Psychologia w sporcie

Psychologia w sporcie

Psychologia w sporcie

Studia w Poznaniu

psychologia w sporcie

Odkryj studia psychologia w sporcie w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia w sporcie studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia w sporcie to studia, które stanowią odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy ze względu na wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia oraz sportem. Specjaliści w tym zakresie staną się mentalnym wsparciem sportowca amatora i zawodowca. Studenci poznają mechanizmy motywacyjne stosowane w sporcie, a także dowiedzą się, jak wspierać sportowca w kryzysie.

Dzięki rzetelnie opracowanemu programowi kształcenia dowiesz się, jak sport oddziałuje na psychikę oraz jakie mechanizmy należy wykorzystać, aby wzmocnić pewność siebie zawodnika. W siatce zajęć znajdziemy takie przedmioty jak na przykład: kontuzje sportowe, metody i techniki treningu, fizjologia wysiłku sportowego, motywacja w sporcie.

Absolwenci studiów psychologicznych tego typu zatrudniani są między innymi w klubach fitness, ośrodkach sportu, w ośrodkach sportu i rekreacji, sanatoriach, uzdrowiskach, w ośrodkach rehabilitacji, prywatnych poradniach. Potrafią pracować z rodzicami młodych sportowców, a także z osobami, które próbują poradzić sobie ze stresem lub kontuzją sportową.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia w sporcie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na psychologii w sporcie poświęcone są zagadnieniom związanym m.in. z: zależnościami występującymi między zdrowiem psychicznym człowieka a sportem i aktywnością fizyczną; motywacją, emocjami, umiejętnościami poznawczymi, percepcją oraz zdolnością do podejmowania decyzji i strategii radzenia sobie osób aktywnych fizycznie. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które poruszają problematykę np.: żywienia człowieka, budowy i funkcjonowania organizmu człowiek, mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych.

Studenci psychologii w sporcie rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: oceniania zagrożeń życia i zdrowia człowieka aktywnego fizycznie; analizowania psychologicznych aspektów kontuzji sportowych; planowania i prowadzenia treningu; identyfikowania i analizowania problemów treningowych; planowania jadłospisów oraz przygotowywania planu odnowy biologicznej; wyciągania wniosków odnośnie różnych stylów odżywiania się populacji.

W programie studiów na psychologii w sporcie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Dietetyka i sposób wyżywienia w sporcie
 • Fizjologia wysiłku sportowego
 • Metody i techniki treningu
 • Prawo w zawodzie i pracy sportowca
 • Motywacje w sporcie
 • Wypalenie zawodowe w sporcie

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: teorii sportu i żywienia; rodzajów problemów osób uprawiających sport amatorsko lub zawodowo; zasad promocji prawidłowego odżywiania się; roli motywacji w kształtowaniu zdrowego trybu życia.

Absolwenci psychologii w sporcie są przygotowani do pracy zarówno z osobami, które zawodowo uprawiają sport, jak i z amatorami spotu. Studia na tej ścieżce kształcenia przygotowują do pracy m.in. w: organizacjach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, szkołach sportowych, prywatnym gabinecie świadczącym usługi z zakresu psychologii sportu czy w ośrodku treningowym. Ponadto osoby, które ukończyły psychologię w sporcie, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą np. w zakresie poradnictwa.

Absolwent psychologii w sporcie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • służby mundurowe
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne
 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • domy opieki społecznej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia w sporcie to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia to kierunek skierowany do tych osób, które zainteresowane są np.: nowoczesnymi formami poradnictwa psychologicznego; organizacją instytucji odpowiedzialnych za profilaktykę społeczną; zastosowaniem psychologii w marketingu, bezpieczeństwie wewnętrznym lub komunikacji społecznej. Absolwenci psychologii są gotowi m.in. do: zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia działań doradczych czy diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych. Ponadto osoby te mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)