powinni interesować się polityką międzynarodową i gospodarką światową. Użyteczne mogą okazać się również predyspozycje językowe.

 

Absolwenci stosunków międzynarodowych zatrudniani są w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce.

 

Jakie są wymagania na studia online na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie

Poszczególne uczelnie ustalają wymogi rekrutacyjne indywidualnie. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu kształcenia. Sprawdź, jaki jest termin na przekazanie potrzebnych dokumentów Komisji Rekrutacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W WARSZAWIE?

Na stosunkach międzynarodowych odnajdą się osoby ciekawe świata, które chcą zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami. W trakcie zdobywanego wykształcenia będziesz miał/a okazję poznać zagadnienia związane ze współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową.

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono praktyków, którzy w innowacyjny sposób przekazują wiedzę z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Opanujesz potrzebne umiejętności, a rzetelnie opracowana wiedza stanie się podstawą dla wykonywanych obowiązków zawodowych.

 

Typ i tryb studiów

Studia online na kierunku Stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie zdobywanego wykształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe będziesz miał/a okazję nabywać wiedzę z zakresu socjologii, prawa, ekonomii, kierunków humanistycznych, politologii. Rozwiniesz umiejętności analityczne oraz odnoszące się do negocjacji i mediacji. Studenci uczą się wygłaszać sprecyzowane poglądy i sądy.

Dowiesz się, jak należy utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym, na czym polega analiza problemów gospodarczych i politycznych, a także jak planować i przeprowadzać kampanie wyborcze. Studenci rozwijają predyspozycje językowe. Mogą uczestniczyć w wydarzeniach społeczno-polityczne oraz realizują praktyki, jednocześnie weryfikując zdobytą wiedzę w praktyce.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek stosunki międzynarodowe - studia online:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W WARSZAWIE?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Stosunki międzynarodowe - studia online w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W WARSZAWIE?

Absolwenci stosunków międzynarodowych mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zatrudniani są na stanowisku analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • administracja centralna i lokalna;
 • instytucje analityczne;
 • media;
 • korporacje;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • firmy działające na rynkach międzynarodowych;
 • służby dyplomatyczne;
 • agencje reklamowe i PR.

Absolwenci zajmują się analizą aktualnych problemów gospodarczych, utrzymywaniem relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, planowaniem i przeprowadzaniem kampanii wyborczych.

sprawdź wszystko o: studia online

Popularne kierunki ekonomiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)