Zarządzanie studia online - Poznań

Zarządzanie studia online - Poznań

Zarządzanie studia online - Poznań
Dodaj do ulubionych

10.12.2022

Zarządzanie Poznań - studia online

Studia online na kierunku zarządzanie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie - studia online w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek zarządzanie w Poznaniu to częsty wybór wielu kandydatów na studia. Interdyscyplinarnie opracowywany program kształcenia pozwala nabyć wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do pracy w zawodzie, a także do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i zespołem.

Zarządzanie to kierunek niejako uniwersalny. Absolwenci mogą pracować w różnych dziedzinach i branżach, które wymagają specjalistycznego wykształcenia w zakresie zarządzania i marketingu. Zatrudniani są w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki, administracji rządowej i samorządowej, w firmach, zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia online - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W POZNANIU?

Kształcenie na zarządzaniu w formie online odbywa się w trakcie zajęć prowadzonych przez Internet oraz w trakcie zjazdów na uczelni. Jednocześnie tego typu tryb studiowania wpisuje się w podejście work-life integration, co sprzyja uczeniu się w przypadku napiętego tygodniowego grafiku.

Studenci nabywają potrzebną wiedzę i umiejętności. Uczą się prowadzić negocjacje również na rynku międzynarodowym. Poznają nowoczesne metody analizy działalności biznesowej. Zgłębiają zasady budowania i utrzymywania relacji z klientami, a także metody analizy strategicznej organizacji i otoczenia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci zarządzanie nabywają lub rozwijają potrzebne umiejętności. Uczą się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Umiejętnie stosują instrumenty i narzędzia marketingowe, a także wdrażają i prowadzą projekty, także unijne.

W trakcie zdobywanego kształcenia możesz wybrać specjalność, która umożliwi zdobycie potrzebnych kwalifikacji do wykonywania zawodu. Studenci rozwijają się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi. Poznają metody i techniki diagnozy i rozwoju potencjału zawodowego pracownika oraz uczą się projektować, wdrażać i monitorować systemy motywowania pracowników. Zdobywają wiedzę odnoszącą się do wdrażania systemów zarządzania jakością oraz budowania własnego przedsiębiorstwa i zarządzania nim.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Poznaniu

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W POZNANIU?

Studia na kierunku Zarządzanie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie - studia online w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W POZNANIU?

W zależności od ukończonej specjalizacji absolwenci zarządzania pracują jako menedżer produktu, menedżer ds. zarządzania talentami w organizacji, specjalista ds. rozwoju zawodowego pracowników, menedżer ds. systemów motywacyjnych, menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi, pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością, specjalista ds. rekrutacji i derekrutacji i tym podobne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zarządzanie:

 • firmy i korporacje wszystkich sektorów gospodarki (stanowiska menedżerów i specjalistów)
 • administracja rządowa i samorządowa (stanowiska kierownicze i specjalistyczne)
 • firmy, które zajmują się doradztwem personalnym
 • działy HR
 • jednostki zajmujące się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli
 • własna działalność gospodarcza

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są w korporacjach międzynarodowych, w firmach rodzinnych, organizacjach rządowych i pozarządowych, ośrodkach badań opinii publicznej i rynku.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Kierunki zarządzanie i marketing w Poznaniu

management
mediaworking
Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Poznaniu

Komentarze (0)